Vi tror på en arbetsplats där alla har samma möjligheter och alla behandlas rättvist. Våra medarbetares välbefinnande är viktigt för oss.

Respekt för andra är A och O

Vi satsar på våra medarbetares hälsa och välbefinnande i samtliga verksamhetsländer. I alla länder där Fazer har verksamhet fokuserar vi på att skapa en säker arbetsmiljö och på att arbeta enligt de senaste standarderna. Vi har förbundit oss att bemöta alla medarbetare rättvist och jämlikt. Enligt FN:s Global Compact respekterar vi varje individs personliga värde, integritet och rättigheter och vi accepterar ingen form av diskriminering, hot, trakasserier eller förolämpningar på arbetsplatserna.

Jämställt i Fazer-teamet

Vi uppdaterar vår jämställdhetsplan varje år, inte enbart för att det är vår lagliga skyldighet, utan också för att det är ett konkret sätt att främja jämställdhet. Till målen i planen hör både lönerelaterade mål och att skapa jämlika utvecklingsmöjligheter. Planen uppmuntrar också alla medarbetare på alla organisationsnivåer att sikta på vilken position i företaget som helst, oberoende av kön.

Fazer står för:

1)     lika möjligheter för alla

2)     rättvis behandling

3)     uppmuntran till karriär

4)     könsneutralitet

Arbetskulturen skapas internt

Vi uppmuntrar våra medarbetare att delta aktivt och påverka sin egen karriärutveckling. Vi anser att alla Fazer-medarbetare kan bidra till vår arbetskultur på ett positivt sätt.