Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Styrelsen

Ägarrådet, som utsetts av aktieägarna, utser och sammankallar valberedningen, vars uppgift är att förbereda förslag om styrelsens sammansättning och styrelsemedlemmarnas arvode. Till valberedningen hör en representant för ägarrådet, styrelsens ordförande och en oberoende styrelsemedlem.

 

 

 

Casper von Koskull.jpg

Casper von Koskull
f. 1960
Ekonomie magister
Styrelseordförande, Oy Karl Fazer Ab, 2021-
Ordförande, HR-kommittén

Elisabeth Dreijer von Sydow_225x150.jpg

Elisabeth Dreijer von Sydow
f. 1985
Master of Science (Business Administration, Intellectual Capital Management)
Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab 2021-
Medlem, HR-kommittén

Ketil Eriksen.png

Ketil Eriksen
f. 1963
Ekonomie kandidat
Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab 2009–
Medlem, Revisionskommittén

Jan Fazer.png

Jan Fazer
f. 1975
Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab 2012–
Ordförande, Revisionskommittén

 

 

 

 

 

 

Johan Linder.png

Johan Linder
f. 1959
Juris kandidat
Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab 2000–
Medlem, HR-kommittén

Cecilia Marlow.png

Cecilia Marlow
f. 1960
Civilekonom
Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab 2016–
Medlem, HR-kommittén

Juhani Mäkinen.png

Juhani Mäkinen
f. 1956
Juris kandidat, lagman
Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab 2006–
Medlem, Revisionskommittén

Laura Tarkka_225x150.jpg

Laura Tarkka
f. 1970
Diplomingenjör
Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab 2021- 
Medlem, Revisionskommittén