Fazers choklad, godis, kex och hårda bröd har en alldeles speciell plats i konsumenternas hjärtan. Våra caféer och bageributiker är välkända och populära på sina marknader. Namnet Fazer förknippas med hög kvalitet, hantverk och modig kreativitet. Vi är närvarande i våra kunders dagliga liv, bidrar med glädje och hjälper dem att skapa oförglömliga ögonblick och guldkant i livet. Vi värnar om vårt arv.

Under 2020 integrerades Fazer Retail, som inkluderar Fazer Caféer i Finland och Gateau-butikerna i Finland och Sverige, i affärsområdet Fazer Konfektyr. Detta strategiska beslut gör att vi bättre kan utnyttja caféerna och butikerna för att stärka vår konsumentdialog, testa nya koncept och lära oss av konsumentbeteendet. 

Utvecklingen 2020 

Fazer Konfektyrs omsättning minskade något jämfört med året innan. Minskningen kan i huvudsak hänföras till Fazer Retail, där Fazer Café- och Gateau-verksamheterna påverkades kraftigt av de covid-19-relaterade restriktionerna samt det totala stilleståndet inom Travel Retail.  

Konfektyrförsäljningen i Finland, Sverige, Danmark, Ryssland och Baltikum var relativt stabil trots störningar orsakade av covid-19-pandemin. Försäljningen, särskilt i Finland, främjades av att konsumenterna i osäkra tider förlitar sig på varumärken som de känner väl och älskar. 

Covid-19 förändrade konsumentbeteendet, vilket ledde till en polarisering av efterfrågan. Chokladkakor fortsatte att sälja bra och försäljningen av godispåsar ökade kraftigt, medan efterfrågan på kex, lösgodis och produkter i kategorin impulsköp, till exempel pastiller och tuggummi, minskade. Påsk- och halloweenförsäljningen påverkades negativt av covid-19-restriktionerna. Julförsäljningen däremot överträffade förväntningarna, särskilt i Finland och Sverige. Stilleståndet inom Travel Retail påverkade försäljningen, vilket resulterade i permitteringar i Vanda och Villmanstrand. Vi fattade ett strategiskt beslut att stänga fabriken i Högfors och flytta produktionen av xylitolpastiller och -tuggummi till Villmanstrand. Flytten av produktionen kommer att möjliggöra effektivitets- och kompetensutveckling i framtiden, vilket är viktigt för att bibehålla vår konkurrenskraft. 

Vi stärkte vår position i Danmark, byggde upp en egen säljorganisation i Norge och ökade vår marknadsandel i Sverige genom att erbjuda konsumenterna våra populära klassiker och spännande nyheter. Covid-19-restriktionerna och stängningen av caféer och restauranger under två månader i Finland, hade en djupgående negativ effekt på Retail-verksamheten. Vi reagerade dock snabbt på krisen, ändrade våra planer och anpassade våra kostnader till situationen. I det omfattande programmet för att minska kostnaderna ingick personalminskningar och permitteringar, omförhandling av hyresavtal, en minskning av fasta kostnader och optimeringen av produktsortimentet. 

Trots de krävande omständigheterna var året framgångsrikt på många sätt. Vi öppnade två nya Fazer Caféer i Helsingfors, renoverade och öppnade Gateau-butiker i Sverige och byggde ett nytt hantverksbageri i Skogås i Sverige. Dessutom etablerade vi nya digitala säljkanaler för att stödja vår verksamhet.  

I och med att många arbetar hemifrån har e-handeln ökat avsevärt. Vi har svarat på de nya omständigheterna genom att utveckla Fazers e-handelsplattform, Fazer Store, som därefter har vuxit kraftigt. 

Våra viktigaste innovationer och lanseringar inom konfektyr under 2020 var mjölkfria HavreChoco, en mjölkchoklad sötad med xylitol samt stycksakerna Karl Fazer Crunchy- och Gröna kulor. En av höjdpunkterna under 2020 var Tutti Frutti-kampanjen på TikTok som vann flera priser: guld, bästa sociala medieplattform och tredje plats i kategorin influencerkommunikation i Finnish Comms Awards, samt första plats i kategorin sociala medier i European Excellence Awards. Vi utsågs även igen till det mest betrodda konfektyrvarumärket i Finland.  

Lanseringen av Mumin-chokladdragéer i hållbar Papticförpackning i stället för plast och Mumsiga Choco Missar är exempel på vår pågående hållbarhetsutveckling. Vi lade även till återvinningsinstruktioner på alla våra förpackningar. Till den viktigaste hållbarhetsutvecklingen inom Fazer Retail under 2020 hörde att vi implementerade tjänsten ResQ inom Gateau Finland för att minska matsvinnet, förbättrade spårningen av avfall i butikerna och bytte ut alla våra take away-förpackningar till mer hållbara alternativ. 

(add net sales graph here: Faze Confectionary net sales SE) 

Fokus framöver 

Förändringar i konsumentbeteendet till följd av covid-19 kommer sannolikt att fortsätta under hela 2021, med en stegvis återhämtning. Konsumenternas ökande efterfrågan på kontaktfri shopping och take away-försäljning, skapar affärsmöjligheter som vi kommer att ta tillvara genom utveckling av våra e-handelskanaler, sortimentsutveckling och butiksdesign. 

I framtiden ser vi att hyllorna med chips, konfektyr och kex kommer att slås ihop till en enda snackshylla där konsumenterna fattar beslut om impulsköp. Detta kommer att leda till konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet mellan kategorierna. Att stå som vinnare i konkurrensen i försäljningskanalerna – både digitala och fysiska – kommer att bli allt viktigare. Vi följer trenderna noggrant och strävar efter att ta fram konsumentorienterade, innovativa och goda produkter. Hållbarhet fortsätter att vara kärnan i vår verksamhet. Allt vi gör utgår från konsumentinsikter och utvärdering av hur våra åtgärder uppfattas ur konsumenternas perspektiv. 

__SE_net_sales_fazer_confectionery.png