När du besöker Fazer-koncernens (hädanefter ”Fazer”) onlinetjänster eller mobila tjänster, tar din enhet automatiskt emot en eller flera cookies, som skickas från våra tjänster till din webbläsare. I cookielistan för varje tjänst kan du kontrollera och hantera de cookies som skickas till din webbläsare från Fazers onlinetjänster eller mobila tjänster. Listan finns under knappen ”Show details” i cookiemeddelandet.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil. Cookies kan vara sessionsspecifika eller permanenta. Sessionsspecifika cookies raderas när du stänger webbläsaren. Permanenta cookies finns kvar på enheten under den period som definieras i cookien. När perioden är slut, raderas cookien. En permanent cookie kanske förnyas nästa gång som du besöker den onlinetjänst eller mobila tjänst som skickade cookien. Data som samlas in med cookien kan i vissa fall göra det möjligt att identifiera personen, till exempel via datorns/enhetens IP-adress.

Olika typer av cookies

Cookies är antingen förstapartscookies eller tredjepartscookies. En förstapartscookie tillhör den onlinetjänst eller mobila tjänst som användaren besöker. En tredjepartscookie tillhör en tredjepart, exempelvis ett webbanalysprogram.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att samla in information om, till exempel, hur du använder våra onlinetjänster och mobila tjänster, vilken typ av produkter och tjänster som intresserar dig och om du har använt våra onlinetjänster/mobila tjänster tidigare. Informationen används för att förbättra din upplevelse av våra tjänster, för att övervaka användningen av tjänsterna, för att utveckla våra produkter och tjänster och för att anpassa vår marknadsföring. Tack vare cookies har vi möjlighet att ”komma ihåg” vilka inställningar du har konfigurerat och hur du föredrar att använda våra tjänster. Cookies hjälper oss också att leverera det innehåll som är mest intressant för dig.

Hur länge behålls cookies på min enhet?

Det kan variera hur länge en cookie är aktiv på din enhet. Sessionscookies raderas när du stänger webbläsaren. Permanenta cookies lagras på enheten under en längre period. Utförligare information om lagringsperioden för olika cookies finns i listan under knappen ”Show details”. Vi lagrar din information under så lång tid som det behövs för det aktuella ändamålet, eller tills vi bedömer att informationen inte behövs längre. Exempel: Om du besöker vår onlinebutik måste våra cookies lagra din information, så att varukorgen fungerar som det är tänkt. Om vill återkomma till onlinebutiken för att fortsätta handla vid ett senare tillfälle, slipper du ange inställningarna på nytt. Våra cookies lagrar dina inställningar tills vi antar att du inte längre tänker återkomma. 

Kan jag besöka en onlinetjänst eller mobil tjänst om jag nekar användning av cookies?

Ja, det kan du. Du kan använda onlinetjänsten eller den mobila tjänsten trots att du inte godkänner användning av cookies. Men kom ihåg att vissa verktyg och funktioner, till exempel varukorgar, enkäter och pristävlingar, kanske inte fungerar – eller bara fungerar delvis – om du har blockerat användning av cookies.  Om du nekar användning av cookies, eller om du ändrar inställningar som styr användning av cookies, får din enhet en cookie som kommer ihåg sådana inställningar. Cookien innehåller dock inga data som skulle kunna kopplas till dig.

Hur nekar jag användning av cookies, och hur raderar jag cookies?

Inställningarna för användningen av cookies kan du ändra direkt från cookiemeddelandet eller i din webbläsares inställningar. Du kan ändra inställningarna för alla cookies som inte behövs för onlinetjänsten eller den mobila tjänsten i fråga. Det gör du genom att, i cookiemeddelandet, klicka på knappen vid cookiekategorin. På det här sättet kan du välja vilken typ av cookies som onlinetjänsten/den mobila tjänsten ska få använda.

I de flesta webbläsare är standardinställningen att cookieanvändning godkänns. Du kan ändra webbläsarinställningarna så att användning av cookies blockeras, och du kan även radera cookies från din enhet. Även om du raderar cookies, kanske användning av cookies inte upphör helt. Vill du inte ha cookies på din enhet, kan du använda privat surfläge. Cookies hanteras på olika sätt i olika webbläsare. Du ändrar webbläsarinställningarna genom att följa instruktionerna för den specifika webbläsaren. Fazer ansvarar inte för sådana instruktioner.

Vi använder också tredjepartscookies. Du kan spärra Googles datainsamling och databehandling genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg från https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, eller genom att använda andra blockeringsverktyg.  

Tredjepartscookies och data som samlas in av tredjeparter

Vi använder tredjepartscookies, exempelvis Googles verktyg och analysfunktioner, för att anpassa vår marknadsföring och samla in data om användningen av våra onlinetjänster och mobila tjänster. Det innebär att cookies kanske placeras på din enhet när du besöker våra onlinetjänster eller mobila tjänster.  Tredjeparter kan identifiera dig utifrån de data som samlas in med deras cookies. I cookielistan för varje tjänst kan du kontrollera och hantera de tredjepartscookies som skickas till din webbläsare från Fazers onlinetjänster eller mobila tjänster. Listan finns under knappen ”Show details” i cookiemeddelandet.

Vi kan använda pixlar från Facebook, LinkedIn eller liknande tjänstleverantörer för att samla in data om hur du navigerar mellan Fazers onlinetjänster eller mobila tjänster och tjänster som Facebook, LinkedIn osv. Detta gör det möjligt för oss att anpassa marknadsföringen av våra produkter och tjänster så att de svarar mot dina preferenser utifrån dina tidigare besök på våra tjänstplatser.

Vi använder även tillägg för sociala medier, för att säkerställa att våra tjänster fungerar tillsammans med exempelvis Twitter och Facebook. I praktiken innebär detta att du kan använda funktioner som ”Gilla” och ”Dela” i våra onlinetjänster. Om du har godkänt användning av cookies, kan sådana tredjeparter samla in data om din användning av våra onlinetjänster och mobila tjänster.

Fazer ansvarar inte för databehandling, cookies eller övervakningsteknik från tredjeparter. För sådana tredjepartskomponenter gäller de dataskyddspolicyer och användarvillkor som respektive tredjepart har definierat. Vi rekommenderar att du läser igenom dessa tredjeparters dataskyddspolicyn och användarvillkor (exempelvis Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest).