Tusentals flyktingar och asylsökande har anlänt till norra Europa och den slutliga mängden är omöjlig att förutspå. Fazer har både omedelbara åtgärder och planering av långsiktigare hjälp för att underlätta flyktingsituationen under arbete.

Som en omedelbar åtgärd utvidgar vi våra mathjälpsdonationer i Finland genom att börja med leveranser till det nya lagret för överskottsmat i Vanda. Centrallagret betjänar aktörer som delar ut mathjälp. Vi fortsätter också med våra matdonationer till våra långvariga samarbetspartners. Dessutom ger vi en donation till Röda Kors (Katastroffonden/Asylsökande).

Vi vill försäkra oss om att den hjälp som Fazer erbjuder kommer till nytta och därför planeras Fazers hjälpåtgärder tillsammans med erfarna organisationspartner.

Därtill påverkar också många av våra redan tidigare överenskomna samarbetsprojekt flyktingsituationen antingen i ursprungsländerna eller i utvecklingsländerna. Största delen av flyktingarna i världen befinner sig i utvecklingsländer där förhållandena inte är mycket bättre än i de länder som de flydde ifrån. Vi fortsätter med de ovannämnda projekten i enlighet med planerna. Till dem hör bland andra Finlands Röda Kors Kedjereaktion-utmaning, Näsdagen-kampanjen och Kvinnobankens Gå ett yrke till en kvinna-evenemang.