Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Nyckeltal

Nyckeltalen baserar sig på Fazers koncernredovisning, som uppförts i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS). Den finansiella informationen för 2021 är oreviderad.

 

KVARVARANDE VERKSAMHET

MEUR, eller såsom anges

1-12/2021 1-12/2020 FÖRÄNDRING %
Koncernens omsättning 1 139,8 1 101,2    4 %
Jämförbar EBITDA 127,8 125,0    2 %
% av omsättningen 11,2 % 11,4 %  
Jämförelsestörande poster i EBITDA 23,2 7,6 204 %
EBITDA 104,6 117,4 -11 %
EBITDA % 9,2 % 10,7 %  
Jämförbar rörelsevinst 62,8 60,8    3 %
Jämförbar rörelsemarginal 5,5 % 5,5 %  
Jämförelsestörande poster i rörelsevinsten 22,9 8,9 158 %
Rörelsevinst  39,9 51,9 -23 % 
Rörelsevinstmarginal 3,5 % 4,7 %  
Resultat före skatt 45,6 41,8   9 %
Räkenskapsperiodens resultat, kvarvarande verksamheter 31,6 32,6  -3 %
Räkenskapsperiodens resultat 32,0 440,4 -93 %
Affärsverksamhetens kassaflöde 77,5 152,4 -49 %
Avkastning på eget kapital, % 3,5  % 58,8 %  
Soliditet, % 68,3 % 70,7 %