Fazer Lifestyle Foods erbjuder moderna konsumenter ett urval av non-dairy produkter, frukostprodukter och smoothies. Vi vill bli en föregångare inom växtbaserad mat, kända för vår förmåga att kombinera god smak med en hållbar livsstil. Vår expertis inom foodtech spelar en avgörande roll när det gäller att skapa framtida tillväxt och stärka vår position på denna attraktiva marknad. Med en tydlig vision, bra råvaror, konsumentinsikter och mod att skapa innovationer, skapar vi förstklassiga produkter som gör gott för både människorna och planeten.

En växtbaserad kost och ökat fokus på hållbarhet är trender som kommit för att stanna. Samtidigt som människor vill ha mer hälsosamma alternativ visas allt större intresse för matens ursprung och klimatpåverkan. Vår ambition är att skapa hälsosamma, hållbara alternativ som är lättanvända och tillgängliga för alla. 

Utvecklingen 2020 

Under 2020 ökade Fazer Lifestyle Foods omsättning i huvudsak tack vare försäljningen av non-dairy produkter och mjölkprodukter från Kaslink, som förvärvades i augusti 2019. 

Frukostprodukterna och de industriella kvarnprodukterna presterade bra trots exceptionella omständigheter till följd av covid-19, medan nyare kategorier som smoothies och juicer stötte på utmaningar. Försäljningen påverkades negativt i huvudsak av nedgången inom on-the-go-snacking och av stillestånd inom såväl hotell- och restaurangsektorn som travel retail-kanalerna.  

Under året fortsatte Fazer Lifestyle Foods att implementera den växtbaserade strategin med starkt fokus på havre. För att tillgodose konsumenternas önskan om en hälsosam, hållbar livsstil introducerades ett antal nya smakrika produkter. Havre, superlivsmedlet från norr, fortsatte att öka i popularitet, och kvarnen i både Sverige och Finland gick på full kapacitet under största delen av året. För att tillgodose den ökande konsumentefterfrågan, påbörjades utbyggnad av havrekvarnarna i Lahtis, Finland och i Lidköping, Sverige. Den pågående investeringen på totalt 30 miljoner euro kommer att fördubbla vår nuvarande havrekvarnskapacitet. När utbyggnaderna är färdiga kommer Fazer att vara det ledande kvarnföretaget inom havre i Norden och en av de ledande aktörerna i Europa. 

En av höjdpunkterna under året var lanseringen av Fazer Havreris – en lokalproducerad, näringsrik och mångsidig produkt. Fazer Havreris, som är en välsmakande och lättanvänd produkt med lågt klimatavtryck, är ett utmärkt exempel på en genuin innovation som tillgodoser konsumenternas behov. Under året lanserades Fazer Havreris i alla nordiska länder. Nyheten tilldelades svenska Livsmedelspriset 2020 av nätverket Livsmedel i fokus. 

Innovationer som stöder cirkulär ekonomi - som tillverkning av xylitol av havreskal, vilket är en biprodukt från havrekvarnsprocessen - representerar en framtida riktning för livsmedelsindustrin. Bygget av Fazers nya xylitolfabrik fortsatte under året och produktionen ska enligt plan inledas under 2021. Fabriken kommer ytterligare att stärka Fazers position som en föregångare inom växtbaserade produkter och som expert på foodtech, ett viktigt fokusområde för oss. Den havrebaserade xylitoltillverkningen tilldelades priset Tähtiteko 2020 av finska Livsmedelsindustriförbundet.  

Efter att ha utvärderat olika alternativ för produktion av Fazer Yosahavreprodukter beslutade vi att stänga produktionsanläggningen i S:t Karins och flyttade under hösten verksamheten till anläggningen i Koria. 

Non-dairy produkter spelar en viktig roll i våra tillväxtplaner, både nationellt och internationellt, och den moderna fabriken i Koria tillgodoser behoven för storskalig livsmedelsproduktion. Våren 2020 bytte varumärket för havreprodukter Kaslink 

Aito namn till Fazer Aito. I samband med namnbytet gjordes även några förändringar som gjorde produkterna ännu mer konsumentvänliga. Största delen av de mjölkfria Fazer Aito är nu även glutenfria. 

(add net sales graph here: Faze Lifestyle Foods net sales SE) 

Fokus framöver 

Fazer Lifestyle Foods ambition är att bli en av de ledande aktörerna inom växtbaserad mat i norra Europa. Vi har goda förutsättningar för framtida tillväxt och en stark grund bestående av unik havreexpertis, som vi bygger vårt växtbaserade sortiment på. Vi har redan nu ett antal olika produkter på marknaden och fler på gång för framtida lanseringar. Detta är en marknad som drivs av långsiktiga klimatkrav och konsumenttrender inom hälsa och kost liksom produkter med god smak. 

Genom att nyttja konsumentinsikter och en djup förståelse för konsumenttrender kan vi hitta nya möjligheter för att stärka vår verksamhet. Med strategiska investeringar för att driva, förstå och stödja nya konsumentbeteenden kan vi bättre tillgodose behoven hos människor som prioriterar hälsa och hållbarhet. 

Intresset för växtbaserade kategorier kommer att fortsätta öka, eftersom konsumenterna vill ha hälsosamma och mer hållbara lösningar. Hur snabbt denna omvandling sker kommer att avgöras av kvaliteten på vårt utbud och hur lättanvända våra produkter är. Vi kommer att tillgodose konsumenternas behov genom att skapa nya innovationer, ta fram produkter och utöka vårt utbud av växtbaserade alternativ som är både näringsrika och goda. 

__SE_net_sales_fazer_lifestyle_foods.png