Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers integritetspolicyUppdaterad 22.4.2022. Se här vad som ändrats.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi i affärsverksamheterna i de företag som ingår i Fazer-koncernen behandlar personuppgifter om konsumenter samt om kontaktpersoner i företag, andra organisationer och hos andra intressenter.

I det allmänna avsnittet ger vi allmän information om behandling av uppgifter på Fazer samt dina rättigheter. I de tjänstespecifika uppgifterna kan du enkelt och snabbt kontrollera hur vi behandlar dina uppgifter i just de tjänster som du använder.

Kunden i fokus och utmärkt kvalitet är centrala värderingar för oss: vi behandlar dina uppgifter ansvarsfullt och vi vill vara värda ditt förtroende. Du kan själv påverka hur dina uppgifter behandlas. I denna integritetspolicy ger vi dig information om dina rättigheter och hur du kan använda dem.

Dina uppgifter registreras när du ingår avtal eller hanterar andra ärenden, till exempel när du registrerar dig som användare av våra tjänster, ger oss tillstånd att skicka marknadskommunikation till dig, köper produkter i våra webbutiker, använder online- eller mobiltjänster, deltar i marknadsföringskampanjer eller enkätundersökningar, ger feedback eller kontaktar vår kundservice.

Vi behandlar dina uppgifter när vi fullgör avtal eller tillhandahåller tjänster, i vår marknadsförings- och kundkommunikation samt vid kundservice. Dessutom riktar vi med hjälp av uppgifterna vår marknadsföring och kommunikation så att den passar dig. Framöver vill vi skapa ännu bättre upplevelser och den insamlade informationen hjälper oss att förstå våra kunder bättre.

1. Varifrån samlar vi in information?

Vi samlar in uppgifter om dig när du
• registrerar dig som användare av våra tjänster,
• ger oss marknadsföringstillstånd och får meddelanden av oss,
• gör köp i våra webbutiker eller använder andra av våra online- och mobiltjänster,
• deltar i våra marknadsföringskampanjer eller i marknads- och opinionsundersökningar som vi låter göra,
• ger oss feedback, lämnar en kontaktförfrågan eller kontaktar Fazer på annat sätt,
• är kontaktperson för en av våra företagskunder eller någon annan intressent eller du kontaktar oss som representant
• anmäler dig till ett evenemang som Fazer ordnar, för en organisation, eller
• delar, publicerar, kommenterar eller skickar meddelanden på Fazers sociala medier för att få kundservice. Vi utför även övervakning på allmän nivå på sociala medier för att förstå våra kunder bättre och skapa oss en bättre förståelse för vilka diskussioner som förs om Fazer och branschen.

Dessutom kan vi för försäljnings- och marknadsföringsändamål samt för kund-administrativa ändamål skaffa kontaktuppgifter till företagskunder och represen-tanter för andra intressenter från tjänsteleverantörer vars verksamhet baserar sig på administration och försäljning av denna typ av databaser. Vi kan också samla in uppgifter om dig ur andra register som tillhör företagen inom Fazer-koncernen, till exempel i samband med förvärv av affärsverksamhet eller andra företagsförvärv. I dessa fall ger vi dig detaljerad information om behandlingen av uppgifter i samband med företagsförvärvet e.d.

2. Vilken typ av information samlar vi in?

Vi kan behandla olika slags uppgifter beroende på vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Du kan själv påverka vilken typ av information vi samlar in. Vissa uppgifter får vi direkt av dig, när du till exempel handlar i våra webbutiker eller deltar i våra kampanjer. Vissa uppgifter får vi genom cookies och andra motsvarande tekniker. På det viset lär vi oss till exempel hur våra tjänster används och kan erbjuda bästa möjliga serviceupplevelse. Du kan kontrollera i de tjänstespecifika uppgifterna hur vi behandlar dina uppgifter i de tjänster som du använder.Om du ger samtycke till cookies på vår webbplats kan du ta noggrannare del av till vad vi använder uppgifter som samlats in med hjälp av cookies.

Läs mer om våra cookies här.

Läs mer
Läs mindre

Vi samlar in följande uppgifter om dig, beroende på vilka tjänster du använder:

Namn och kontaktuppgifter:

Vi samlar in för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.

Befolkningsstatistik:

Vi samlar in andra beskrivande uppgifter, exempelvis ålder och/eller födelsetid, språk och land.

Identifieringsuppgifter:

Vi samlar in registreringsuppgifter via e-tjänster, exempelvis användarnamn och lösenord samt andra motsvarande säkerhetsuppgifter.

Kundrelationsuppgifter:

Vi samlar bland annat in uppgifter om köp gjorda i webbutiker eller andra tjäns-ter, bokningar, använda förmåner och annan verksamhet. Vi samlar även in kundfeedback och övriga kontakter. Vid vissa reklamationer kan vi behandla hälsouppgifter för att utreda vårt juridiska ansvar.

Betalningsuppgifter:

För att vi ska kunna hantera dina betalningar samlar vi in nödvändig information för betalning av dina köp. Vi samlar bland annat in information om vilket betalningssätt du använder samt faktureringsuppgifter om du beställer produkter av oss och väljer betalningssättet faktura.

Representationsuppgifter:

Vi samlar in uppgifter om din position i det företag, den organisation eller den intressent som du representerar samt dess namn och kontaktuppgifter när du har kontakt med oss som representant för företaget eller annan sammanslutning eller intressegrupp. Vi samlar även in annan information, som är nödvändiga angående skötsel av Fazer och ditt företag som du representerar eller annan gemenskap, som information rörande åtkomsthantering eller de utbildningar som du deltar i.

Kampanjuppgifter:

När du deltar i våra marknadsföringskampanjer, till exempel en utlottning eller tävling, samlar vi in de uppgifter du angett i samband med dem samt information om att du deltagit i kampanjen.

Marknads- och opinionsundersökningar:

I samband med att vi genomför marknads- och opinionsundersökningar samlar vi in uppgifter som vi använder för att utveckla våra tjänster, vår affärsverksamhet och våra produkter.

