Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazer Bageri 2021: gynnsamma vindar under ett turbulent år

Trots ett utmanande år 2021 genomförde vi många förändringar, upplevde många framgångar och förbättrade vår årliga vinst.

Fazer Bageri bakar ett stort urval välsmakande bröd samt utsökta söta bakverk och tårtor. Utöver vår mycket uppskattade och väletablerade produktportfölj skapar vi också lockande nyheter inom påspackade och djupfrysta produkter samt ugnsfärska produkter i butiksbagerierna. Vi erbjuder läckra bakverk för alla smaker.

Under 2021 finslipade vi strategin för hela affärsområdet. Vi fastställde prioriteringar för de lokala affärsenheterna i verksamhetsländerna i linje med Fazer Bageris strategi och arbetade med att definiera den nya operativmodellen för hela affärsområdet. För att nå våra målsättningar under de kommande åren måste vi etablera en modell för multidimensionell närvaro, från färdigt påspackade produkter till butiksgräddade upplevelser, på alla marknader. Vi behöver kunna skapa förutsättningarna för en utmärkt konsumentupplevelse på samtliga försäljningsställen; i butiker, e-handeln och andra kanaler. Genom storskalig innovationsverksamhet kommer vi att kunna inta rollen som innovatör på våra marknader. För att driva synergier och flexibilitet över gränserna planerar vi att utveckla och optimera vårt produktionsavtryck. Slutligen, för att spegla behovet av hållbara livsmedelslösningar kommer vi att arbeta med att förbättra hållbarheten i vår verksamhet, inklusive att minska utsläppen, minimera matsvinnet och säkerställa att våra råvaror är socialt och miljömässigt hållbara i samarbete med våra odlare och leverantörer. Mer miljövänliga förpackningar är också ett viktigt fokusområde för oss.

Fazer Bageri gjorde bra ifrån sig på alla marknader

Vi genomförde många förändringar och presterade mycket bra trots att affärsmiljön var turbulent under 2021. Medan rekordhöga kostnader för råvaror, transporter och energi medförde ytterligare utmaningar i leveranskedjan, kunde vi bibehålla vår konkurrenskraft tack vare vår storlek, vårt omfattande produktsortiment, attraktiva nyheter och välfungerande samarbete med kunderna.

I februari meddelade vi att en ny operativmodell införs i Sverige. Den nya modellen togs i bruk i maj och inkluderar ett avtal om återförsäljning och samdistribution med svenska Polfärskt, en säljorganisation för bagerier. I överensstämmelse med denna förändring minskades antalet bagerier i Sverige från fyra till tre i och med att vi flyttade produktionen från Lund till Fazers bagerier i Eskilstuna, Umeå och Lidköping. Detta inkluderade investeringar i ny kapacitet på dessa bagerier. Syftet med ändringarna är att öka vår flexibilitet och förbättra den servicenivå vi erbjuder kunderna. Vi är övertygade om att dessa förbättringar kommer att utgöra en stark och lönsam grund för den framtida verksamheten.

Vårt framgångsrika butiksbagerinätverk och -koncept fortsatte att expandera. Under året öppnade vi 17 nya butiksbagerier i Finland, där vi vid utgången av 2021 hade totalt 120 bagerier. I Estland hade vi totalt tio bagerier, varav fem öppnade under året. Nära samarbete med våra strategiska kunder har medfört att vi bättre kan tillgodose deras behov och även lett till större differentiering i produktsortimentet och designen i butikskoncepten. Vi undersöker möjligheterna att utöka butiksbagerikonceptet även till andra marknader.

Fazer är marknadsledande inom bageribranschen i Finland. Under året blev vi marknadsledande även inom segmenten mörka portionsbröd och glutenfritt. Vi inledde också bygget av en ny linje för portionsbröd på vårt bageri i Vanda. Denna betydande investering gör det möjligt för oss att fokusera på produktionen av havreprodukter i framtiden. På vårt bageri i Villmanstrand tog vi i bruk den utökade kapaciteten för grötkokning för att förbättra tillverkningen av karelska rispiroger.

