Under 2018 började vi implementera vår nya strategi. Vårt mål är att bli ett ledande, modernt hållbart matföretag i norra Europa och utanför. Med detta strategiska mål i åtanke har vi stärkt vårt fokus på konsumenten och förnyat Fazervarumärkets positionering. Vårt mål är att växa, skapa mervärde genom portföljval och att ständigt förbättra den interna effektiviteten samt genomföra strukturella förbättringar.

Vi har börjat vår omvandling till ett modernt hållbart matföretag med en gemensam strategisk riktning. Under strategiperioden 2018–2022 är vår ambition att öka omsättningen med i genomsnitt 6–8 procent om året. Vårt mål är att koncernen ska ha en EBITDA-marginal på minst 12 procent. Sett till dessa mål var 2018 ett utmanande år. Vi är trots detta fast beslutna att förbättra vårt resultat genom strategiska initiativ inom alla affärsverksamheter och geografiska områden. Vi har lagt ribban högt och fokuserar på implementeringen.

En av hörnstenarna i vår strategi är att utveckla vår verksamhet och våra produktportföljer. Vi utnyttjar gedigna kundinsikter och nära samarbete med forskarvärlden för att skapa nya, attraktiva produkter och lösningar. Vid sidan av utveckling och innovationer inom affärsverksamheterna använder vi Fazer Lab för att skapa nya tillväxtmotorer för Fazer och påskynda omdanande affärsutveckling inom hela koncernen. Vi utvecklar innovationer genom samarbete och skapar därigenom mervärde för både kunder och samarbetsparter.

Det förnyade varumärket stöder strategisk tillväxt

Med vårt förnyade Fazer-varumärke vill vi säkerställa att Fazer är relevant i konsumenternas ögon även i framtiden. ”Northern Magic. Made Real.” är unikt och framåtblickande; ett ambitiöst löfte som bygger på vårt arv och visar riktningen inför framtiden och som möjliggör Fazers ambition att expandera kraftigt i norra Europa och internationellt. Utöver utmärkta produkter och tjänster har kunderna ökande behov av varumärken som har ett djupare syfte och som står för värderingar, attityder och handlingar som gör gott i samhället. Vi vill att konsumenterna ska välja Fazer. Vårt förnyade varumärke gör det lättare för oss att kommunicera vilka vi är, vad vi har att erbjuda och vad vi står för.

Under 2018 introducerade vi nya produkter i alla kategorier: funktionella Froosh-smoothies och Fazer Alku-flingor, nya Fazer Yosahavremellanmål, -drycker och -matlagningsprodukter samt knapriga, fiberrika Fazer Snacks, för att nämna några. Vi utvecklade också produkter och tjänster som ska lanseras 2019 eller senare.

Konsumentinsikter styr portföljutvecklingen

I vår strategi sätter vi konsumenten i första rum. Genom att samverka med konsumenterna i alla kontaktpunkter – online och i våra caféer, bageributiker och restauranger – lär vi oss vad människor uppskattar. Genom en mer djupgående förståelse för deras behov kan vi erbjuda nya produkter, tjänster och upplevelser i snabbare takt. Vi vågar testa nytt för att kunna överraska konsumenterna med nya smaker och tjänster. När vi har en meningsfull roll i människors liv skapar vi mervärde i våra kundrelationer.

Hälso- och välmåendetrenden är fortsatt stark, och kundernas intresse för hållbarhet ökar alltjämt. Enligt en undersökning om mattrender, som Fazer lät utföra 2018, är så många som 41 procent av finländarna intresserade av att prioritera vegetabiliskt protein för att skydda miljön, och 54 procent skulle äta mat som är skräddarsydd enligt deras hälsotillstånd.

