Fazer-koncernens etiska principer

Fazers etiska principer grundar sig på internationella principer som har tagits fram av FN:s Global Compact. Syftet är att främja hållbar utveckling hos företag och öka företagens ansvarstagande roll i samhället. Fazer-koncernens etiska principer grundar sig också på Fazers gemensamma värderingar och styr Fazers medarbetare att behandla kunder, samarbetspartner och egna kolleger jämlikt och rättvist.

Genom de etiska principerna förbinder sig Fazer som arbetsgivare att tillhandahålla en modern och säker arbetsmiljö för alla anställda i alla de länder företaget har verksamhet och att sörja för de anställdas hälsa och deras välmående och trivsel i arbetet samt att behandla alla anställda jämlikt.