Våra värderingar vägleder oss i allt vi gör, och de utgör ett fundament som vår strategi, mission och vision bygger på. Dessa värderingar utgör grunden för vår dagliga interaktion och styr oss mot framtiden.

Kunden i fokus

Våra kunders behov, smak och preferenser vägleder oss vid produktutveckling och tjänstedesign samt i hållbarhetsarbetet och samarbetet med intressegrupper. Vi kan skapa meningsfulla matupplevelser endast genom att ha en gedigen förståelse för kundernas förväntningar och sträva efter att överträffa dem varje dag.

Utmärkt kvalitet

Vi kräver högsta möjliga kvalitet av oss själva i alla våra verksamheter och funktioner – från produkter och tjänster till logistik, ekonomiförvaltning och ledarskap. Vi skapar fantastiska upplevelser genom vårt totalutbud, på ett effektivt och hållbart sätt.

Samarbete

Att skapa glädje och välmående genom mat är en gemensam ansträngning. Vi arbetar tillsammans som ett Fazer, ett team, och stöder och respekterar varandra. Vi har samma mål och tar ansvar för vårt resultat. Tillsammans är vi stolta över det vi gör.