Fazers etiska principer grundar sig på Fazers gemensamma värderingar och på internationella principer som har tagits fram av FN:s Global Compact. Syftet är att öka företagens ansvarstagande roll i samhället och främja hållbar utveckling.

Fazer-koncernens etiska principer styr hur Fazers medarbetare behandlar kunder, samarbetspartner och kollegor på ett jämlikt och rättvist sätt. Genom de etiska principerna förbinder sig Fazer som arbetsgivare att tillhandahålla en modern och säker arbetsmiljö för alla sina anställda i alla de länder där företaget har verksamhet och att säkerställa de anställdas hälsa, välmående och trivsel i arbetet samt att behandla alla anställda jämlikt.