Vi redovisar våra framsteg inom företagsansvar på vår webbplats, i årsredovisningen och i vår separata företagsansvarsöversikt. Dessutom strävar vi alltid efter att föra en ärlig och öppen dialog med våra intressenter.

Rapporteringen är en viktig del av företagsansvaret. Resultaten från vårt arbete med företagsansvar redovisas i vår årsredovisning. I vår årsredovisning ingår en rapport som behandlar de fem delområdena i vårt företagsansvarsprogram: för hälsa och välmående, människorna gör skillnad, rättvis värdekedja, del av miljön och daglig verksamhet.