Intresse- och profileringsuppgifter:

: Vi samlar in uppgifter om vad våra kunder är intresserade av. Uppgifter om kundernas intressen använder vi på gruppnivå som stöd för vår produkt- och tjänsteutveckling. Förutom de uppgifter som du uttryckligen har uppgett kan vi utifrån andra uppgifter vi har samlat in även göra antaganden och dra slutsatser om dina intressen, som utifrån nyhetsbrev som du har mottagit (t.ex. huruvida ett meddelande har öppnats och vilka andra åtgärder som riktats till innehållet). Vi kan rikta innehåll och marknadsföring till olika kundgrupper till exempel uti-från köp i webbutikerna, erhållen feedback och svar i enkätundersökningar. Om du är medlem i MyFazer-stamkundsprogrammet använder vi uppgifter om dina intressen för att rikta innehåll, förmåner och tjänster till dig för att erbjuda dig en så högklassig stamkundsrelation som möjligt.

Marknadsföringstillstånd och -förbud:

Vi samlar in uppgifter om huruvida du har gett marknadsföringstillstånd och marknadsföringsförbud.

Ändringsuppgifter:

Om ovan nämnda uppgifter ändras kan uppgifter om ändringarna sparas i våra system, så att vi kan säkerställa att uppgifterna är korrekta.

Lagring av bilder och videor:

Vi kan ta foton eller spela in videor vid Fazers evenemang. Om vi uttryckligen fotar eller videofilmar dig, och inte exempelvis publiken, ber vi om ditt samtycke till att fotot eller filmen publiceras. Dessutom kan foton på dig lagras i våra övervakningskameror när du besöker Fazers verksamhetsställen.

Uppgifter i anknytning till passerkontroll:

I passersystemet samlas uppgifter i anknytning till en persons tillträde och tillträdeshändelser in, till exempel tidpunkten för tillträdet och uppgifter om personens arbetsgivare, roll och fordon.

Hälsouppgifter:

Om vi i undantagsfall samlar in hälsouppgifter ber vi om ditt uttryckliga samtycke till att uppgifterna behandlas, om vi inte har någon annan lagstadgad grund att behandla uppgifterna. En sådan grund kan vara till exempel att utreda det juridiska ansvaret vid reklamationer.

Du kan själv påverka vilka uppgifter vi samlar in. Du kan använda flera av våra tjänster utan att du ger oss ovan nämnda uppgifter. För att använda vissa tjänster, exempel delta i kampanjer, hantera reklamationer eller köpa produkter eller tjänster i webbutikerna, förutsätts det dock att du anger personuppgifter. Om du väljer att inte ge oss dina personuppgifter kan vi inte nödvändigtvis erbjuda dig alla erbjudanden eller innehåll, eller ge dig lika inriktad och personlig service som när vi får använda dina uppgifter. I de tjänstespecifika uppgifterna kan du kontrollera vilka uppgifter vi samlar in i samband med respektive tjänst.

Läs mer
3. Cookies (webbkakor)

Vi samlar in uppgifter om användning av våra onlinetjänster till exempel med hjälp av cookies.

En cookie är en liten fil som webbplatsen lagrar i besökarens webbläsare och som skickar information till webbplatsadministratören när besökaren på nytt besöker webbplatsen. Vi använder sådana cookies på våra webbplatser som fungerar enligt sitt syfte – de förbättrar användarupplevelsen och följer upp tra-fiken på Fazers webbplatser. Vi kan också använda cookies för att förbättra, personifiera och marknadsföra våra webbplatser. Marknadsföringen grundar sig då på besökarens beteende på webbplatsen, dvs. på vilket innehåll besökaren har läst, lyssnat på, klickat på e.d. Insamlade uppgifter om besök i onlinetjäns-ter som medlemmarna i MyFazer-stamkundsprogrammet har gjort kan vi kom-binera med medlemmens övriga kunduppgifter bland annat för att rikta intres-sant innehåll till medlemmen (läs mer i de tjänstespecifika uppgifterna). Vi ber alltid om webbplatsbesökarens samtycke till installation av andra cookies än de som är nödvändiga för användning av webbplatsen. Du kan säga nej till install-ation av marknadsförings- och analyscookies och ställa in ett larm för cookies i inställningarna i din webbläsare

Visa mer om våra cookies här.

4. Vad används uppgifterna till?

Vi behandlar dina uppgifter för affärsverksamhetens behov, exempelvis för att leverera produkter du har beställt, tillhandahålla tjänster du har köpt eller fullgöra andra avtal. Vi behandlar dina uppgifter även när det är nödvändigt för att fullgöra Fazers berättigade intressen. I vissa situationer kan vi också be om ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas. Vi kombinerar de uppgifter vi samlar in för att kunna ge dig så bra service som möjligt.

Läs mer
Läs mindre

Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

Online- och mobiltjänster:

Vi behandlar dina uppgifter så att du kan använda våra onlinetjänster och mobilappar. Med hjälp av dina uppgifter kan vi identifiera dig, erbjuda e-tjänster och fullgöra avtal, till exempel leverera beställningar.

Kundservice och -kommunikation:

Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla kundservice, till exempel svara på din feedback eller dina reklamationer, för kundkommunikation och för att lösa meningsskiljaktigheter.

Direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar:

Vi behandlar dina uppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi kan även behandla dina uppgifter vid marknads- och opinionsundersökningar för att vi ska förstå våra kunder bättre och därigenom kunna tillhandahålla bättre tjänster.

Riktad kommunikation och marknadsföring samt riktade tjänster:

: Vi behandlar dina uppgifter för att rikta kommunikationen och mark-nadsföringen till dig. Vi använder till exempel uppgifter i vårt kundregister för att skapa anonyma målgrupper. På detta sätt kan vi erbjuda just dig så relevant information som möjligt om våra produkter och tjänster. Vårt riktade innehåll grundar sig alltid på de intressen som kunden själv säger sig ha eller på vad vi har lärt oss om kunden genom lagrad information. Till denna typ av information hör till exempel vilka kampanjer du har del-tagit i och hur du har hanterat ärenden i våra onlinetjänster.

Analys, statistik samt utveckling av affärsverksamheten, produkter och tjänster:

Vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke och utifrån vårt be-rättigade intresse för att tillhandahålla tjänster, fullgöra skyldigheter i an-knytning till och till följd av kundrelationer eller någon annan relation jäm-förbar med dessa samt för kundkontakter, marknadsföring och för att ga-rantera säkerheten. Vår direktmarknadsföring till konsumenter grundar sig alltid på att de i förväg ger sitt samtycke, som de när som helst kan ta tillbaka.

