FazerGroup.com
FazerGroup.com
Select language

Företagsansvarsprogram

Fazer’s företagsansvarsprogram är uppdelat i fem delområden. Varje område innehåller utvecklingsbehov och mål, men också befintlig policy och resultat. Företagsansvarsprogrammet styr alla företagsansvarsaktiviteter i alla verksamhetsländer och inom alla olika affärsområden.