Med produktdonationer vill vi bidra till att skapa goda stunder. Fazer gör efter övervägande produktdonationer till icke-vinstdrivande organisationer i Finland, till exempel som lotterivinster vid olika evenemang eller för att sprida glädje till dem som behöver det mest. Produkter doneras inte till privatpersoner och produkterna får inte säljas vidare som de är.

Under 2017 har Fazer donerat produkter till många goda ändamål.  Vi har stött små organisationer då de samlat in medel, glatt dem som mest behöver det och donerat produkter till mathjälp. Under Finlands självständighets jubileumsår har vi donerat produkter speciellt till evenemang som hört till vårt Finland 100-program. Det var en ära för oss att få erbjuda produkter till huvudfesten under den nationella veterandagen, samt till Krigsveteranförbundets 60-årsfest. Inför julen donerar vi produkter till Julstigen på Fölisön, förbundet för mödra- och skyddshem samt den julfest som Heikki Hursti arrangerar för mindre bemedlade.

Vi tackar dem som har fått donationer för gott samarbete. Produktdonationsansökningarna behandlas nästa gång 15.1 2018.