Förebyggande av bedrägerier och iakttagande av bestämmelser:

Vid behov behandlar vi dina personuppgifter för att förebygga bedrägerier och iaktta bestämmelser (t.ex. handelssanktioner och bestämmelser om förhindrande av korruption). Personuppgifter behandlas på det sätt som krävs enligt tillämplig lagstiftning och bästa praxis för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter samt utifrån vårt berättigade intresse. Vi samlar in en stor del av personuppgifterna direkt av dig. Vi kan även få personuppgifter om dig från andra källor, till exempel från offentliga databaser och andra tillförlitliga offentliga källor samt från tredje parters databaser.

Personuppgifter behandlas också för att möjliggöra genomförande, underhåll och vidareutveckling av nuvarande och framtida tjänster och/eller produkter. Vi vill också trygga din säkerhet genom att samla in inspelningar med övervakningskamera.

När vi behandlar dina uppgifter strävar vi alltid efter att behandlingen ska vara sakligt motiverad och nödvändig med tanke på de beskrivna användningsändamålen.

Med berättigat intresse avses ett intresse som är lagenligt och vars fullgörande är viktigt för Fazers verksamhet. Fazer kan agera utifrån ett berättigat intresse när det föreligger ett relevant och lämpligt förhållande mellan användaren av tjänsten, det vill säga den registrerade, och Fazer. Vid bedömning av ett berättigat intresse övervägs den registrerades och Fazers intressen, exempelvis fullgörande av grundläggande rättigheter, de insamlade uppgifternas natur, användningsändamålen och dataskyddet. Den registrerade har rätt att motsätta sig behandling som sker utifrån berättigat intresse. Du kan läsa mer om rättigheterna i punkten 8. Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Du kan läsa mer om vilka uppgifter vi samlar in i olika tjänster samt om de tjänstespecifika användningsändamålen och grunderna i punkt 1. Varifrån samlar vi in information?

Läs mer
5. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt för att fullgöra de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy samt för att iaktta eventuell annan tvingande lagstiftning, till exempel bokföringslagstiftningen. Om du har gått med i MyFazer-stamkundsprogrammet lagrar vi dock alla dina uppgifter tills du säger upp ditt medlemskap i MyFazer-stamkundsprogrammet. Lagringstiden för dina uppgifter påverkas också av i vilket sammanhang och i vilket syfte uppgifterna har samlats in. Nedan kan du läsa mer om hur lagringstiderna fastställs.

Läs mer
Läs mindre

I tabellen nedan kan du kontrollera grunderna för lagringstiderna för personuppgifter per tjänst. När grunden för lagring av dina uppgifter upphör inleds en process som på ett säkert sätt raderar dina uppgifter i våra register.

Tjänster eller funktioner som omfattas av lagringstiderna Exempelvis till vad använder vi dina uppgifter i just denna tjänst? Hur länge lagrar vi dina uppgifter?
Engångsköp eller standardbeställning i webbutik För leverans av beställning och mottagning av eventuell reklamation Tills beställningen (eller standardbeställningen sista leverans) har levererats, reklamationstiden har löpt ut, behövs inte informationen för att övervaka kvalitén på produkterna, och vi har ingen orsak att anta att du skulle vara i kontakt med oss rörande beställningen.
Bokningssystem (t.ex. Fazers besökscenter, tjänsten möten & fester) Genomförande av tjänst eller evenemang Tills tjänsten eller evenemanget har genomförts, reklamationstiden har gått ut, uppgifterna inte behövs för att övervaka kvaliteten på tjänsten eller produkterna och vi inte har orsak att anta att du kontaktar oss i anknytning till denna tjänst eller detta evenemang. Registrerade kunders uppgifter lagras under kundrelationen.
Deltagande i kampanj För genomförande av kampanjen (t.ex. skicka pris) Tills kampanjen har avslutats och åtgärderna efter kampanjen (t.ex. skicka pris) har vidtagits och vi inte har orsak att anta att du kontaktar oss i anknytning till denna kampanj.
Marknadskommunikation För marknadsföring av Fazers nyheter och erbjudanden Tills marknadsföringstillståndet har återkallats och/eller nyhetsbrevet har avbeställts.
Feedback, nya idéer, reklamationer eller annan kundservice För behandling av feedback, förbättring av tjänst och utredning av juridiskt ansvar Tills reklamationstiden har gått ut, kraven på egenkontroll inom livsmedelssäkerhet har fullgjorts, feedbacken har behandlats och Fazers juridiska ansvar har utretts och behandlats klart.
Beställning För tillhandahållande av tjänst Tills beställningen har levererats/hämtats, reklamationstiden har gått ut och uppgifterna inte behövs för att övervaka kvaliteten på tjänsten eller produkterna och vi inte har orsak att anta att du kontaktar oss i anknytning till denna beställning.
Svar på opinionsundersökning eller enkät För att förbättra våra tjänster Tills enkäten eller undersökningen har avslutats och undersökningen eller enkäten har fyllt sitt syfte.
Användning av mobilapp För tillhandahållande av tjänst Tills kortavtalet har slutat gälla.
Fazer-kort För tillhandahållande av tjänst Tills appen inte längre används och appkontot har sagts upp.
Användning av MyFazer-stamkundsprogrammet För tillhandahållande av tjänst Tills du säger upp ditt medlemskap i MyFazer-stamkundsprogrammet.
Behandling av personuppgifter om representant för företag eller annan organisation eller intressent För utförande av tjänster eller förmedling av kommunikation Tills vi inte längre behöver dina uppgifter i det syfte för vilket dina uppgifter har samlats in eller du inte längre sköter de uppdrag i företaget eller organisationen utifrån vilka dina uppgifter behandlas. Vi fortsätter dock att behandla dina uppgifter om till exempel din nya befattningsbeskrivning utgör en grund för detta.
Kameraövervakningssystem För att trygga egendomsskyddet, livsmedelssäkerheten och säkerheten för personer som befinner sig i Fazers lokaler Mellan två veckor och tre månader beroende på land.
Passersystem För att trygga egendomsskyddet, livsmedelssäkerheten och säkerheten för personer som befinner sig i Fazers lokaler Tre år. Om tillträde inte har beviljats raderas uppgifterna om ansökan tre månader efter att ansökan har förts in i systemet.

