Våra värderingar vägleder oss i allt vi gör, och de utgör ett fundament som vår strategi, mission och vision bygger på. Fazers värderingar är det vi står för, vad vi tror på. När vi lever enligt våra värderingar så blir de en tillgång som hjälper oss att nå våra mål.

Fazers värderingar är:

Nordisk frihet 

Våga vara dig själv och den du vill vara. Var sann mot dig själv. Uppmuntra andra att göra detsamma.

Vi tror på jämlikhet, acceptans och inkludering. Vi bryr oss om varandra och om samhället.

Äkta relationer

Gör gott för din omvärld. Gör val som gynnar oss alla.

Vi skapar äkta och ärliga relationer. Vi är genuina och transparenta. Vi vill göra gott för omvärlden.

Vågad kreativitet

Lev fördomsfritt. Modigt. Kreativt.

Vi vågar utmana för att skapa innovationer som ger magiska smakupplevelser. Vi värdesätter hantverk och rena ingredienser.

Vår grundare Karl Fazer var en modig pionjär som bjöd människor på nya idéer och inspiration från hela världen. Vi vill att du ska uppleva den nordiska magi som Fazer skapar.