Fazer uppmanar alla medarbetare att ta chansen att utveckla sina personliga och yrkesmässiga kompetenser.

Vi på Fazer är medvetna om att olika roller kräver olika kompetenser och färdigheter. Vi ger möjlighet till utbildning, så att våra medarbetare utvecklar sina kompetenser i att leda sig själva, sitt team och affärsverksamheten på ett bättre sätt. Om du skaffar mer kunskap och antar nya utmaningar i din karriär, bidrar det till din yrkesmässiga utveckling och hjälper Fazer att nå ännu större framgångar.

Fazers talangutvecklingsprogram går ut på att säkra våra strategiska mål genom att se till att kunskaperna hos chefer, ledare och specialister är av tillräckligt hög kvalitet. Detta betyder att medarbetarna är del av en pågående process för att utöka Fazers talangpool och erbjuda nya möjligheter.

Få hjälp med att utveckla din karriär

Det är avgörande för vår framgång att du förstår din egen roll och visar engagemang för Fazers värderingar, strategi och verksamhet.  Vi behöver ett bra ledarskap som bygger på av samarbete. Detta gör att vi kan uppnå våra mål och skapa en miljö där individer och team kan bli framgångsrika och utvecklas i sina yrkesroller. 

För att bidra till den personliga utvecklingen hos nya och befintliga medarbetare använder vi våra egna utvecklingsprogram: Fazer Leap och Fazer Navigator. Deltagarna i Fazer Leap är chefer på mellannivå som ska förberedas för framtida chefs- och ledningspositioner. Målet med Fazer Navigator är att utveckla ett globalt tankesätt och en strategisk vision för att driva på förändringar som hjälper Fazer-koncernen att växa.

Fazer hjälper också medarbetarna att utveckla färdigheter som gör att de kan sköta sina jobb mer effektivt. Vi erbjuder bland annat utökade kunskaper i språk eller projektledning.

Vi har även flera utbildningsprogram för medarbetare som har operativa arbetsuppgifter. Några exempel på detta är bageriskolan, och köksmästarträffar.