Fazer stödjer hållbart producerad palmolja.

Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns från palmträdets frukt. Det är den mest använda vegetabiliska oljan i världen. Huvuddelen av den palmolja som Fazer använder finns i vegetabiliska oljeblandningar. Vi använder palmoljebaserat fett vid bakning och tillverkning av vissa kaffebröd, kex och en del konfektyrfyllningar.

Palmolja har mycket goda tekniska egenskaper vilket gjort den väl lämpad som ingrediens i livsmedelsindustrin, där den också hjälpt till med att ersätta användningen av transfetter. Det är en mycket produktiv gröda som kräver mycket mindre mark för att producera olja än andra grödor. Palmoljan är dessutom en viktig ekonomisk tillgång för de producerande länderna då den skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen.

Med den snabba expansionen av palmoljeindustrin har de miljömässiga och sociala utmaningarna inom industrin blivit tydligare. Diskussionen kring hållbar utvinning av palmolja har varit livlig och kunder och andra intressenter ställer många frågor.

Själva användningen av palmolja är inte skadlig. Skillnaden ligger i hur palmoljan produceras. När palmoljan inte produceras på ett ansvarsfullt sätt kan stora markytor avverkas för att anlägga palmoljeplantager. Detta leder till skövling av regnskogar, förstörda boplatser för utrotningshotade arter och sociala problem på grund av förlorad mark och färre arbetstillfällen. Dessutom bidrar en ohållbar produktion till klimatförändringarna.

Fazer anser att palmolja kan produceras på ett ansvarsfullt sätt utan att offra de tropiska regnskogarna. Ansvarsfulla och transparenta inköp av palmolja kan stödjas genom att följa kraven i RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), ett globalt initiativ kring hållbar palmolja som har skapats av flera olika intressenter för att tackla utmaningarna vad det gäller odlingen och produktionen av palmolja. Som medlemmar av RSPO har vi åtagit oss att främja och arbeta för en hållbar produktion, upphandling och användning av palmolja.

Fazer-koncernens åtagande för hållbar palmolja

År 2014 gjorde Fazer ett åtagande att köpa 100% RSPO-certifierad hållbart producerad palmolja med ökad spårbarhet till 2020. Fazers mål är att 100 procent av den palmolja som bolaget köper 2020 ska vara RSPO-verifierad, hållbart producerad olja med bättre spårbarhet. Det innebär att all den palmolja vi använder följer följande hierarki enligt RSPOs handelssystem:

  1. Segregerad leverantörskedja.
  2. Massbalansmetoden om segregerad palmolja inte finns att tillgå med beaktande av tillgång, kvalitet och marknadsläge.
  3. Book & Claim/GreenPalm-certifikat i de mest komplexa palmoljederivat som inte finns att tillgå genom den segregerade kedjan eller massbalansmetoden.

Segregerad palmolja är certifierad palmolja som hålls åtskild från icke-certifierad palmolja i hela värdekedjan, men som blandas med certifierad palmolja från andra källor. Mass Balance är en blandning av certifierad och icke-certifierad palmolja . Book and Claim (Green Palm-certifikat) innebär att för varje ton palmolja vi använder i produktionen av våra produkter, har vi betalat en frivillig premie till en producent av palmolja som arbetar inom RSPOs riktlinjer för socialt och miljömässigt ansvar. Fördelen med detta är att bidraget även når småodlarna. Men den fysiska palmolja vi får vid leverans är inte certifierad.

Fazer har som mål att ha 100% RSPO segregerade palmolja för de konfektyrprodukter som innehåller palmolja till 2016. År 2018 kommer alla produkter som innehåller palmolja vara RSPO segregerade i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Baltikum. För produkter där segregerad eller massbalans inte finns tillgängligt kommer vi att fortsätta köpa Green Palm-certifikat. Läs mer om vårt palmolja engagemang här.

Fazer fick högsta möjliga poäng på WWF:s rankinglista för palmolja 2016. 

 På WWFs rankinglista för palmolja 2016 placerade sig Fazer utmärkt med fulla 9 poäng. WWF:s rankinglista för palmolja bedömer företagens åtgärder för ansvarsfulla inköp av palmolja år 2015. Fazers resultat kan ses här.

Skydda biologisk mångfald

Som endel av vårt åtagande har vi förbundit oss att ta fram en policy för att skydda naturens mångfald och skogen samt beakta utsläppen av växthusgaser i vår leveranskedja för palmolja. Mellan 2014 och 2017 kommer vi att samarbeta med WWF Finland för att förbättra vår miljöprestanda och fokusera på att skydda naturens mångfald. Dessutom kommer vi ha en öppen dialog och ett nära samarbete med våra leverantörer, icke-statliga organisationer och andra intressenter inom palmolja. Därigenom har vi bättre kontroll över vår miljöpåverkan och kan förbättra spårbarheten i leveranskedjan.