Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Koncernens ledningsgrupp

Verkställande direktör och vice verkställande direktör

Fazers styrelse utnämner, och vid behov avsätter, verkställande direktören som samtidigt verkar som koncernchef. I enlighet med finska aktiebolagslagen ansvarar verkställande direktören för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner samt för att bolagets bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och håller styrelsen informerad om Fazers affärsmiljö, till exempel kunder, konkurrensoch marknadsläge samt Fazers finansiella ställning och utveckling. Verkställande direktören får stöd av Fazer-koncernens ledningsgrupp samt av vice verkställande direktören, som vid behov utses av styrelsen. Christoph Vitzthum är Fazers nuvarande verkställande direktör och koncernchef och Jouni Grönroos vice verkställande direktör.

Fazer-koncernens ledningsgrupp

Koncernens ledningsgrupp (FLT) består av verkställande direktören (ordförande), verkställande direktörerna för affärsområdena och cheferna för vissa koncernfunktioner. Koncernens ledningsgrupp har till uppgift att stödja verkställande direktören i hans/hennes uppgifter och förbereda ärenden för styrelsen. Koncernens ledningsgrupp har också till uppgift att till exempel samordna koncernens olika verksamheter och säkerställa en effektiv verksamhet på koncernnivå.

Fazers nuvarande ledningsgrupp består av Christoph Vitzthum (verkställande direktör och koncernchef, ordförande), Aaron Barsness (EVP, marknadsföringschef), Jenni Gallagher (EVP, personaldirektör), Jouni Grönroos (ekonomidirektör och vice verkställande direktör), Markus Hellström (verkställande direktör för Fazer Konfektyr), Sebastian Jägerhorn (EVP, chefsjurist), Joséphine Mickwitz (EVP, kommunikation och hållbarhet), Lara Saulo (verkställande direktör för Fazer Bageri) och Krister Zackari (verkställande direktör för Fazer Lifestyle Foods).

Christoph Vitzthum.png

Christoph Vitzthum
f. 1969
Fazers koncernchef 
Ekonomie magister

Aaron Barsness.png

Aaron Barsness
f. 1973
Marknadsföringschef och Executive Vice President, Fazer-koncernen
Hum. kand. (biologi och miljöforskning)

Jenni Gallagher.png

Jenni Gallagher
f. 1972
​HR-chef och Executive Vice President, Fazer-koncernen
Filosofie kandidat (Företagsledning och personaladministration)​
Magister (personalledning och HR-strategier)

Jouni Grönroos.png

Jouni Grönroos
f. 1965
Ekonomidirektör och vice verkställande direktör, Fazer-koncernen
Ekonomie magister

Markus Hellstrom_.png

Markus Hellström
f. 1974
Verkställande direktör för Fazer Konfektyr och Executive Vice President, Fazer-koncernen
Diplomingenjör

Sebastian Jägerhorn.png

Sebastian Jägerhorn
f. 1969
Chefsjurist och Executive Vice President, Fazer-koncernen
Juris kandidat, Ekonomie magister

Josephine Mickwitz_.png

Joséphine Mickwitz
f. 1968
Kommunikation & Hållbarhet och Executive Vice President, Fazer-koncernen
Ekonomie magister

Lara Saulo_.png

Lara Saulo
f. 1972
Verkställande direktör för affärsområdet Fazer Bageri och Group Transformation, Executive Vice President, Fazer-koncernen
Ekonomie magister

 

 

 

 

Krister Zackari
f. 1963
Verkställande direktör för Fazer Lifestyle Foods och Executive Vice President, Fazer-koncernen
Ekonomie kandidat

Mats Liedholm var medlem i koncernens ledningsgrupp till den 31 oktober 2021, då han utnämndes till verkställande direktör för Fazer Sverige på heltid. Aaron Barsness blev medlem av koncernens ledningsgrupp den 1 januari 2022 och Krister Zackari den 1 juli 2022.

Fazer-koncernens utökade ledningsgrupp

Fazer-koncernen har även en utökad ledningsgrupp - Extended Fazer Leadership Team. I den utökade ledningsgruppen ingår utöver medlemmarna i koncernens ledningsgrupp även Marko Bergholm, VD för Fazer Bageri Finland, Patrik Hellgren, VD för Fazer Bageri Sverige, Mats Liedholm, VD för Fazer Sverige, Tom Lindblad, VD för kommersiella enheter för Fazer Konfektyr, Anne Mere, VD för Fazer Bageri Baltikum, Petteri Nisonen, chef för Fazer-koncernens inköpsfunktion och Johan Rosenblom, VD för Fazer Retail.