Kakao är en av de viktigaste råvarorna för Fazer, och över 75 % av den kakao vi använder kommer från Västafrika. Vi samarbetar med internationella aktörer i kakao- och chokladindustrin för att förbättra förhållandena på kakaoodlingarna och i odlarsamhällena. Som en del av detta arbete är vi med och stöder kampen emot ebola-viruset.

Fazer har deltagit i den internationella chokladindustrins ebola-insamling, som inbringade över 700 000 dollar till Internationella Röda Korset och Caritas. Med hjälp av Finlands Röda Kors kampanj Kedjereaktion samlade Fazers personal 6 750 euro för hälsovårdsarbetet i Kenya. Därtill donerade Fazer 10 000 euro till Finlands Röda Kors som ska användas till bland annat köksutrustningspaket för familjer som har drabbats av ebola.

Ebola-epidemin i Västafrika är den värsta i historien. De redan från början svaga hälsovårdsresurserna i Västafrika har försvagats ytterligare av hälsovårdspersonalens dåliga kunskap om ebola. Viruset sprids också snabbare i Afrika då befolkningen reser mer än förut, både i hemlandet och utomlands.

Röda Korset har varit med ända sedan epidemin började. Röda Korsets verksamhet är bred och fokuserad på samhällsnivå; att sprida information med hjälp av bland annat hembesök, drama och radiosändningar, att hitta sjuka och hålla dem som har utsatts för smittorisk under observation, att ta hand om kropparna då människor dött i ebola, att hjälpa med psykosocialt stöd och förbättra beredskapen på området.

Hjälparbetare från Finlands Röda Kors har varit med i ebola-operationen från och med april. På Röda Korsets ebola-vårdcentral sköter man om ebola-smittade och patienter som misstänks ha ebola. Kliniken öppnades i Kenema i Sierra Leone i september och kan vårda 80 patienter. Cirka 20 internationella hjälparbetare och ungefär 120 lokala anställda arbetar på vårdcentralen. Det är ont om vårdpersonal på området, så det internationella stödet är mycket viktigt. Tilläggskrafter behövs också för att informera om viruset, för att följa upp dem som har varit i kontakt med sjuka och för att sköta trygga begravningar.

Photo: Red Cross/Katherine Mueller