Helsingforsbornas smakvärld genomgick en revolution när den 25-åriga Karl Fazer öppnade sitt fransk-ryska konditori på Glogatan i Helsingfors 17 september 1891. Produktutbudet omfattade olika bakverk och bland annat glass, som på den tiden var en sällsynt delikatess. Caféet på Glogatan var länge Fazer-koncernens enda restaurang. På 1930-talet togs nästa betydande steg i restaurangverksamheten. Då hyrdes det populära Café Fiskartorpet i Munksnäs i Helsingfors, som hade fått namn efter ett fiskartorp som tidigare fanns på platsen.

År 1935 köptes caféet och samtidigt började man planera en ny byggnad. Salen Siirtomaasali och Fiskartorpets kännetecken, den runda salen, blev färdiga år 1939 och i juli öppnades det nya Fiskartorpet för allmänheten.

Krigstiden påverkade Fazers verksamhet på många sätt. Då kriget flammade upp 1939 omvandlades Fiskartorpet på Mannerheims förslag till krigssjukhus. Byggnaden var i försvarsmaktens användning också under fortsättningskriget.

Med sina terrasser kunde restaurangen servera 2000 gäster samtidigt och var därmed den största restaurangen i Norden. År 1952 såldes Fiskartorpet till Yhtyneet Ravintolat.