Vi genomför vår strategi tillsammans. Genom att sätta upp tydliga mål och mäta prestationerna uppmuntrar vi alla Fazer-medarbetares utveckling.

Vi fokuserar på implementeringen av vår strategi. Medarbetarna är nyckeln till våra framgångar. Till våra framgångsfaktorer hör ett konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteutbud, en effektiv verksamhet och välfungerande ledarskap.

Vi följer kontinuerligt upp utvecklingen av dessa framgångsfaktorer och verksamheten, och varje medarbetares individuella mål grundar sig på dem. På detta sätt kan vi inte bara implementera vår strategi och mäta det mervärde vi producerar, utan vi belönar också alla Fazer-medarbetare för goda prestationer på ett jämlikt sätt.

Tjänstegradering främjar medarbetarnas utveckling

Vårt tjänstegraderingssystem omfattar alla tjänstemän på huvudkontoret och i det definieras på ett jämlikt sätt till exempel de titlar och utbildningsprogram som en medarbetare har rätt till. När det gäller medarbetarna i produktionen grundar sig belöningarna mer på lokala regler och principer, eftersom bestämmelserna här är mer bindande på lokal nivå.