Vi har förberett planer för hur våra verksamheter kan säkerställa produktion och kundleveranser vid ett eventuellt utbrott. Vi har givit instruktioner till anställda om att inte resa till riskområden och att begränsa möten med besökare som kommer från riskområden.

En särskild arbetsgrupp har inrättats i Fazer Group som aktivt övervakar situationen. Fokus just nu är att förebygga. Vi har påmint våra medarbetare om vikten av strikt praxis kring om man nyser eller hostar samt god handhygien.

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar (källa: Livsmedelsverket).

Vi följer utvecklingen nogsamt och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.