Fazer Mills produktionsprocess auditeras årligen av en internationellt känd tredje part. American Institute of Baking (AIB) har valts ut att genomföra dessa granskningar.

Målet med auditeringen är att säkerställa en kontinuerlig utveckling av Fazer Mills produktionsprocess. Under dessa granskningar fästs uppmärksamheten speciellt vid produktsäkerhetsprocesser och bland annat spårbarhetsprocedurerna testas grundligt.

Vårt kvalitetsmedvetna och kundfokuserade sätt att jobba har fått erkännande: Fazer har uppnått nivån “utmärkt” (excellent) i AIB-granskningarna tre år i sträck. Fazer Mills har också fått ett rekordantal bedömningar som utmärkt i de oberoende kundtillfredsställelseundersökningar som regelbundet utförs.   

Mer av American Istitute of Baking

AIB Certifikat 2016