Observera att vi trots ovan nämnda kriterier kan ha en på tvingande lagstiftning grundad skyldighet att behandla vissa uppgifter om dig (t.ex. transaktionsuppgifter i webbutiker för att iaktta bokföringslagstiftningen) längre, varvid vi behandlar uppgifterna uteslutande för att iaktta den aktuella lagstiftningen. Vi kan också avvika från lagringstiderna om Fazer omfattas av ett juridiskt krav eller om behandlingen av ett sådant juridiskt krav är ofullbordad.

Dessutom kan vi, trots det ovan nämnda, behandla uppgifter i oidentifierbar form bland annat för analys och statistik samt för att utveckla vår affärsverksamhet, våra produkter och tjänster.

Läs mer
6. Vem kan behandla dina uppgifter och lämnar vi ut dem till tredje parter?

Dina uppgifter behandlas inom Fazer-koncernen. Vi kan lämna ut dina uppgifter till exempel till myndigheterna om vi är skyldiga att göra detta enligt lagstiftningen. Dessutom kan vi i samband med en eventuell försäljning av affärsverksamhet eller något annat företagsarrangemang lämna ut dina uppgifter till köparen av affärsverksamheten eller någon annan relevant part i företagsarrangemanget. För att vi ska kunna behandla kundfeedback eller förfrågan om produkterna smidigt, kan vi vid behov lämna ut information rörande feedback eller förfrågan även till återförsäljaren eller innehavaren av varumärket på basis av berättigade förmån för Fazer eller berörda aktören eller innehavaren av varumärket.

För att fullgöra avtal kan vi lämna ut personuppgifter till tredje parter. Till denna typ av parter hör exempelvis våra samarbetspartner som tillhandahåller betalningsförmedling eller transporttjänster i våra webbutiker eller på våra försäljningsställen och som kan fungera som självständiga personuppgiftsansvariga i fråga om de personuppgifter som behövs för att förmedla betalningar eller utföra transporter. Vilka samarbetspartner som respektive webbutik anlitar framgår i den aktuella webbutiken. Vi uppmanar dig att ta del av denna typ av tredje parters integritetspolicyer.

På grund av användningsändamål i anknytning till kameraövervakning och passerkontroll kan uppgifter lämnas ut till myndigheter om lagstiftningen kräver det.

Vid behandling av personuppgifter använder vi tjänster som tillhandahålls av tredje parter, men lämnar i regel inte ut dina uppgifter till dem så att de kan använda dem för andra ändamål än de som Fazer har fastställt.

Läs mer
Läs mindre

För behandling av dina uppgifter, till exempel för tekniskt underhåll eller genomförande av kampanjer och direktmarknadsföring, anlitar vi underleverantörer och tjänsteleverantörer. Då ålägger vi dem genom ändamålsenligt avtalsarrangemang att sörja för en adekvat dataskyddsnivå för att skydda dina personuppgifter och att även i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning. De underleverantörer och tjänsteleverantörer som vi anlitar använder dina uppgifter enbart för att fullgöra de användningsändamål som Fazer har fastställt och som beskrivs ovan. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till dem så att de kan använda dem för andra ändamål.

7. Överför vi dina uppgifter utanför EU eller EES (till s.k. tredje land)?

Om vi använder dina uppgifter för elektronisk kommunikation kan dina uppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer i USA. Dina uppgifter kan överföras till USA och Kanada också när du handlar i våra webbutiker.

Vi kan också överföra dina uppgifter utanför EU eller EES i andra fall om detta är nödvändigt för att kunna fullgöra ändamålen med behandlingen av personuppgifter, eller för det tekniska underhållet av uppgifterna under förutsättning att kraven i EU:s dataskyddsförordning uppfylls, till exempel att överföringen genomförs genom att använda modellklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen.

Läs mer
Läs mindre

För att genomföra elektronisk marknads- och kundkommunikation använder vi oss av ett verktyg som tillhandahålls av vår tjänsteleverantör i USA. Därför kan dina uppgifter överföras till USA när vi använder dina uppgifter för elektronisk kommunikation. Även för elektronisk lagerhantering och frakt använder vi oss av ett verktyg som tillhandahålls av vår tjänsteleverantör i USA som anlitar underleverantörer i tredje länder. Därför kan dina uppgifter överföras till tredje länder när vi behandlar uppgifterna för ändamål som rör lagerhantering och frakt. I våra onlinetjänster använder vi oss av ett verktyg som utvecklar gränssnittet och som visar olika versioner för vissa användargrupper och rapporterar detta till oss på sin plattform. Tjänsteleverantören använder sig av sin underleverantörs lagringsplattform som finns i USA, och i samband med behandling av uppgifter på plattformen överförs uppgifter till USA. Detta innebär att när du använder dig av våra onlinetjänster överförs dina uppgifter till USA, i syfte att utveckla våra onlinetjänster.

Tjänsterbjudaren för Fazers webbutikers (Fazer Store-webbutik, Fazer Experience-webbutik, Gateau-artesanbageriernas webbutik, Shop-in-Shop-bageriernas webbutik, Fazer Café tårtbutik och Beställ och hämta-tjänsten) plattform finns i Kanada och i samband med dess databehandling kan information även lämnas ut till USA. Detta innebär att när du använder dig av ovan nämnda webbutiker kan dina uppgifter överföras till USA och Kanada för att du ska kunna använda webbutikerna. I samband med att du gör en beställning i ovan nämnda webbutiker lämnar du ut dina uppgifter separat även till den betaltjänstleverantör du väljer. Om betaltjänstleverantören är Stripe kan företaget behandla uppgifter bland annat i USA. Du kan ta närmare del av behandlingen av uppgifter i webbutikerna i de tjänstespecifika uppgifterna.

Enligt Europeiska kommissionens beslut är dataskyddsnivån i Kanada adekvat, vilket tryggar överföringen av personuppgifter till Kanada. Om vi överför dina uppgifter till USA eller andra länder utanför EES, säkerställer vi att överföringen av uppgifter är laglig med avtalsmässiga medel (t.ex. genom att använda modellklausuler som har godkänts av EU-kommissionen) eller på andra sätt som har godkänts i dataskyddslagstiftningen (såsom beslut om adekvat skyddsnivå).

8. Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Du kan kontrollera hur Fazer samlar in och använder dina uppgifter. Eftersom dina rättigheter är viktiga för oss har vi skapat flera sätt för dig att påverka behandlingen av dina uppgifter. Nedan kan du ta del av dina rättigheter och på vilka sätt du kan utöva dem.

Läs mer
Läs mindre

Du har rätt att påverka behandlingen av dina uppgifter på följande sätt:

• Du har rätt att när som helst förbjuda att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring (rätt att göra invändningar). Observera att om du via länken i nyhetsbrevet avbeställer ett nyhetsbrev som du prenumererat på, men har gett oss generellt samtycke till marknadsföring, kan du fortfarande få marknadskommunikation av oss. Du kan då återkalla ditt samtycke med ett formulär som finns på vår webbplats eller genom att kontakta vår kundservice. Observera att du trots att du förbjudit direktmarknadsföring fortfarande kan se vår reklam i Fazers externa onlinetjänster och fortfarande kan få kundkommunikation, till exempel bekräftelser på beställningar i webbutiker. Dessutom kan du få marknadskommunikation från Fazer i anknytning till ditt arbete eller ansvarsområde. Den kan du enklast förbjuda genom att klicka på en länk som finns i slutet av det meddelande du fått.

• I vissa situationer kan du av skäl som hänför sig till din specifika situation ha rätt att göra invändningar även mot annan behandling av personuppgifter än direktmarknadsföring. Din rätt gäller endast sådana uppgifter om dig som vi behandlar med stöd av Fazers berättigade intressen. När du ber oss avsluta behandlingen av dina personuppgifter på denna grund ska du informera oss om vilket det specifika skälet är, utifrån vilket behandlingen av dina uppgifter ska avslutas.

• Du har rätt att begära tillgång till uppgifter om dig eller få en bekräftelse på att vi inte behandlar uppgifter om dig (rätt till tillgång). Du kan enklast göra en begäran om tillgång med ett formulär som finns på vår webbplats. I vissa situationer har du också rätt att i elektronisk form få de personuppgifter du gett oss och kan då, om du vill, även överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).

• Du har rätt att få dina uppgifter rättade (rätt till rättelse). Det innebär att du, om dina uppgifter är felaktiga, oklara eller ofullständiga, har rätt att be oss rätta eller komplettera uppgifterna. I vissa situationer kan du ha rätt att begränsa behandlingen (rätt till begränsning av behandling). Det innebär att du, om du bestrider uppgifternas korrekthet, har rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om dina uppgifter är korrekta.

• Du har rätt att få dina uppgifter raderade i vissa situationer, till exempel om behandling av dina personuppgifter inte längre är nödvändig för de ändamål som de har samlats in, eller om behandlingen av dina personuppgifter har grundat sig på ditt samtycke och du vill återkalla samtycket och det inte finns någon annan grund för behandling av dina personuppgifter (rätt att bli bortglömd). Observera att vi inte kan radera dina uppgifter om behandling av dina personuppgifter är nödvändig till exempel för att kunna leverera en beställning du gjort i en webbutik eller iaktta ditt förbud mot direktmarknadsföring.

Du kan utöva dina rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss med ett formulär som finns på vår webbplats.

Visa mindre
9. Till vem kan du vända dig i frågor gällande behandling av dina uppgifter?

Du kan bekanta dig med vår integritetspolicy www.fazergroup.com/sv/privacy, där du till exempel kan ta kontakt med oss eller använda dina rättigheter rörande behandling av information.

Om du anser att vi trots principerna angivna i denna integritetspolicy har kränkt dina rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen kan du lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten. Vi rekommenderar ändå att du först vänder dig till kundservicen för att reda ut ärendet.

10. Personuppgiftsansvariga:

Oy Karl Fazer Ab, tillsammans med de bolag som hör till samma koncern, vilka fungerar som personuppgiftsansvariga för sin egen verksamhet.

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Fazer har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder.

I de tjänstespecifika uppgifterna får du mer information om personuppgiftsansvariga i fråga om de Facebook-sidor som upprätthålls av Fazer.

Läs mer
Läs mindre

Oy Karl Fazer Ab
Fazersvägen 6, 01230 Vanda
PB 4, 00941 Helsingfors

Finland

Fazer Restauranger Ab
Fazersvägen 6, 01230 Vanda
PB 4, 00941 Helsingfors

Fazer Restauranger Ab
Fazersvägen 6, 01230 Vanda
PB 4, 00941 Helsingfors

Oy NIS - Nordic Industrial Sales Ab
PB 4, 00941 Helsingfors

Fazer Bageri Ab
Fazersvägen 6, 01230 Vanda
PB 17, 00941 Helsingfors

Fazer Finland Ab
PB 4, 00941 Helsingfors

Sverige

Fazer Bageri AB
Lindhagensgatan 120
PO Box 30170
104 25, Stockholm, Sverige

Fazer Sweden AB
Hallgränd 3,
161 62 Johanneshov, Sverige

Trensums Food AB
Storgatan 37,
362 22 Tingsryd, Sverige

Norge

Fazer Norway AS
Karl Johans Gate 2
0154 Oslo, Norge

Danmark

Fazer Denmark ApS
Lindgreens Allé 12
DK-2300 Köpenhamn, Danmark

Estland

Fazer Eesti AS
Veerenni 24
10135 Tallinn, Estland

Lettland

Fazer Latvija SIA
Druvas iela 2
Ogre, 5001, Latvia

Litauen

Fazer Lietuva UAB
Raudondvario pl. 129A
47188 Kaunas, Litauen

Läs mindre
Tjänstespecifika uppgifter

I de tjänstespecifika uppgifterna kan du kontrollera mer detaljerat varifrån vi samlar in uppgifter och hur vi behandlar dina uppgifter i olika tjänster som du använder.

