Vårt varumärkeslöfte

860x390_Our_Brands.jpg

Fazers varumärkeslöfte Northern Magic. Made Real. definierar oss och vår starka relation till konsumenterna. Ett viktigt fokusområde för Fazer på vår resa För perfekta dagar är att verkligen sätta konsumenten först. Genom att skapa värde för konsumenterna skapar vi också värde för vår verksamhet och våra kunder.

Våra varumärken är en integrerad del i förverkligandet av vår vision, För perfekta dagar. För en del kan ett fulländat ögonblick bestå av ugnsfärskt, hantverksbakat bröd. För andra kan den välbekanta smaken av Karl Fazerchoklad ge tröst och framkalla kära minnen. Eller kanske är favoriterna de goda växtbaserade Fazer Yosa-produkterna, för en fulländad dag. Vi värdesätter både traditioner och innovationer.

Att stärka Fazer-varumärket är en del av implementering av strategin och ger oss stöd när vi stärker vår position som det främsta FMCG-varumärket i Finland och ständigt utvecklar vår position i Nordeuropa. Vårt mål är att skapa ett känslomässigt band till konsumenterna när vi jobbar för att vara närvarande i alla minnesvärda ögonblick som kan göra en dag perfekt. Under 2020 förnyade vi våra arbetssätt för att ytterligare utveckla varumärket Fazer ur ett konsumentorienterat perspektiv. Målet är att stärka vår kommunikation om Fazers varumärkeslöfte till konsumenterna och bli ännu mer meningsfulla och relevanta för dem.

Våra varumärkesteman kopplar oss till konsumenterna

Under 2020 har vi implementerat vårt varumärkeslöfte i alla Fazers verksamheter. Northern Magic. Made Real. är någonting som vi alla är stolta över och som gör Fazer unikt. Vi utgår från konsumenternas behov och värderingar och utvecklas tillsammans med dem i en fortsatt dialog. Fazers tre varumärkesteman, Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig kreativitet, antogs också som företagets värderingar för att skapa en ännu starkare koppling mellan vår varumärkespositionering, konsumenterna och våra medarbetare. Våra medarbetares beteende och handlingar sammankopplar vårt löfte med konsumenterna. Detta är vårt sätt att säkerställa att vårt varumärkeslöfte infrias.

Samtidigt som Fazer-varumärket och varumärkeslöftet Northern Magic. Made Real. är kärnan i vår varumärkesportfölj är vi en koncern med närmare hundra andra populära lokala och internationella varumärken. Vår breda varumärkesportfölj är en av hörnstenarna för vår framgång.