I Ryssland fortsatte vi att etablera vår position inom det snabbt expanderande bake-off-segmentet. På vårt bageri i Smolenskaja investerade vi i en produktionslinje som flexibelt kan producera både djupfryst och färdigt påspackat färskt bröd, vilket gör att vi kan tillgodose behoven på marknaden på ett mer flexibelt sätt. Vi godkände också en investering i en produktionslinje för rustikt bake-off-bröd på bageriet i Neva för att skapa mer kapacitet och kompetens inom segment som är attraktiva för de lokala konsumenterna.

I Baltikum lyckades vi återta marknadsandelar i Lettland och Litauen tack vare vårt starka fokus på expanderande kategorier som street food och andra specialsegment. Vår största investering i Baltikum har varit inom det växande segmentet rostbröd och vår nya produktionslinje kommer att stå klar i mars 2022.

GENOM ATT BÄTTRE FÖRSTÅ OCH FÖRUTSE KONSUMENTBEHOVEN KAN VI LEVERERA EN UNIK KONSUMENTUPPLEVELSE.

Hållbarhet högt på Fazer Bageris agenda

Fazer är en av de största spannmålsköparna i Östersjöområdet och en stor användare av kvarnspannmål. Mer hållbar spannmålsodling är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Vårt mål är att all spannmål som används i Fazers konsumentprodukter i Finland och i Sverige ska uppfylla principerna för hållbar spannmålsodling senast 2025. Framför allt samarbetar vi kontinuerligt med kollegor inom hela Fazer och med samarbetspartner och intressenter i hela värdekedjan för att uppnå våra hållbarhetsmål. Till exempel genom Fazers spannmålsvision samarbetar vi nära med Fazer Kvarn och lokala odlare för att minimera övergödningen och användningen av kemikalier, stödja resurseffektivitet och produktivitet samt implementera regenerativt, kolinlagrande jordbruk.

I Finland minskade vi användningen av plast med 55 000 kg enbart under det gångna året. Under de senaste tre åren har vi minskat användningen av plast med närmare 130 000 kg. Vi har också börjat använda en ny, mer återvinningsbar plastsort i våra förpackningar. Vi investerade i en degåtervinningsplan som kommer att minska vårt matsvinn med närmare 300 ton om året. Dessutom introducerade vi högkapacitetstransporter i form av fem längre lastbilar för användning i Finland, vilket kommer att ha stor inverkan när vi minskar våra utsläpp. Vi har också minskat utsläppen i Sverige, till stor del tack vare det nya återförsäljaravtalet med Polfärskt. I Baltikum låg fokus på avfallshantering.

Djärva steg framåt

För att vara nummer ett på smakupplevelser i bageribranschen, måste vi fortsätta investera i digitalisering. E-handeln för konsumenter ökade kraftigt under pandemin, vilket skapar nya möjligheter för innovationer och utveckling. Eftersom nya aktörer etablerar sig på marknaden behöver vi förbättra vår digitala kapacitet i alla våra verksamheter, förstå konsumenterna ännu bättre och ta vara på de möjligheter som data och digitala kanaler erbjuder.

Tillgången på arbetskraft är alltjämt en avgörande faktor för att vår verksamhet ska vara framgångsrik i framtiden. Det har blivit allt svårare att locka kompetent arbetskraft, särskilt i Ryssland och Baltikum. Vi måste vidta riskbegränsande åtgärder för att säkerställa våra framtida framgångar.

Vi behöver också hela tiden utveckla vårt sortiment utifrån konsumenternas smakpreferenser och anpassa oss till framträdande trender. Vi förutspår att trenden med hantverksbakat kommer att ta ytterligare fart under de kommande åren. Likaså behöver vi säkerställa att vi tillgodoser det ökande behovet av produkter som främjar hälsa och välbefinnand. Vårt växtbaserade sortiment lämpars ig för de hållbara livsstilar som allt fler konsumenter väljer, och vi fortsätter att stärka detta område framöver.