Mer ekologiskt, fler gröna smaker och mindre matsvinn. Så jobbar Fazer Food Services för att minska matens miljöpåverkan.

På Fazer vill vi bidra till en hållbar utveckling genom ett större klimatansvar. Verksamheten präglas av ett medvetet, förebyggande och långsiktigt arbete för att minska vår miljöpåverkan.

Självklart följer vi alla gällande lagar och regler. Men ambitionen är att överträffa gästernas, kundernas och samhällets förväntningar i såväl miljö- som kvalitets- och sociala frågor. Det gör vi bland annat genom att försäkra oss om att våra råvaror är förstklassiga och producerade på ett miljömässigt, etiskt och socialt godtagbart sätt.

För att värna om miljön satsar vi främst på att:

  • Öka andelen ekologiska produkter i vårt sortiment. Bland annat för att minska användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel. 
  • Öka andelen vegetabilier i våra menyer. Detta för att minska andelen koldioxid och metan som förstärker växthuseffekten. 
  • Minska mängden matavfall. För att minska växthusgasutsläppen, övergödning och försurning av mark och sjöar mm.

För att lyckas höja kvaliteten och minska miljöbelastningen måste vi kontinuerligt utvärdera effekterna av vårt arbete och utveckla våra arbetsmetoder och samtidigt hjälpas åt att hushålla med gemensamma naturresurser. Detta är en process av ständigt pågående förbättringar.

Stockholm den 25 januari 2015

Joakim Nilsson
VD Fazer Food Services Sverige