Läs mer
Läs mindre
Webbutiker

Via våra webbutiker kan du beställa våra produkter eller tjänster. Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra avtal och sköta kundrelationen. För att genomföra tjänster och, i fråga om MyFazer-medlemmar, MyFazer-funktioner samlar vi i samband med beställningar in uppgifter om dig, som namn och kontaktuppgif-ter, kundrelationsuppgifter, ändringsuppgifter samt identifieringsuppgifter som behövs för att leverera beställningen. Vi samlar även in dina betalningsuppgif-ter, bland annat det valda betalningssättet samt faktureringsuppgifter om betal-ningssättet är faktura. Om du vill kan du också ge oss samtycke till elektronisk direktmarknadsföring.

När du gör en beställning i en webbutik lämnar du vanligen samtidigt ut dina uppgifter även till den betaltjänstleverantör som möjliggör betalning i webbutiken och/eller vår samarbetspartner som tillhandahåller transporttjänster. Dessa kan fungera som självständiga personuppgiftsansvariga i fråga om de personuppgifter som behövs för att förmedla betalningar eller utföra transporter. Vilka samarbetspartner som respektive webbutik anlitar framgår i den aktuella webbutiken. Vi uppmanar dig att ta del av denna typ av tredje parters integritetspolicyer. Om du vill kontrollera dina uppgifter som lagrats hos betaltjänstleverantören och/eller transportföretaget, vänligen kontakta parten i fråga.

Fazer-koncernen har följande webbutiker: Fazer Store-webbutik, Fazer Experience-webbutik, Gateau-artesanbageriernas webbutik, Shop-in-Shop-bageriernas webbutik, Fazer Café:s tårtbutik och Beställ och hämta-tjänsten.

I funktionerna för Fazers webbutiker finns en påminnelse om avbrutet köp. Om du har lagt produkter i kundvagnen i webbutiken, fyllt i dina kontaktuppgifter och klickat på knappen ”Fortsätt till leveransmetod”, men du har lämnat produkterna i kundvagnen utan att göra betalningen behandlar Fazer dina uppgifter för att skicka ett servicemeddelande till dig i form av en påminnelse om det ofullbordade köpet.

Fazers webbutiker har byggts på den kanadensiska Shopifys webbutik-plattform. När du använder de ovan nämnda webbutikerna kan dina uppgifter överföras till vår tjänsteleverantör i Kanada och USA (du kan läsa mer om behandling av uppgif-ter i Shopifys integritetspolicy https://www.shopify.com/legal/privacy). I sam-band med att du gör beställningar i ovan nämnda webbutiker lämnar du ut dina uppgifter separat även till den betaltjänstleverantör du väljer. Om betalningen förmedlas av betaltjänstleverantören Stripe som fungerar som personuppgifts-ansvarig och personuppgiftsbiträde kan dina uppgifter behandlas bland annat i USA (du kan läsa mer om behandling av uppgifter i Stripes integritetspolicy https://stripe.com/fi/privacy). Du kan läsa mer om överföring av uppgifter till tredje länder i punkt 7. Överför vi dina uppgifter utanför EU eller EES (till s.k. tredje land)? Om du vill veta huruvida de övriga betaltjänstleverantörer och transportföretag som webbutiken anlitar överför dina uppgifter utanför EU eller EES kan du ta del av de aktuella företagens integritetspolicyer.

Bokningssystem

Via våra bokningssystem kan du göra exempelvis lokal- eller evenemangsbok-ningar eller boka bord i våra restauranger och caféer. För att kunna fullgöra avtal ber vi dig i samband med bokning ange uppgifter, som namn och kontakt-uppgifter samt kundrelationsuppgifter, för att vi ska kunna göra bokningen i ditt namn, bekräfta din bokning och kontakta dig till exempel vid eventuella avbok-ningar. I samband med bokning kan vi också be dig uppge andra uppgifter som behövs för att hantera bokningen. Till dessa hör exempelvis matönskemål, eventuella rörelsehinder eller vid födelsedagsfester, jubilarens förnamn och ål-der. Utifrån kundrelationen kan vi även samla in uppgifter om dina intressen samt ändringsuppgifter. Om du vill kan du också gå med i MyFazer-stamkundsprogrammet och ge oss samtycke till elektronisk direktmarknadsfö-ring.

Beställningar

Hos oss kan du beställa till exempel tårtor, bröd och mat. För att kunna fullgöra avtal samlar vi i samband med beställning in uppgifter om dig, som namn och kontaktuppgifter, som behövs för att bekräfta beställningen och vid behov ta kontakt i frågor gällande beställningen. Vi kan också samla in matönskemål om det behövs för att fullfölja en matbeställning.

Kampanjer

Vid kampanjer marknadsför vi exempelvis en viss produkt, tjänst eller ett visst erbjudande under en viss kampanjperiod. I samband med en kampanj kan vi till exempel erbjuda möjlighet att delta i en utlottning eller tävling eller be dig sam-tycka till marknadsföring. I dessa fall ber vi dig uppge personuppgifter, som namn och kontaktuppgifter. Vi behöver dessa uppgifter för att genomföra kam-panjen och skicka ett eventuellt pris i utlottningen eller tävlingen till dig. Via kampanjer kan du även gå med i MyFazer-stamkundsprogrammet och ge sam-tycke till elektronisk direktmarknadsföring. Läs reglerna för MyFazer-stamkundsprogrammet.

Marknadskommunikation

Marknadskommunikation till konsumenter

Med hjälp av nyhetsbrev skickar vi information till dig elektroniskt om till exempel erbjudanden eller nya produkter och tjänster. Vi ber dig om samtycke till utskick av nyhetsbrev. Om du har gett oss generellt marknadsföringstillstånd kan vi skicka sådana nyheter och nyhetsbrev till dig som vi tror att du är intresserad av utifrån de tjänster du använder. Du kan när som helst avbeställa ett nyhetsbrev genom att klicka på en länk som finns i slutet av nyhetsbrevet. Observera att du trots att du avbeställt ett visst nyhetsbrev ändå kan få annan marknadskommunikation från Fazer-koncernen, om du inte har återkallat ditt generella samtycke till marknadsföring som du gett Fazer-koncernen.

Du kan återkalla det generella marknadsföringstillståndet genom att kontakta vår kundservice eller med ett formulär som finns på vår webbplats. Om du återkallar det generella marknadsföringstillståndet får du ingen marknadskommunikation som riktar sig till konsumenter. Dina prenumerationer på nyhetsbrev avslutas också.

