Fazer Bageri skapar goda och varierade bröd samt utsökta bakverk och tårtor. Vid sidan av vår mycket uppskattade och väletablerade produktportfölj skapar vi också nya och lockande nyheter inom påspackade och djupfrysta produkter samt ugnsfärska bröd i butiksbagerierna. Vi erbjuder goda bakverk för alla smaker.

En av trenderna som påverkade bageriverksamheten under 2020 var konsumenternas preferens för lokal produktion och lokala råvaror. Trenden med hantverksbakat fortsatte att öka i jämn takt och det fanns en tydlig uppskattning för hantverk. Holistiskt välmående var alltjämt en avgörande faktor i konsumenternas matval och många efterfrågade bröd med hälsofrämjande effekter. Havre var fortsatt populärt och hållbarhet låg fortsatt högt på konsumenternas agenda. 

Utvecklingen 2020 

Fazer Bageris omsättning låg på motsvarande nivå som föregående år. Försäljningsutvecklingen justerad för valutakurseffekter var positiv på alla marknader förutom i Baltikum. Efterfrågan på både påspackat och hantverksbakat bröd fortsatte att öka, medan försäljningen av djupfrysta bageriprodukter till hotell och restauranger låg på en lägre nivå än föregående år på grund av pandemin. Ökad priskänslighet påverkade marknaderna i Ryssland och Baltikum. 

Fazer är marknadsledande inom bageriverksamheten i Finland och fortsatte att öka sin marknadsandel i jämn takt. Ökningen kan tillskrivas ett antal faktorer: vårt etablerade sortiment av påspackade produkter, våra starka varumärken och innovativa nyhetslanseringar, vårt utmärkta samarbete med återförsäljarna och det expanderande nätverket av butiksbagerier, som var 105 till antalet i slutet av 2020. 

I början av 2020 utökade vi vårt utbud och vår kompetens inom glutenfri bakning genom att förvärva bageriet Vuohelan Herkku. Genom förvärvet tog Fazer över ett nytt och modernt glutenfritt bageri i Lahtis och en glutenfri kvarn i Joutsa. Förvärvet är en del av implementeringen av vår strategi och stärker ytterligare vår ställning som det ledande FMCGvarumärket i Finland. 

Efterfrågan på påspackat bröd ökade drastiskt i Finland i samband med att covid-19-pandemin började. Vår produktion och logistik lyckades reagera snabbt och säkerställa fortlöpande mycket god service. Försäljningen av frysta produkter påverkades kraftigt i och med att restauranger och hotell drabbades av restriktioner och stängningar. Efterfrågan förbättrades sakta mot slutet av året, men återhämtade sig inte helt. Under hela året implementerade vi transformationsprogram inom bageriverksamheten i Sverige och i Ryssland. På ett framgångsrikt sätt förbättrade dessa åtgärder vår lönsamhet enligt våra strategiska mål. 

I Sverige var det finansiella resultatet bättre än föregående år tack vare ökad försäljning och effektiv kostnadsstyrning, men uppnådde ändå inte en tillfredsställande nivå. Försäljningen ökade i alla kanaler tack vare starka produktlanseringar i strategiska segment och god utveckling inom exporten. Det svenska teamet utsågs av våra kunder till den bästa samarbetspartnern i bageribranschen i Sverige, med särskilt erkännande för vår leveransförmåga. Produktionsprestandan utvecklades starkt och överträffade alla nyckeltal mot slutet av året. 

Vi lyckades stärka vår marknadsposition i Ryssland. Inom butiksgräddat bröd var ökningen tvåsiffrig, vi ökade försäljningen inom e-handelskanalen och lanserade en egen webbutik. Fazer i Ryssland var ett av två företag soerhöll ett officiellt tackbrev från guvernören i Sankt Petersburg för sitt stötill staden och dess invånare under pandemin. 

I Baltikum ledde den ekonomiska osäkerheten, orsakad av covid-19-pandemin, till att konsumenterna föredrog mer konventionella produkter i stället för premiumprodukter.  

Detaljhandelsmarknaden i Baltikum genomgick en förändring där nya aktörer bidrog till hårdare priskonkurrens. Samarbetet med en stor kund intensifierades och lönsamheten förbättrades i samband med en revidering av den operativa modellen. Två nya butiksbagerier öppnade i Estland, där vi vid utgången av året hade sammanlagt fem butiksbagerier. 

Till våra bageriinnovationer i Finland hörde Kiireetön, en produktfamilj med butiksgräddade bröd av premiumkvalitet, och ett färdigskivat grovt bröd med lågt FODMAP-värde och som innehåller det av Fazer patenterade enzymet LOFO. I Ryssland introducerade vi Fazer PRO Bake, en ny produktfamilj med bake-off-bröd och kaffebröd att baka hemma. I Sverige lanserades framgångsrikt ett nytt havrekoncept, som tillgodoser konsumentefterfrågan på ett ljust och hälsosamt bröd för hela familjen. 

(add net sales graph here: Faze Bakery net sales SE) 

Fokus framöver 

Vi fortsätter att implementera vår tillväxtstrategi genom att alltid sätta konsumenten i första rum. Vi baserar vår produkt- och konceptutveckling på studier, djup konsumentinsikt och en ständig dialog med konsumenterna. 

Hållbarhet står alltjämt högt på vår agenda och vi arbetar aktivt för att nå Fazers hållbarhetsmål. Fokus ligger på att minska CO2- utsläppen genom flera olika åtgärder, till exempel genom att minska matsvinnet och tillämpa mer miljövänliga energilösningar. Vi använder lokalproducerat spannmål och andra lokala råvaror så långt det är möjligt och förstärker vårt samarbete med jordbrukare och andra intressegrupper som en del av Fazers spannmålsvision.  

I Finland tror vi att konsumtionen av bröd kommer att fortsätta att öka under de närmaste åren, och vårt mål är att stärka vår position som det branschledande företaget. Marknaden för glutenfritt ökar snabbt i Finland, liksom marknaden för hantverksbakat. Vi har en stark närvaro i båda segmenten. Genom att stärka vår digitala kompetens och närvaro inom den snabbt växande e-handeln, kan vi nå konsumenterna i de kanaler de själva väljer. Vi kommer också att öppna ett tjugotal nya butiksbagerier och anställa 100 nya hantverksbagare under 2021. 

I Sverige förväntas detaljhandelsmarknaden fortsatt visa en mindre volymnedgång, men en ökning i värde. Vi räknar med att vår marknadsandel kommer att följa den allmänna utvecklingen, men med tillväxtmöjligheter i kategorier som mörkt portionsbröd och lantbröd. 

I Ryssland förväntas ökningen inom bake-off att fortsätta. Trenden med att välja förmånligare alternativ kommer fortsätta att förflytta konsumentefterfrågan mot lägre prisnivåer, och återförsäljarna ökar sitt fokus på att effektivisera sortimentet. Vi kommer att ta oss an dessa trender genom portföljval och målinriktade kommersiella insatser. Vi kommer också att stärka våra marknadsföringsaktiviteter på nätet. 

I Baltikum förväntas den totala brödkonsumtionen att minska. Vi kommer att stärka vår ställning inom portionsbröd, genom att tillämpa våra kunskaper inom måltidslösningar och ytterligare utöka butiksbagerinätverket i Estland. 

__SE_net_sales_fazer_bakery.png