Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Styrelseordförande

Styrelsen utser en ordförande inom sig. Ordförandens uppgift är att leda det aktiva styrelsearbetet, sammankalla styrelsen och förbereda styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören. Styrelseordförande samarbetar nära och aktivt med verkställande direktören och håller sig väl underrättad om väsentliga händelser som påverkar koncernen och dess intressenter. Ordföranden och verkställande direktören ansvarar för att styrelsemedlemmarna informeras om ärenden som berör koncernen samt att möteskallelser, föredragningslistor och nödvändiga bilagor skickas till styrelsemedlemmarna i god tid före mötena.

Ordföranden och verkställande direktören ansvarar också för att hålla kontakt med ägarrådet.