Marknadskommunikation till representanter för företag och andra intressenter

Du kan få marknadskommunikation från Fazer i anknytning till ditt arbete eller ansvarsområde till exempel om ditt företag är vår kund, du som representant för företaget har visat intresse för Fazers tjänster eller produkter, du hör till någon annan intressent eller du har prenumererat på något av våra nyhetsbrev. Vi gör så här utifrån kundrelationen eller Fazers berättigade intressen. Om lokal lagstiftning så förutsätter, ber vi om samtycke för kommunikationen. Om du får denna typ av marknadskommunikation från Fazer i anknytning till ditt arbete eller ansvarsområde kan du enklast förbjuda den genom att klicka på en länk som finns i slutet av det meddelande du fått.

Feedback, reklamationer och annan kundservice

Via vår kundservice för konsumenter kan du ge oss feedback, göra reklamationer på våra produkter eller tjänster eller skicka idéer till oss. Utifrån kundrelationen samlar vi i anslutning till detta in uppgifter om dig, som namn och kontaktuppgifter samt eventuella representationsuppgifter, som underlättar behandlingen av idén eller reklamationen och ger oss möjlighet att svara dig. Vi kan också samla in uppgifter om din hälsa, om det är nödvändigt för att behandla kompensationen eller utreda det juridiska ansvaret. Det gör vi till exempel om en av våra produkter har gett dig något slags hälsosymptom.

Opinionsundersökningar och -enkäter

Med hjälp av opinionsundersökningar och enkäter samlar vi in information som är viktig för vår verksamhet. Det är frivilligt att delta i dem och vi behandlar dina uppgifter utifrån ditt samtycke. I samband med att du deltar i enkäter eller undersökningar kan vi be dig uppge sådana personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra den aktuella enkäten eller undersökningen, eller om det i samband med enkäten eller undersökningen ordnas en utlottning, behöver vi dina personuppgifter, som namn och kontaktuppgifter, för att kunna skicka ett pris. Dessutom behandlar vi dina uppgifter för att genomföra tjänster i anknyt-ning till ditt MyFazer-medlemskap, om du är medlem.

Mobilappar

Vi tillhandahåller mobilappar som våra kunder kan använda för att göra till exempel beställningar eller få förmåner när de besöker våra caféer och restauranger. För att du ska kunna använda apparna samlar vi in personuppgifter om dig, som kontaktuppgifter, ändringsuppgifter samt kundrelationsuppgifter och uppgifter om dina intressen, till exempel information om användning av appen, så att vi kan skicka lämpliga erbjudanden till dig.

Mobilappen MyFazer

MyFazer är en mobilapp som kan laddas ned till smarttelefoner. Mobilappen MyFazer är en tjänst som ingår i MyFazer-stamkundsprogrammet. För att kunna använda appen samlar vi utifrån kundrelationen in uppgifter om dig: namn och e-postadress. Om du vill kan du också ge oss marknadsföringstill-stånd. Läs mer i punkten MYFAZER-STAMKUNDSPROGRAMMET.

MyFazer-stamkundsprogrammet

MyFazer är Fazer-koncernens stamkundsprogram. I stamkundsprogrammet ingår olika slags tjänster, förmåner och erbjudanden samt möjlighet att delta i utvecklingen av Fazers produkter och tjänster. Du kan bli medlem i stamkunds-programmet i Fazers onlinetjänst eller genom att ladda ned mobilappen MyFa-zer. En medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap i tjänsten MyFa-zer.

Behandlingen av uppgifter inom ramen för MyFazer-stamkundsprogrammet grundar sig på det stamkundsavtal du har ingått. Vi samlar in ditt namn och dina kontaktuppgifter för administration av MyFazer-stamkundsprogrammet. Du kan redigera och hantera dina uppgifter i tjänsten MyFazer.

Dessutom samlar vi med hjälp av bland annat cookies och andra motsvarande tekniker in följande uppgifter om medlemmarna i MyFazer-stamkundsprogrammet: besök i onlinetjänster, köp, omdömen om produkter och tjänster samt uppgifter som medlemmarna själva har uppgett, till exempel feedback och svar på olika enkäter och undersökningar. Vi kan kombinera insamlade uppgifter med andra kunduppgifter och använda uppgifterna för att rikta intressanta förmåner, tjänster och innehåll till medlemmarna i MyFazer-stamkundsprogrammet samt för analys, statistik och utveckling av programmet.

I MyFazer-stamkundsprogrammet ingår marknadskommunikation, och när du blir medlem får du om du så önskar aktuella nyheter, förmåner och erbjudanden från Fazer per e-post och eventuellt även på annan elektronisk väg. Du kan hantera dina meddelandeinställningar i tjänsten MyFazer. Pushnotiser från stamkundsprogrammet i mobilappar kan du hantera i respektive app.

Vi använder oss av tredjepartstjänster för genomförande av stamkundsprogrammet, och därför kan dina uppgifter överföras till USA. Du kan läsa mer om överföring av uppgifter till tredje länder i punkt 7. Överför vi dina uppgifter utanför EU eller EES (till s.k. tredje land)?

Kameraövervakningssystem

Genom kameraövervakning säkerställer vi den personliga säkerheten, egendomsskyddet och livsmedelssäkerheten i fråga om våra medarbetare, kunder och andra personer som rör sig i eller besöker våra lokaler samt förebygger och utreder situationer som äventyrar säkerheten, egendomen och produktionsprocesserna.

Genom kameraövervakning lagras uppgifter om personer som befinner sig på områdena med kameraövervakning. Övervakningen kan riktas till bland annat allmänna utrymmen, lastbryggor, fabriksområden samt under vissa förutsättningar till platser där pengar hanteras. På detta sätt kan vi bäst säkerställa säkerheten och skydda människor och egendom mot skador. I utrymmen där Fazer har kameraövervakning anges detta tydligt (till exempel med skyltar som föreställer en kamera, med texten ”kameraövervakning” eller på annat motsvarande sätt).

