Representationskort – fakturering månadsvis med specifikation och kontering! 

                              Representationskort

Ansökan om representationskort sker genom företagets kontaktperson till Fazer Food Services regionkontor i Göteborg. Därefter kontaktar kundtjänst företagets kontaktperson.

Intresseanmälan finns att hitta på våra restauranger. Vill du redan nu skicka in en intresseanmälan, skriv ut den här.