År 2020 förnyade vi Fazers värderingar och beteenden. Under året har vi engagerat alla våra medarbetare i att implementera de nya värderingarna i vårt dagliga arbete.

Våra nya värderingar är Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig kreativitet. Dessa tre teman lanserades redan 2019 som våra varumärkesteman. Nu utgör de en bro som på ett unikt sätt förenar den konsumentupplevelse vi vill skapa och den medarbetarupplevelse vi delar när vi skapar våra produkter och tjänster. Detta är Northern Magic. Made Real. 

Vi förde diskussioner i alla verksamhetsländer för att engagera medarbetarna och implementera dessa nya värderingar. Medarbetare från alla håll i organisationen deltog i mötena. Vi fick värdefull feedback och använde den för att färdigställa de nya beteendena. 

Fazers sätt att arbeta gör värderingarna till verklighet 

Fazer har identifierat beteenden som väcker våra värderingar till liv. De skapar en tydlig väg att följa och hjälper oss att hitta och frigöra vår potential. Genom att tillämpa dem i vårt dagliga arbete och i alla kontakter med varandra kan vi skapa en ännu starkare, mer innovativ företagskultur som inspirerar oss att göra vårt bästa varje dag. 

Nordisk frihet är ett tydligt ställningstagande. Vi vill att alla ska ha frihet att vara sig själva och göra egna val i livet. Vi värdesätter mångfald och inkludering, och vi respekterar allas mänskliga rättigheter, från medarbetare till konsumenter och från odlare till aktieägare. Vårt kakaoodlarprogram och programmet 125 möjligheter till arbete, avsett för personer som annars har svårt att få arbete, är exempel på hur vi implementerar Nordisk frihet. 

Modig kreativitet driver oss vidare. Denna värdering uppmuntrar oss att testa nya saker och utforska nya idéer, till och med smått galna sådana. Innovationer föds ur mod, och genom att våga göra våra röster hörda kan vi ta fram exceptionella produkter som överraskar och gläder våra konsumenter. Under 2020 avspeglades Modig kreativitet i form av nya goda produkter, till exempel populära HavreChoco, och lanseringen av nya koncept, som Fazer Bageris drive-in-butik i Finland. 

Äkta relationer är det som förenar oss. Vi vill göra gott för både människor och vår planet. Vi skapar relationer inte enbart till varandra på fabrikerna och kontoren, utan också till våra kunder och konsumenter, råvaruproducenter, tjänsteleverantörer och andra intressegrupper. Vi är en del av ett samhälle som arbetar för gemensamma mål – vårt hållbarhetsarbete är ett bra exempel på detta. 

Fazers beteenden väcker våra värderingar till liv 

Vi skapar magi 

  • Vi når högt och låter vår passion synas
  • Vi fokuserar på sådant som är meningsfullt förkonsumenterna och som skapar tillväxt ochlönsamhet för Fazer 
  • Vi är stolta över att vi fullföljer våra åtaganden

Vi gör framsteg varje dag 

  • Vi tar risker och ser misstag som möjligheter attlära oss
  • Vi utforskar förbehållslöst för att hitta bästamöjliga lösningar
  • Vi är flexibla och välkomnar förändring som enmöjlighet att prestera bättre