Fazer har gjort ett åtagande till Baltic Sea Action Group. Östersjön förenar Fazers verksamhetsländer samt Fazers medarbetare.

Fazer har en lång tradition av miljöskydd och verksamhet i Östersjöområdet. Vi vill minska miljöpåverkan av vår verksamhet. Fazer är en stark aktör i Östersjöområdet och vi anser att vi genom vår verksamhet och partnersamarbete har möjlighet att påverka Östersjöns situation. Vi tror att ett närmare samarbete i värdekedjan kan hjälpa både oss och andra aktörer att åstadkomma något viktigt tillsammans med andra aktörer.

I åtagandet förbinder sig Fazer att utveckla sin produktion, sina verksamhetssätt och sitt sortiment så att de bidrar till att främja den ekologiska balansen i Östersjön. Fazers åtagande består av fyra delområden och omfattar hela bolagets verksamhet. Delområdena är:

  1. Fazers energistrategi
  2. Fazers bageriverksamhets vision för spannmålsinköp
  3. Fazer Mill & Mixes ansvarsprogram
  4. Fazer Food Services sortiment och miljömål

Åtagandet följs upp

Fazers åtagande är långsiktig (5 år) och följs upp med hjälp av delmål. Dessa delmål fungerar också som kontrollpunkter, då Baltic Sea Action Group utvärderar hur väl Fazers har uppfyllt sina åtaganden.
Mer information om Baltic Sea Action Group.

Vad är BSAG?

Baltic Sea Action Group, BSAG, är en oberoende stiftelse som grundades 2008 med syftet att sammanföra alla aktörer som behövs för att rädda Östersjön. BSAG samarbetar med stater, myndigheter, företag och organisationer för att hitta konkreta lösningar. BSAG samarbetar med alla länder där Fazer har verksamhet. 

Se en video.