Begäran om information

Fazer försäkrar att samtliga uppgifter som rör våra kunder behandlas och lagras i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Du har när som helst rätt att begära ut och uppdatera dina uppgifter med denna blankett. Vi tillhandahåller då de uppgifter som gäller dig och som finns lagrade i personuppgiftsregistren för Fazer-koncernens tjänster.

Radering av uppgifter

Du kan också skicka oss en begäran om radering av uppgifter. Då raderar vi samtliga personuppgifter som gäller dig i registren för Fazer-koncernens tjänster, förutom om du till exempel har en pågående beställning i en webbutik, en lokalbokning eller det finns något annat skäl till att vi inte kan uppfylla din begäran. Vänligen notera att det kan finnas lagstadgade skäl för oss att bevara vissa uppgifter som gäller dig, till exempel transaktionsdata från en webbutik, som krävs för att vi ska kunna följa bokföringslagstiftningen.

Återkallande av marknadsföringstillstånd

Om du tidigare gett Fazer marknadsföringstillstånd, men i fortsättningen inte längre vill motta marknadsföringsmeddelanden från Fazer, kan du återkalla tillståndet genom att fylla i denna blankett. Märk väl att du trots upphävt marknadsföringstillstånd fortfarande kan få kundbrev från oss, till exempel beställningsbekräftelser från webbutiker.

Blankett för begäran av personuppgifter, begäran om radering av personuppgifter och återkallande av marknadsföringstillstånd

{{feedbackType.name}}

Välj ämne

{{feedbackCategory.name}}
{{field.configuration.sectionHeader}}
{{field.name}} *
{{getFieldLength(field)}} / {{field.maxLength}}
{{fileName}}
Filen är för stor (max. {{getFieldMaxFileSize(field)}}mb)
Ogiltig filtyp
Ogiltigt filnamn
Ogiltiga tecken: {{getUnsupportedFilenameCharacters()}}
Filformat:
{{field.configuration.tooltip}}
{{getFieldLength(field)}} / {{field.maxLength}}
{{field.configuration.tooltip}}
{{option.name}}
{{field.name}} {{field.link.text}} *
{{field.configuration.tooltip}}
Kontrollera fält
{{field.configuration.tooltip}}
{{field.configuration.subtext}}
*
Kontrollera fält
{{policyFootnote}}
Connection error with backend services, please try again
Skicka
* ) Obligatoriskt fält
Tyvärr inträffade det ett fel när blanketten skulle sändas. Töm webbläsarens cacheminne och försök sända blanketten på nytt. Om problemet uppstår igen kan du kontakta vår kundtjänst till exempel i kanaler på sociala medier.
{{errorContent.Message}} ({{errorContent.ErrorCode}})
{{feedbackType.name}}

Välj ämne

{{feedbackCategory.name}}
{{field.configuration.sectionHeader}}
{{field.name}} *
{{getFieldLength(field)}} / {{field.maxLength}}
{{fileName}}
Filen är för stor (max. {{getFieldMaxFileSize(field)}}mb)
Ogiltig filtyp
Ogiltigt filnamn
Ogiltiga tecken: {{getUnsupportedFilenameCharacters()}}
Filformat:
{{field.configuration.tooltip}}
{{getFieldLength(field)}} / {{field.maxLength}}
{{field.configuration.tooltip}}
{{option.name}}
{{field.name}} {{field.link.text}} *
{{field.configuration.tooltip}}
Kontrollera fält
{{field.configuration.tooltip}}
{{field.configuration.subtext}}
*
Kontrollera fält
{{policyFootnote}}
Connection error with backend services, please try again
Skicka
* ) Obligatoriskt fält
Tyvärr inträffade det ett fel när blanketten skulle sändas. Töm webbläsarens cacheminne och försök sända blanketten på nytt. Om problemet uppstår igen kan du kontakta vår kundtjänst till exempel i kanaler på sociala medier.
{{errorContent.Message}} ({{errorContent.ErrorCode}})