Fazer Way in Production är en systematisk process för att införa förbättringar vid Fazers alla bagerier och konfektyrfabriker.

Vårt mål är att utveckla ett gemensamt arbetssätt i syfte att standardisera och hela tiden förbättra vår verksamhet. Det gemensamma arbetssättet kommer att införas stegvis vid alla våra bagerier och konfektyrfabriker, med fokus på små vardagsförbättringar som hjälper oss att samarbeta bättre. Uppdraget är att ta ett stort kliv framåt i produktionsutvecklingen genom att dela med oss av bästa praxis mellan skift, anläggningar och affärsenheter.

Samarbete

Förväntningarna hos Fazers kunder förändras hela tiden och kunderna vill upptäcka intressanta och nya innovativa produkter. För att säkerställa högsta kvalitet på våra produkter och tjänster vill vi skapa bästa möjliga arbetsmiljö för våra anställda.

Arbetarna i produktionen kan sitt arbete bättre än någon annan. Därför har målet varit att redan från början göra så många som möjligt av dem delaktiga i utvecklingen av arbetsmetoderna. 

”Arbetet blir mer tillfredsställande och meningsfullt om vi alla deltar i utvecklingen av nya arbetssätt och bidrar till att bygga en framgångsrik, bekväm och effektiv arbetsplats. Genom små förbättringar i vardagen kan vi få en mer behaglig och trygg arbetsmiljö”, säger Ernesto Acosta, samordnare för Fazer Way in Production vid bageriet i Lund.

En trygg arbetsmiljö

Det finns stor kunskap om produktionen vid våra bagerier och konfektyrfabriker. Genom åren har våra medarbetare samarbetat på ett utmärkt sätt och infört nya anordningar, maskiner och processer för att kunna uppfylla det ökande behovet och leverera produkter av högsta kvalitet.

Ett av målen för Fazer Way in Production är att se till att produktionen genomförs på ett smidigt och säkert sätt, bland annat genom att se till att ingredienser, material, utrustning och verktyg finns på sin särskilda plats. Säkra driftsprocesser och rena utrymmen skapar en mer effektiv och behaglig arbetsmiljö och bidrar till säkrare arbetsförhållanden för alla.

Skapar Fazers framtid tillsammans

Fazer Way in Production fokuserar även på att förbättra informationsflödet inom hela organisationen, och den övergripande effekten av informationen. Processen inleds genom att samordna gemensamma mål och framtida arbetsmetoder med hjälp av enkla tekniker och verktyg.

”Vi kan bara uppnå en bekväm och effektiv arbetsplats genom att samarbeta inom hela företaget. Alla kan bidra till att påverka de beslut som berör oss själva genom att säga vad vi tycker. Vi kommer alla att vara ansvariga för att dela med oss av information för att öka transparensen mellan alla fabriker och anläggningar. Fazer Way in Production handlar om att lösa problem tillsammans, informera andra om hur vi lyckats uppnå våra mål och skapa Fazers framtid tillsammans”, säger Ernesto Acosta stolt.