Fazer Bageri bakar bröd och söta bageriprodukter för detaljhandeln och andra kunder. Vi är marknadsledande i Finland och Ryssland och hör till topp tre inom förpackat bröd på alla våra hemmamarknader – Finland, Sverige, Ryssland och Baltikum. I Ryssland är vi dessutom marknadsledande inom djupfrysta bageriprodukter. Vi exporterar bageriprodukter till 12 länder med fokus på nyheter, bland annat Fazer Rotfruktsbröd, och nordiskt rågbröd.

Vi utvecklar ständigt vår produktportfölj med innovativa produkter som främjar välmående. Vårt hantverksbakade brödsortiment i våra butiksbagerier har vunnit kundernas hjärtan. Marknaden är polariserad: det finns en efterfrågan både på hantverksbakade produkter av premiumkvalitet och på lågprisbröd som säljs inom detaljhandeln. Produkter som främjar hälsa och välmående, till exempel bröd som är snälla mot känsliga magar, är också fortsatt framgångsrika. Snackstrenden är tydlig inom bageriverksamheten, eftersom konsumenterna vill ha praktiska produkter att ta med.

Resultat 2017

Omsättningen för bageriverksamheten förbättrades något 2017. Vi lyckades implementera värdeskapande åtgärder med framgång trots ett utmanande marknadsläge. I Finland var det totala resultatet mycket bra. Detta berodde främst på den starka portföljen med en bra variation av produkter, framgångsrika nyheter och en effektiv verksamhet. Dessutom fortsatte butiksbageriverksamheten att uppnå utmärkta resultat. Sverige, å andra sidan, drabbades av marknadsnedgången och konkurrensen från handelns egna varumärken. I Ryssland genomfördes framgångsrika produktlanseringar och förbättringar i verksamheten. I Baltikum förbättrades produktportföljen med framgångsrika nya produktlanseringar och prispositionering.

Bagerimarknaden som helhet minskade något på alla marknader under 2017. Handelns egna varumärken ökade sin andel av försäljningen. Hälsotrenden fortsatte och stärkte försäljningen av vårt sortiment av hälsofrämjande produkter, och hantverksbakat bröd var fortsatt lika populärt.

Fazer i framtiden

Vi fortsätter att förnya brödkategorin genom att lansera intressanta, konsumentorienterade nyheter på marknaden, särskilt för hälsomedvetna människor. Vi har fastställt ambitiösa tillväxt- och lönsamhetsmål och utvecklar våra operativa och kommersiella kompetenser för att nå dem.

Vi förbättrar vår övergripande effektivitet för att skapa värde. Detta gör vi genom att se över och optimera varje funktion, till exempel tillverkning och logistik. Vi fortsätter att implementera vårt initiativ Perfect Store, där vi tillsammans med våra kunder utvecklar upplevelsen och sättet att handla på i detaljhandeln. Detta för att bli kategoriledare och optimera vår närvaro i butikerna. Nya kompetenser inom bland annat försäljning och marknadsföring hjälper oss att nå våra mål.