Fazer sysselsätter cirka 15 000 personer i 8 länder och var och en av dem bidrar till företagets framgångar.

Människorna gör skillnad är en av de fem strategiska områdena i Fazer företagsansvarsprogram. Området inkluderar följande fokusområden:

  • säkerhet
  • jämställdhet
  • välmående
  • utveckling
  • ledarskap
  • rättvis behandling

Fazers mål är att ha motiverade medarbetare och kompetenta chefer som klarar av att jobba i en allt mer komplex omvärld. Genom de etiska principerna förbinder sig Fazer som arbetsgivare att tillhandahålla en modern och säker arbetsmiljö för alla sina anställda i samtliga verksamhetsländer, att sörja för de anställdas hälsa, välmående och trivsel i arbetet samt att behandla alla anställda jämlikt.

Enligt våra etiska principer respekterar vi varje individs värde, integritet och personliga rättigheter och accepterar ingen form av diskriminering, hot, trakasserier eller förolämpningar på arbetsplatsen. Vi genomför regelbundet enkäter och utvecklingssamtal med medarbetarna för att mäta trivseln i arbetet och förbättra våra rutiner ytterligare.

Bilden av Fazer som arbetsgivare har år efter år varit mycket god, och Fazer vill satsa på att upprätthålla sin status som en eftertraktad arbetsgivare i branschen. Fazer samarbetar med skolor och erbjuder praktikplatser till ungdomar som går ut skolan.