Fazer-koncernen har förbundit sig att agera ansvarsfullt. Hos Fazer hanteras frågor som rör företagsansvar strategiskt. Vi tänker alltid på vårt företagsansvar när vi fattar beslut som rör affärsutvecklingen.

Fazer har alltid arbetat systematiskt och byggt sin verksamhet på en hållbar grund. Det långsiktiga tänkandet och de ständiga förbättringarna som ingår i företagsansvaret passar utmärkt med vårt sätt att arbeta. Att agera ansvarsfullt är en del av Fazers företagskultur och ingår som ett viktigt element i det dagliga arbetet och i all affärsutveckling. 

Fazers arbete inom företagsansvar styrs av vår policy för företagsansvarmänniskorättspolicy, QEHS policy, ledningspolicy, våra verksamhetsprinciperna och de etiska principer som bygger på de tio internationella principerna i FN:s Global Compact. Fazer-koncernen har undertecknat FN:s Global Compact-initiativ.

Företagsansvarsstrategi och -vision

Som familjeföretag har Fazer-koncernen starkt fokus på långsiktig utveckling.
Ur Fazers synvinkel kan man genom en ansvarsfull verksamhet och tillväxt säkerställa kontinuiteten och framgångarna i företagets verksamhet på lång sikt. Koncernen ser företagsansvaret som en viktig resurs när Fazer fortsätter att expandera som ett ansett internationellt företag. Fazers företagsansvarsstrategi är nära kopplad till företagets affärsstrategi. Den blickar framåt och fastställer mål för värdet på Fazer och dess verksamheter.

Fazer vill förstå och möta de rådande trenderna och intressegruppernas förväntningar i affärsmiljön. Vi vill också utveckla verksamheten, produkterna och funktionerna på ett ansvarsfullt sätt i hela värdekedjan.

Fazer har fem strategiska områden som omfattar all verksamhet.

Fazers ansvarsfulla produktutbud omfattar människans dagliga välbefinnande, hållbart utnyttjande av jordens naturresurser och det gemensamma värde som företaget skapar i samhället. Fazer bidrar genom att göra det enkelt att välja ansvarsfulla bageri-, konfektyr- och livsmedelsprodukter. Vårt mål är att skapa ansvarsfulla smakupplevelser.

Företagsansvarsprogram

Fazer företagsansvarsvision, -strategi och -program grundar sig på en utförlig utvärdering av intressegruppernas åsikter, en djup förståelse för konsumenternas föränderliga behov och koncernens affärsstrategi. Fem strategiska områden utgör ramen för Fazers företagsansvarsprogram: Daglig verksamhet, Hälsa och välmående, Människorna gör skillnad, Rättvis värdekedja samt Del av miljön. Områdena har konkreta åtgärdsplaner med fokus på definierade teman och ämnen. Programmet identifierar också de viktigaste nyckeltalen, uppföljningsprocesserna och kommunikationen i respektive nyckelområde. För varje område definieras detaljerade mål och prestationerna utvärderas regelbundet.