Vår bageriverksamhet är till för medvetna konsumenter som vill ha mer hållbara och hälsosamma alternativ, minnesvärda njutningar – och göra val som gör gott för oss alla.

Eftersom kravet på miljömässigt hållbara och hälsosamma bageriprodukter ökar, fortsätter Fazer Bageri att tillgodose trender som är bra för både planeten och människorna. Vi har förnyat bagerikategorin genom att bemöta konsumenternas förväntningar.

Trenden med växtbaserat driver fortsättningsvis marknaden. Kategorier som hantverksbröd har vunnit konsumenternas hjärtan och erbjuder nya möjligheter för Fazers smakliga koncept.

Resultat 2019

2019 var ett år av effektivitet och innovationer med Fazer Bageri Finland i spetsen för denna förändring. Utvecklingen var positiv i alla länder, förutom i Ryssland och Sverige. Vi öppnade inte mindre än 21 nya butiksbagerier i Finland och konceptet lanserades i Baltikum i och med att tre butiksbagerier öppnades i Estland. Implementeringen av strategin har varit stark i Baltikum, där vi för tredje året i rad uppnådde god tillväxt.

Hantverksbrödet har kommit för att stanna och vi har investerat i hantverksbakning genom butiksbageri- och bake off-koncepten. Nylanseringar inom Fazer Street Food, surdegsprodukter och havreprodukter har fått ett positivt mottagande.

Vi har implementerat ett program för värdeskapande i alla verksamhetsländer för att öka kostnadseffektiviteten och optimera våra processer. För att främja lokalt beslutsfattande förenklades affärsområdet Fazer Bageris organisation i oktober. Under 2019 vidtog vi flera åtgärder för att förbättra hållbarheten i våra verksamheter. Kärnan i detta arbete är att minska våra CO2-utsläpp och vårt matsvinn samt att främja hållbara förpackningslösningar och hållbar spannmålsodling.

SE_FINANCIAL_Net_Sales_Fazer_Bakery_144ppi.png

Framöver

Vi är marknadsledare inom brödkategorin i Finland och fortsätter att förnya och upprätthålla vårt arbete inom området. Vi fortsätter att kommunicera om hälsooch hållbarhetsaspekten i fråga om bröd. Trenden med växtbaserat, vid sidan av hantverksbakat och surdeg, är fokusområden för oss. Vi fortsätter att utveckla vår butiksbageriverksamhet och att expandera denna till andra länder.

Hållbarhet ligger alltjämt högt på vår agenda. Utöver åtgärder för minskat matsvinn och minskade utsläpp kommer vi att fokusera på trender med hantverksbakat, glutenfritt och havreprodukter i vår bageriverksamhet. Vi fortsätter att skapa innovationer och lansera nya produkter samt utnyttja Fazers patenterade LoFo-enzym i vårt magvänliga sortiment.

Vi är medvetna om vårt ansvar när det gäller att utveckla hållbar spannmålsodling och vi har skapat en spannmålsvision i samarbete med odlare för att bevara den odlingsbara arealen på lång sikt och främja hållbar och effektiv spannmålsodling. Vi fortsätter att implementera denna vision.

Finland och Baltikum förväntas fortsätta växa. Med stöd av förvärvet av Vuohelan Herkku i januari 2020 kommer den glutenfria volymen i Finland att växa, vilket gör Fazer till marknadsledare inom denna expanderande kategori. I Sverige och Ryssland kommer förändringsprocesserna att fortsätta.