Kvinnobanken är en finsk frivilligorganisation som samlar in medel till projekt som stöder kvinnors utkomst, färdigheter och rättigheter i över 10 u-länder.

Fazer-medarbetarna har flera år i rad bidragit till insamlingen genom att delta i olika utmaningar, bland annat evenemangen Gå ett yrke till en kvinna som anordnas runt om i Finland. Det har också blivit en tradition att glasera pepparkakshus som doneras till Kvinnobankens julbasar.