Trots omständigheterna, var 2020 ett år av aktiv implementering av strategin för oss och vi gjorde framsteg inom alla våra verksamheter och funktioner.

Vi uppdaterade vår strategi under 2020 för att bättre tillgodose utvecklingen inom konsumentbehov och det övergripande livsmedelssystemet.  

Fyra hörnstenar vägleder oss på vår resa: 

  • Vi skapar en ännu starkare position som det främsta varumärket inomFMCG i Finland.
  • Vi utvecklar ledande positioner i Nordeuropa.
  • Vi påskyndar vår tillväxt genom innovationer, trendigakategorier ochfoodtech. 
  • Vi är effektiva och arbetar på sätt som främjar våra mål att nåbranschledande lönsamhet.

Vår strategi stödjer vår mission, Mat med mening, och tar oss till vår vision, För bättre dagar. Genomförandet av strategin stöds av vårt varumärkeslöfte: Northern Magic. Made Real. som syns i hela vår produktportfölj och alla våra varumärken. Fazers varumärkeslöfte avspeglas också i företagets nyligen uppdaterade värderingar: Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig kreativitet. 

Vår uppdaterade strategi och våra senaste framsteg inom implementeringen av strategin inklusive avyttringen av affärsområdet Fazer Food Services, bidrar till vår förmåga att nå våra mål. Våra mål att öka våra marknadsandelar inom våra viktigaste marknader och kategorier med organisk tillväxt påskyndad av förvärv, och en förbättrad EBITDA-marginal. Den ökade lönsamheten och vår starka balansräkning säkerställer en konkurrenskraftig utdelning med en utbetalning på över 50 procent.  

Vår strategi bygger på våra styrkor och blickar modigt framåt. Vi utforskar aktivt möjligheter i våra nuvarande kategorier och utöver dem. 

Vi skapar en ännu starkare position som #1 i Finland 

Fazer är det ledande varumärket för snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) i Finland och marknadsledare inom flera kategorier, som konfektyr, bageriprodukter, kex, smoothies och frukostprodukter. Vi fortsätter att ytterligare stärka vår position som det ledande FMCG-varumärket genom att utveckla vår redan populära produktportfölj och nya innovationer för att tillfredsställa de framväxande konsumentbehoven. Vi fortsätter att nyttja vår roll som ett tillförlitligt varumärke och en pålitlig samarbetspartner för att stärka våra strategiska partnersamarbeten med viktiga kunder. För att säkerställa en ännu starkare position på FMCG-marknaden i Finland skapade vi en enhetlig fältsäljorganisation och inledde ett program för omvandling av marknadsföringen i hela företaget under 2020.  

Vi utvecklar ledande positioner i Nordeuropa 

Vårt finländska arv stöder oss i etableringen på marknader i Nordeuropa. Vår målsättning är att ytterligare stärka närvaron och fortsätta att skapa fler fästen utanför Finland och samtidigt bli en strategisk partner för nordeuropeiska återförsäljare. Vi bygger på vår grund, som omfattar flera ledande kategoripositioner i Norden, Ryssland och Baltikum och skapar goda förutsättningar för att erbjuda våra produkter åt ett ökande antal konsumenter i Nordeuropa. För att driva oss framåt på denna resa har vi förenat utvalda kommersiella funktioner i Sverige, Norge och Danmark för att till fullo kunna nyttja fördelarna av Fazer som ett integrerat FMCG-företag. 

Vi påskyndar vår tillväxt genom innovationer, trendiga kategorier och foodtech  

Ett starkare FMCG-fokus erbjuder tydligare möjligheter för att expandera och växa. Vår tillväxt kommer särskilt från trendiga kategorier, innovationer och foodtech. Detta innebär att vi aktivt förutspår konsumentbehov, kombinerar vårt unika erbjudande med innovationer för att utforska trendiga kategorier och nyttjar våra styrkor för att tidigt säkerställa en ledande roll inom foodtech-utvecklingen.  

Foodtech driver förändring genom hela livsmedelsindustrin och har gett upphov till helt nya nivåer av innovationer och idéer. Genom våra styrkor vill Fazer ta en ledande roll i utvecklingen av foodtech. Utöver vår xylitolfabrik som använder havreskal som råvara, utvecklar vi ständigt ett stort antal initiativ inom foodtech enligt vår foodtechagenda och ledande position inom havreinnovationer. 

Under 2019 inledde vi samarbetet med Solar Foods för att tillsammans forska i och utveckla Solar Foods uppfinning, den innovativa proteinråvaran Solein®. Det strategiska partnersamarbetet fortsätterFazer blev den största aktieägaren i företaget i och med att vi ledde investeringsomgången i augusti 2020.  

Förvärvet av Vuohelan Herkku i januari 2020 gav oss ett starkare fotfäste på marknaden för glutenfritt och medförde att vi blev en av de största aktörerna på marknaden för glutenfria bageriprodukter i Finland. 

Fazer Retail som består av Fazer Caféer och Gateauhantverksbageributikerna införlivades i affärsområdet Fazer Konfektyr under 2020. Denna ändring hjälper oss att stärka konsumentdialogen och att mer effektivt introducera nyheter och andra Fazer-produkter i våra direkta konsumentkanaler. 

Vi är effektiva och arbetar på sätt som främjar våra mål att nå branschledande lönsamhet 

Avyttringen av Fazer Food Services i början av 2020 skärpte vårt fokus och förbättrade våra möjligheter att implementera vår strategi som ett integrerat FMCG-företag. Vi sätter större vikt vid enhetliga sätt att arbeta och intern effektivitet i alla funktioner. 

För att gå vidare med ett förtydligat FMCG-fokus krävs det att vi har rätt kompetens och en kultur som stöder innovation, engagemang och ansvarstagande. Vi sätter stor vikt vid att utveckla nyckelkompetenser, engagera våra medarbetare, främja individuellt ansvar, utveckla framtida ledare på Fazer och satsa på ständigt lärande. 

Under 2020 inledde vi också ett koncernomfattande program för omvandling av vår inköpsfunktion, för att göra våra sätt att arbeta enhetliga och utnyttja synergier över verksamhetsgränserna. Dessutom fortsatte vi att rationalisera vår tillverkning genom några avsevärda förändringar, bland annat flytten av produktionen av non-dairy produkter från S:t Karins till Koria och produktionen av xylitolpastiller och -tuggummi från Högfors till vår fabrik i Villmanstrand. I början av 2021 meddelade vi ytterligare att vi inför en ny operativ modell i Fazer Bageri Sverige. Den nya modellen inkluderar ett avtal om återförsäljning och samdistribution med Polfärskt, ett svenskt försäljningsbolag för bagerier, och medför att antalet bagerier minskar från fyra till tre. 

Handlingskraft under oförutsägbara omständigheter 

Snabba och oförutsedda förändringar i konsumentbeteendet till följd av covid-19-pandemin medförde förändringar i efterfrågan. Trots att vi blev tvungna att snabbt införa nya arbetssätt lyckades vi fortsätta implementeringen av strategin. Vårt fokus på att sätta konsumenten först visade sig vara avgörande när vi noggrant undersökte och förutspådde förändringar och alternativa scenarier för den framtida konsumentefterfrågan. 

De exceptionella omständigheterna visade att vår strategi verkligen är relevant och kan stå emot kriser och att vår organisation har handlingskraft i tider av förändring.