Restaurangverksamheten blev en betydande del av Fazers verksamhet då Fazer Catering (nuvarande Fazer Food Services) grundades år 1976. Företagets nisch var ”skötsel av företagsrestauranger och tillverkning av frysta måltider”. Den första restaurangen öppnades i Akavahuset i Helsingfors. Kundfokusering, kvalitet och internationella trender betonades i verksamheten från allra första början. Det är ändå få som känner till att en stor del av Fazers kunnde om måltidstjänster är ett arv från de finländska lottorna.

Lotta Svärd-organisationen grundades år 1921 som systerorganisation till den finländska skyddskåren. Lottaorganisationen var en stödorganisation för försvaret, som baserades på kvinnors frivilliga arbete och också deltog mycket i arbetet för de mindre bemedlade. Under krigsåren 1939-1944 verkade lottorna i många försvarsuppgifter av varierande slag. Organisationen upplöstes i enlighet med villkoren i mellanfredsavtalet år 1944. Innan dess hann lottaledarna grunda Vårdstiftelsen för Finlands Kvinnor för att vårda och hjälpa kvinnor och barn som blivit lidande på grund av kriget. Då kriget tog slut började den finska staten planera återuppbyggnaden av Norra Finland. Samtidigt sörjde Vårdstiftelsen för Finlands Kvinnor för de tidigare lottornas uppehälle. Hösten 1944 grundades en förening vid namn Työmaahuolto, som sysselsatte de forna lottorna och tog hand om måltidstjänsterna på arbetsplatserna där man återuppbyggde landet och senare på stora företags personalrestauranger. Föreningen omvandlades till ett företag i mars 1945. Työmaahuolto fick visa vad företaget gick för under de olympiska spelen i Helsingfors 1952, då de serverade mat för 75 000 gäster per dag. År 1978 köpte Fazer Työmaahuolto, som var banbrytaren inom måltidstjänster för företag. I slutet av 1970-talet hade Fazer Catering över 700 anställda, varav cirka 600 var fast anställda. Genom företagsförvärvet och i synnerhet personalen som följde med till Fazer förflyttades också en enorm kunskapsreserv, som hade utvecklats sedan Työmaahuolto ry grundades.   

År 1948 skiljdes Valtion väliaikainen ravitsemuskeskus (senare. Valtion ravitsemuskeskus – VARK), som koncentrerade sig på måltidstjänsterna på de statliga arbetsplatserna och senare statens anstalter och ämbetsverk, från Työmaahuolto. VARK bolagiserades år 1993 till Kulinaari Ravintolat Oy, och samma år förvärvade Fazer företaget. Affärsverksamheten och kunnandet från Työmaahuolto sammanfördes på detta sätt igen.

Nuförtiden erbjuder Fazer Food Services god mat och kundanpassade servicelösningar. I Sverige serverar vi dagligen 80 000 måltider. Till serviceutbudet hör bland annat företagsrestauranger inom den privata och offentliga sektorn, studentrestauranger, kongress-, mötes- och beställningsrestauranger samt måltidstjänster i skolor och offentliga inrättningar. Vid sidan om lunchen erbjuds mångsidiga kundanpassade lösningar som stöder välbefinnandet och god, omväxlande och näringsrik mat också som take-away. Fazer erbjuder också sina kunder representationsservering av utmärkt kvalitet.