Vi fokuserar på smakupplevelser, med visionen För perfekta dagar. Vår nya vision visar oss vägen i den föränderliga livsmedelsindustrin.

Vi utvecklas från att ha varit ett finländskt företag till att bli ett nordeuropeiskt företag med internationell verksamhet.

De närmaste åren är vårt mål att skapa värde genom att stärka vår position som det ledande FMCG-varumärket i Finland, främja vår position i norra Europa och internationellt, påskynda vår lönsamma tillväxt genom innovationer, trendiga kategorier och foodtech samt ständigt förbättra den operativa verksamheten och våra sätt att arbeta som ett integrerat företag för att nå branschledande lönsamhet.

Strategin möjliggörs av vår kulturella omvandling och genom att utveckla mat som en lösning för en hållbar planet och verksamhet, levererad till våra konsumenter genom vårt varumärkeslöfte Northern Magic. Made Real.

Matssystemet utvecklas och driver förändringar i affärsmiljön

Affärsmiljön för FMCG-företag har förändrats i och med att matsystemet utvecklas och expanderar inom helt olika etablerade kategorier, trendiga kategorier och foodtech. För att vara framgångsrika på lång sikt måste vi som FMCG-företag bemästra alla tre. Förändringar drivs av och stärks ytterligare genom den pågående splittringen mellan olika kanaler.

Särskilt e-handeln blir snabbt allt viktigare – inte som ytterligare en säljkanal, utan som ett framväxande alternativ till traditionell handel. Till drivkrafterna bakom denna utveckling hör millennialeffekten och den ännu mer krävande generation Z, uppstickarvarumärken som expanderar på större, mer traditionella livsmedelsaktörers bekostnad och den nya innovations- och förändringstakten som är en följd av foodtechs framfart. Foodtech gör matsystemet mer produktivt, prisvärt, hållbart och hälsosamt genom innovationer inom teknik, odlingsmetoder, nya råvaror och nya slags tjänster. Samtidigt läggs allt större fokus på bekvämlighet, bra-för-mig, per0sonalisering, transparens och hållbarhet.

För att hantera splittringen inom livsmedelsindustrin, ur både produktions- och kanalperspektiv, måste vi kunna nyttja vår roll som ett tillförlitligt och genuint varumärke gentemot konsumenterna och detaljhandeln samtidigt som vi stärker vår kapacitet och roll i expanderande kanaler.

Samtidigt måste vi införa utvalda bästa praxis från framgångsrika uppstickarvarumärken för att driva ytterligare tillväxt genom en tydligt formulerad och kommunicerad varumärkespositionering och -portfölj. Vi måste bygga vidare på våra trendiga råvaror för att påskynda vårt innovationsarbete och hela tiden förutse nya konsumentpreferenser. Att utveckla Fazers ställning inom foodtech och vår förmåga att kommersialisera viktiga innovationer kommer framöver att spela en ännu viktigare roll i att genomföra vår ambitiösa tillväxtstrategi. För att bygga vidare på förväntade konsumenttrender, snabbare innovationer och foodtech måste vi lyckas engagera konsumenterna. Det kan vi göra genom implementering av modern teknik för att motsvara eller helst överträffa de framsteg som våra trovärdiga, kompetenta och mångsidiga konkurrenter gör.

Målet är att bli nummer ett inom FMCG

Vi fokuserar på matupplevelser i norra Europa och internationellt. Vår mission är Mat mening och vår vision är  För perfekta dagar. Detta innebär att vi inom de närmaste åren kommer att skapa värde genom att stärka vår position som det ledande FMCG-företaget i Finland, främja vår position in norra Europa och internationellt, påskynda vår tillväxt genom en ledande position inom trendiga kategorier, innovationer och foodtech samt uppnå branschledande lönsamhet.

Rent konkret eftersträvar vi:

  • Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt 6–8 % (inklusive organisk tillväxt och M&A)
  • EBITDA -marginal >12 %
  • En stark balansräkning med soliditet >50 %
  • Fortsatt hög utdelning med en utbetalning på >50 %
  • Ökande marknadsandelar inom våra viktigaste marknader och kategorier

Den nya visionen utgör grunden för implementering av strategin

Vår mission är Mat med mening. Det är orsaken till att vi finns och utgångspunkten för allt vi gör.

Vi fokuserar på matupplevelser. I början av 2020 uppdaterade vi vår vision: För perfekta dagar. Vår vision uttrycker vad vi som koncern vill åstadkomma. Den stakar ut vår väg och utgör grunden för vår strategi.

Vi har uppdaterat vår vision för att marknadsläget ger oss möjlighet att betjäna konsumenterna på ett mer holistiskt sätt än tidigare. Nu när vi har sålt Fazer Food Services och är ett FMCG-inriktat företag har vi bättre möjlighet att göra detta med en tydlig vision som vår ledstjärna.

Nu är det dags att hitta vår fulla potential och frigöra den. Det är dags att se på vår roll i människors liv med nya ögon. Det innebär att vi vill vara en del av alla de minnesvärda stunder som gör dagen perfekt. Det är en stor förändring, men om vi kan göra ens en enda dag perfekt för en enda människa, gör vi världen till en bättre och lyckligare plats. Det är mat med mening i ordens sanna bemärkelse.

Från 2019 till det nya årtiondet

Under 2019 implementerade vi vår strategi med framgång på många olika sätt. Vi ompositionerade Fazer som ett FMCG-företag genom försäljningen av Fazer FoodServices. Vi implementerade aktivt det förnyade Fazer-varumärket: Northern Magic.Made Real. Vi investerade i organisk tillväxt inom Fazer Konfektyr och Fazer Bageris butiksbagerier och utökade Fazer Lifestyle Foods verksamhet genom förvärvet av Kaslink. Fazer Retails koncept utvecklades ytterligare och nätverket expanderade.

Vi investerade i innovation samt forskning och utveckling genom, bland annat, den nya xylitolfabriken i Lahtis, Finland, vårt partnersamarbete med Solar Foods och vår interna innovationstävling.  

Att omorganisera vår försäljningsfunktion i Finland för att kunna ge kunderna ännu bättre service hör till de planerade strategiska åtgärderna för 2020. Vi investerar i tillväxt i Norden och Baltikum inom Fazer Konfektyr, samtidigt som vi stärker utbudet och distributionen av mjölkfritt genom Fazer Lifestyle Foods.

Till våra planer hör också att utvidga vår butiksbageriverksamhet och se över vår potential att effektivisera tillverkningen inom Fazer Konfektyr och Fazer Bageri. Vi kommer att slutföra investeringarna i xylitolfabriken och havrekvarnen som vi tillkännagav 2019 och ökar vår havrekapacitet avsevärt samtidigt som vi tillämpar principerna för cirkulär ekonomi i vår produktion.

Vi identifierar och implementerar möjligheter över funktionsgränserna för att bli ett mer integrerat FMCG-företag efter avyttringen av Fazer Food Services. Vi fokuserar på att integrera de förvärvade affärsverksamheterna Kaslink och Vuohelan Herkku i våra verksamheter och arbetsrutiner samtidigt som vi undersöker möjligheterna till ytterligare förvärv för att stärka vår organiska tillväxt.