Spårbarheten är en del av Fazer Mills systematiska kvalitetsprocesser. Våra strikta spårbarhetsprinciper säkerställer att våra produkter är rena och säkra och att slutprodukten smakar fantastiskt.

På Fazer Mills är alla ingredienser spårbara ett steg framåt och ett steg bakåt. I praktiken betyder det att alla ingrediensers ursprung är känt och att alla produkter som Fazer Mills ingredienser används i är kända.