Verkställande direktör och koncernens ledningsgrupp

Koncernens ledningsgrupp (FLT) består av verkställande direktören (ordförande), verkställande direktörerna för affärsområdena och cheferna för vissa koncernfunktioner. Koncernens ledningsgrupp har till uppgift att stödja verkställande direktören i hans/hennes uppgifter och förbereda ärenden för styrelsen. Koncernens ledningsgrupp har också till uppgift att till exempel samordna koncernens olika verksamheter och säkerställa en effektiv verksamhet på koncernnivå. Fazers nuvarande ledningsgrupp består av Christoph Vitzthum (verkställande direktör och koncernchef, ordförande), Jouni Grönroos (ekonomidirektör och vice verkställande direktör), Jenni Gallagher (EVP, personaldirektör), Markus Hellström (verkställande direktör för Fazer Konfektyr), Sebastian Jägerhorn (EVP, chefsjurist), Mats Liedholm (verkställande direktör för Fazer Lifestyle Foods), Joséphine Mickwitz (EVP, kommunikation och hållbarhet) och Lara Saulo (verkställande direktör för Fazer Bageri). Andreas Berggren (verkställande direktör för Fazer Food Services) var medlem i ledningsgruppen till den 31 januari 2020 då försäljningen av Fazer Food Services till Compass Group slutfördes, Nathalie Ahlström (verkställande direktör för Fazer Konfektyr) till den 30 september 2020, Ulrika Romantschuk (EVP, kommunikation och varumärkesledning) till den 31 oktober 2020 och Marko Bergholm (verkställande direktör Fazer Bageri Finland) från första oktober 2020 till 28 februari 2021. Markus Hellström blev medlem av koncernens ledningsgrupp den 1 oktober 2020, Joséphine Mickwitz den 9 november 2020 och Jenni Gallagher den första mars 2021. 

Christoph Vitzthum
f. 1969
Ekonomie magister
Fazers koncernchef och
verkställande direktör

Jenni Gallagher
f. 1972
Hum kandidat (företagsledning och personaladministration),
Magister (personalledning och –strategi)
Personaldirektör och Executive Vice President, Fazer-koncernen

Jouni Grönroos
f. 1965
Ekonomie magister
Ekonomidirektör och
vice verkställande direktör,
Fazer-koncernen

Markus Hellström
f. 1974 
Diplomingenjör  
Verkställande direktör Fazer Konfektyr och Executive Vice President, Fazer-koncernen

Sebastian Jägerhorn
f. 1969
Juris kandidat
Ekonomie magister
Chefsjurist och Executive
Vice President, Fazer-koncernen

Mats Liedholm
f. 1965
Civilekonom
Verkställande direktör för 
Fazer Lifestyle Foods och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Joséphine Mickwitz
f. 1968
Ekonomie magister 
Kommunikation och hållbarhet och Executive Vice President
Fazer-koncernen

Lara Saulo
f. 1972
Ekonomie magister
Verkställande direktör, Fazer Bageri och Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Fazer-koncernen har även en utvidgad ledningsgrupp - Extended Fazer Leadership Team. I den utvidgade ledningsgruppen ingår utöver medlemmarna i koncernens ledningsgrupp även Aaron Barsness, VP, koncern-marknadsföring för Fazer-koncernen, Marko Bergholm, VD för Fazer Bageri Finland, Bengt Erlandsson, chef för Fazer-koncernens inköpsfunktion, Patrik Hellgren, VD för Fazer Bageri Sverige, Vladimir Kalyavin, VD för Fazer Bageri Ryssland,  Tom Lindblad, VD för kommersiella enheter för Fazer Konfektyr, Anne Mere, VD för Fazer Bageri Baltikum och Johan Rosenblom, VD för Fazer Retail.