Maj 2019

De tjänstespecifika uppgifterna har uppdaterats

  • Det gamla MyFazer-tjänsteavsnittet har raderats, eftersom det nya My Fazer-stamkundsprogrammet ersätter den tidigare tjänsten.
  • My Fazer-stamkundsprogrammet har infogats i den tjänstespecifika uppgifterna.

Maj 2018

Fazer-koncernen har fortsatt och påskyndat sina förberedelser inför EU:s allmänna dataskyddsförordning, som träder i kraft i maj 2018. Samtidigt har vi reviderat vår integritetspolicy. Resultatet är en mer exakt och tydlig beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter. Dessutom har vi förbättrat layouten för att göra integritetspolicyn mer lättläst. 

Följande centrala ändringar har gjorts:

För närvarande beskriver vår integritetspolicy även hur vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss som representant för ett företag eller någon annan organisation.

Vi har preciserat punkten Varifrån samlar vi in information?.

I de Tjänstespecifika uppgifterna beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in i respektive tjänst och för vilka ändamål vi använder dessa uppgifter. Från och med nu kan du enkelt kontrollera alla frågor gällande behandling av dina uppgifter i respektive tjänst.

I punkten Vilken typ av information samlar vi in? ger vi exempel på vilken typ av personuppgifter vi samlar in om dig. Till exempel har vi preciserat beskrivningen av hur vi behandlar personuppgifter relaterade till din hälsa.

I punkten Cookies har vi preciserat hur Fazer-koncernen använder cookies.

Vi har preciserat beskrivningen av vad dina uppgifter används till. Vårt mål är att så tydligt som möjligt redogöra för dig för vilka ändamål och varför vi använder dina personuppgifter.

Vi har infogat detaljer i beskrivningen av hur länge vi lagrar dina uppgifter. Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål som dina uppgifter har samlats in. Vi har infogat en tabell där du kan kontrollera de tjänstespecifika användningsändamålen och grunderna för lagringstiderna för personuppgifter.

Dessutom har vi preciserat beskrivningen av vem som kan behandla dina uppgifter. Exempelvis använder vi i vissa tjänster tredje parter som vi lämnar ut dina uppgifter till så att vi kan fullgöra våra avtal. Till dessa parter hör leverantörer av betalningsförmedling och transporttjänster.

Vi har preciserat beskrivningen av hur vi överför dina uppgifter utanför EU/EES, dvs. tredje länder.

Dessutom har vi preciserat beskrivningen av vem du kan vända dig till vid frågor gällande behandling av dina uppgifter.

I punkten Personuppgiftsansvariga ger vi en förteckning över alla personuppgiftsansvariga inom Fazer-koncernen. Oy Karl Fazer Ab är personuppgiftsansvarig tillsammans med landsbolagen som hör till samma koncern, vilka fungerar som personuppgiftsansvariga för sin egen verksamhet.

 

Februari 2018  

Fazer-koncernen förbereder sig för EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018. Vi har gjort behandlingen av personuppgifter enhetlig och centraliserad inom Fazer-koncernen så att vi kan skydda dina personuppgifter så bra som möjligt. 

Den mest påtagliga förändringen är att Oy Karl Fazer Ab i fortsättningen, tillsammans med dotterbolagen som hör till samma koncern, fungerar som registeransvariga för sin egen verksamhet. I den uppdaterade dataskyddsbeskrivningen har vi preciserat hur dina personuppgifter hanteras i Fazer-företagen och hur du kan använda dina rättigheter så enkelt och effektivt som möjligt.   

Väsentliga förändringar är:   

Vi har preciserat avsnittet Varifrån samlar vi uppgifterna?   

Vi har preciserat avsnittet Vilka uppgifter samlar vi in? - med exempel på vilken sorts personuppgifter vi samlar in om dig. Vi strävar efter att du i fortsättningen ska kunna vara bättre medveten om vilka uppgifter vi lagrar om dig.  

Vi har preciserat vad dina uppgifter används till. Vi har strävat efter att vara ännu tydligare med på vilka grunder vi använder dina uppgifter.  

Vi har preciserat hur länge vi sparar dina uppgifter.  

Vi har preciserat vem som kan hantera dina uppgifter.    

Vi har lagt till ett avsnitt där vi berättar hur du kan använda dig av dina rättigheter och påverka hanteringen av dina personuppgifter.  

Vi har även lagt till ett avsnitt om hur du kan följa förändringar som görs i vår dataskyddsbeskrivning