Fazer Lifestyle Foods, ett affärsområde som bildades 2017, vänder sig till medvetna kunder som vill förbättra sin livskvalitet genom mat. Affärsområdet fokuserar på mjölkfria, växtbaserade måltider och frukostar samt hållbart producerade livsmedel. Fazer Lifestyle Foods är ett viktigt tillväxtområde för Fazer och dess organiska tillväxt kommer att stödjas genom potentiella förvärv. Inom Fazer Food Services introducerade vi Fazer Brainhow för att öka medvetenheten om hjärnvänlig mat – ett ämne vi fortsätter att forska i.

I början av 2018 grundade vi affärsenheten Fazer Retail för att stärka vår direkta försäljning till konsumenter. Fazer Retail riktar sig till kunder i caféer och bageributiker, och kombinerar högklassiga hantverksbakade produkter med exceptionella kundupplevelser. Strategiska rekryteringsaktiviteter har genomförts under året för att säkerställa att organisationen är redo för framtida tillväxt.

Vår ambition är att växa utanför våra huvudmarknader i Norden, Baltikum och Ryssland. Vi ska nå ut till nya kunder i norra Europa och internationellt med ett sortiment som baserar sig på starka varumärken i växande kategorier. Lifestyle-kategorin och choklad utgör våra flaggskepp på vägen ut på internationella marknader.

Smartare, snabbare, digitalt Fazer

Vi har skapat en digital vision och färdplan för koncernen. Det digitala Fazer innebär att vi kommer att bli smartare och snabbare. Vi ska öka vår förståelse för hur konsumentbeteendet utvecklas och skapa innovationer över kategorigränserna. Vår digitala färdplan för 2019–2020 fokuserar på följande teman:

Direkt till konsumenter – Vi bygger upp direkta relationer och insikter för att skapa meningsfulla produktsortiment och upplevelser som stöder varumärkeslojalitet. Konsumentförståelse, produktsortiment och insikter stärker Fazers ställning som en prioriterad affärspartner och möjliggör nya affärsmodeller och -möjligheter.

E-handel – Vi säkerställer möjligheten att hjälpa våra kunder via flera olika kanaler. Vi skapar nya affärsmodeller, intäktsflöden och lanseringsstrategier och utvecklar även våra nuvarande modeller och relationer.

Sammanlänka verksamheterna – Vi utnyttjar data och analys för att göra leveranskedjan transparent och främja effektivitet. Vi möjliggör nya leverans- och genomförandemodeller genom att öka smidigheten och reaktionsförmågan genom sammanlänkade processer, delad information och efterfrågeanalys.

Skapa datakompetenser – Vi samlar in data från processer, marknader och transaktioner för att skapa insikter och omvandla verksamheten. Vi skapar en miljö för lärande och delande.

Fazers värderingar utgör kärnan i vår verksamhet

Våra värderingar vägleder oss i allt vi gör, och de utgör ett fundament som vår strategi, mission och vision bygger på. Dessa värderingar utgör grunden för vår dagliga interaktion och styr oss mot framtiden.

Smidig högpresterande kultur driven av entreprenörsanda 

För att bibehålla konkurrenskraften krävs det förmåga att agera snabbt. Vi föredrar att agera i stället för att genomföra långvariga planeringsprocesser. Vi involverar andra tidigt, i ett iterativt samarbete för att integrera olika synpunkter under resans gång. Detta kräver förtroende och vilja att lära av varandra. Det är vår gemensamma uppgift att skapa en arbetskultur där vi vågar dela med oss av vår kunskap utan rädsla för att bli dömda innan vi är färdiga. Fazer-beteendena gör det möjligt för oss att skapa en genuin entreprenörskultur: vi engagerar oss, vi presterar och vi utvecklar.

Vårt mål är att skapa en högpresterande kultur där vi agerar mer som entreprenörer än som anställda. Detta innebär att se längre än till att slutföra den egna uppgiften, att förstå effekterna av den egna insatsen, att anpassa sig snabbt till förändringar i omgivningen och ta ansvar för resultatet. Vi har alla en viktig roll i Fazers omvandling.