Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Administration och ledning

Oy Karl Fazer Ab (Fazer) och dess dotterbolag förvaltas enligt reglerna och bestämmelserna i bolagsordningen och i Finlands lag. Därtill tillämpar Fazer och dess dotterbolag dessa corporate governance-principer som grundar sig på den finska aktiebolagslagen samt, i viss utsträckning, de rekommendationer som fastställts för börsbolag i Finland.