Fazer behandlar uppgifterna med stöd av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Lagringstiden för uppgifterna fastställs utifrån rekommendationer enligt de lokala bestämmelserna och/eller tillsynsmyndigheterna, och den ursprungliga lagringstiden varierar mellan två veckor och tre månader beroende på land. Uppgifter kan lagras en längre tid än så om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, dvs. tills domen har vunnit laga kraft eller ärendet är slutgiltigt avgjort. Kameraövervakningen är outsourcad till ett vaktbolag, vars väktare övervakar fastigheten via tv-kameror. Väktarna har teknisk tillgång till videoövervakningsmaterialet, och de har möjlighet att vid behov ta del av materialet genom samtycke i förväg från Fazers säkerhetschef. Övervakningssystemet upprätthålls i Fazers fastighet.

Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter enligt lagstadgad rätt till tillgång till information. Till denna typ av myndigheter hör till exempel polismyndigheten.

Passersystem

Genom passerkontroll säkerställer vi den personliga säkerheten, egendomsskyddet och livsmedelssäkerheten i fråga om våra medarbetare, kunder och andra personer som rör sig i eller besöker våra lokaler samt förebygger och utreder situationer som äventyrar säkerheten, egendomen och produktionsprocesserna.

I passerkontrollregistret lagras uppgifter om personer som har ansökt om tillträde och som har använt de dörrar, portar eller utrymmen som är anslutna till systemet. I systemet lagras bakgrundsuppgifter som namn, roll, arbetsgivare och eventuellt personbeteckning, födelsetid eller skattenummer och ett foto på personen samt passertidpunkt, fordonets registreringsnummer och ett foto på fordonet. Bakgrundsuppgifterna inhämtas vanligen av personen själv eller en representant för denne vid ansökan om tillträde, och de övriga uppgifterna inhämtas från passersystemen.

Fazer behandlar uppgifterna med stöd av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Behandling av personbeteckningar är nödvändig, eftersom det är viktigt att entydigt kunna identifiera personer bland annat för att säkerställa personers säkerhet. Uppgifterna lagras i högst tre år eller en längre tid än så om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, dvs. tills domen har vunnit laga kraft eller ärendet är slutgiltigt avgjort. Om tillträde inte har beviljats raderas uppgifterna tre månader efter att ansökan har förts in i systemet.

Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter enligt lagstadgad rätt till tillgång till information. Till denna typ av myndigheter hör till exempel polismyndigheten.

Behandling av personuppgifter om kontaktpersoner i företag och om andra intressenter

I anslutning till sin affärsverksamhet behandlar Fazer uppgifter om företagskunder, potentiella företagskunder, leverantörer, underleverantörer och andra intressenter. Vi behandlar dina personuppgifter i dessa sammanhang när du hanterar ärenden med oss som representant för ett företag eller någon annan organisation eller intressent. Vi behandlar vanligen uppgifter för att fullgöra avtal eller utifrån Fazers berättigade intressen. Du kan läsa mer om berättigat intresse i punkt 4. Vad används uppgifterna till? Vi kan även be om ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter till exempel när den tillämpliga lagstiftningen kräver samtycke för att skicka marknadskommunikation som hänför sig till ditt arbete eller ansvarsområde.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra avtal eller tillhandahålla tjänster, för kundkommunikation och -service samt för analys, statistikföring, rapportering och utveckling av vår affärsverksamhet. Vi använder dina uppgifter även för marknadsföring av våra produkter och tjänster, och exempelvis utifrån de uppgifter om dina intressen i anknytning till ditt arbete som du uppgett kan vi rikta marknadsföringen till dig så att den är till så stor nytta i ditt arbete som möjligt. Om du får denna typ av marknadskommunikation från Fazer i anknytning till ditt arbete eller ansvarsområde kan du när som helst avregistrera dig genom att klicka på en länk som finns i slutet av det meddelande du fått.

När du hanterar ärenden med oss som representant för ett företag eller någon annan organisation eller intressent, samlar vi uppgifter om dig, bland annat namn, position, uppgifter och/eller titel i det företag eller den organisation du representerar. I vissa situationer kan vi även samla in uppgifter om dina intressen samt eventuellt andra uppgifter som är nödvändiga för att sköta relationen mellan Fazer och ditt företag eller din organisation. Dessutom samlar vi in uppgifter från allmänt tillgängliga källor, till exempel företags webbplatser, sociala medietjänster samt register och kontaktdatabaser som upprätthålls av myndigheter eller tjänsteleverantörer.

Facebook-sidor som upprätthålls av Fazer

Fazer upprätthåller flera Facebook-sidor. Om du gillar någon av Fazers Facebook-sidor, kommenterar ett inlägg eller i övrigt interagerar med någon av Fazers Facebook-sidor får vi dina offentliga profiluppgifter, till exempel ditt användarnamn och din profilbild, som visas för alla Facebook-användare. Vi behandlar uppgifterna för att ge information om nya produkter och tjänster samt förmåner eller erbjudanden, genomföra marknadsföringskampanjer som tävlingar och utlottningar, ta emot feedback, köpa reklam av Facebook och mäta hur väl vår reklam fungerar. Om du har gett feedback på vår Facebook-sida eller gjort en reklamation kan vi styra behandlingen av feedbacken eller reklamationen så att den sker utanför Facebook. Då behandlar vi dina uppgifter på samma sätt som i övriga kundservicesituationer.

Av Facebook får vi också besökaruppgifter som Facebook har samlat in när Facebook-användare besöker Fazers Facebook-sidor eller interagerar med sidorna eller innehållet på dem. Denna typ av samlad statistik hjälper oss att förstå hur användarna interagerar med Fazers Facebook-sidor.

Fazer behandlar uppgifter om sina Facebook-sidor utifrån Fazers berättigade intresse.

Facebook Ireland Limited och det Fazer-bolag som upprätthåller Fazers Facebook-sida är till tillämpliga delar gemensamt personuppgiftsansvariga i fråga om besökaruppgifterna på Fazers Facebook-sidor. Facebook är i huvudsak ansvarig för iakttagande av dataskyddslagstiftningen och fullgörande av dataskyddet och den registrerades rättigheter. Facebook behandlar personuppgifter enligt sina dataskyddsprinciper: www.facebook.com/privacy/. Du kan hantera dina Facebook-dataskyddsinställningar på Facebook. Om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter i fråga om besökaruppgifterna på Fazers Facebook-sidor kan du kontakta Facebook.

Visa mindre
Gå upp