Verkställande direktör och vice verkställande direktör

Fazers styrelse utnämner, och vid behov avsätter, verkställande direktören som även verkar som koncernchef. I enlighet med finska aktiebolagslagen ansvarar verkställande direktören för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner och för att bolagets bokföring är lagenlig samt att den finansiella förvaltningen sköts på ett korrekt sätt. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och håller styrelsen informerad om Fazers affärsmiljö, till exempel kunder, konkurrens- och marknadsläge samt Fazers ekonomiska situation och utveckling.

Verkställande direktören får stöd av koncernens ledningsgrupp samt av vice verkställande direktören, som vid behov utses av styrelsen. Christoph Vitzthum är nuvarande verkställande direktör och koncernchef och Jouni Grönroos vice verkställande direktör.

Koncernens ledningsgrupp

Koncernens ledningsgrupp består av verkställande direktören (ordförande), verkställande direktörerna för affärsområdena och cheferna för vissa koncernfunktioner. Ledningsgruppens uppgift är att stödja verkställande direktören i hans/hennes uppgifter och förbereda ärenden för styrelsen. Koncernens ledningsgrupp har också till uppgift att till exempel koordinera koncernens olika verksamheter och säkerställa en effektiv verksamhet på koncernnivå. Den nuvarande ledningsgruppen består av Christoph Vitzthum (verkställande direktör och koncernchef, ordförande), Jouni Grönroos (ekonomidirektör och vice verkställande direktör), Marko Bergholm (verkställande direktör för Fazer Bageri Finland), Markus Hellström (verkställande direktör för Fazer Konfektyr), Sebastian Jägerhorn (EVP, chefsjurist), Mats Liedholm (verkställande direktör för Fazer Lifestyle Foods), Joséphine Mickwitz (EVP, kommunikation och hållbarhet) och Lara Saulo (EVP, People & Transformation). Andreas Berggren (verkställande direktör för Fazer Food Services) var medlem i ledningsgruppen till den 31 januari 2020 då försäljningen av Fazer Food Services till Compass Group slutfördes. Marko Bergholm och Markus Hellström tillträd som medlemmar i ledningsgruppen den 1 oktober 2020 och Joséphine Mickwitz den 9 november 2020.  

Christoph Vitzthum
f. 1969
Ekonomie magister
Fazers koncernchef och
verkställande direktör

Jouni Grönroos
f. 1965
Ekonomie magister
Ekonomidirektör och
vice verkställande direktör,
Fazer-koncernen

Marko Bergholm
f. 1970
 
Ekonomie kandidat 
Verkställande direktör för Fazer Bageri Finland 

Markus Hellström
f. 1974 
Diplomingenjör  
Verkställande direktör Fazer Konfektyr och Executive Vice President, Fazer-koncernen

Sebastian Jägerhorn
f. 1969
Juris kandidat
Ekonomie magister
Chefsjurist och Executive
Vice President, Fazer-koncernen

Mats Liedholm
f. 1965
Civilekonom
Verkställande direktör för 
Fazer Lifestyle Foods och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Joséphine Mickwitz
f. 1968
Ekonomie magister 
Kommunikation och hållbarhet och Executive Vice President
Fazer-koncernen

Lara Saulo
f. 1972
Ekonomie magister
People & Transformation och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen


Fazer-koncernen har även en utvidgad ledningsgrupp – Fazer Leadership Team. I FLT ingår utöver medlemmarna i koncernens ledningsgrupp även Klavs BerzinsVD för Fazer Bageri Baltikum, Vladimir KalyavinVD för Fazer Bageri Ryssland, Petri Kujala, VD för Fazer Bageri Sverige, Johan RosenblomVD för Fazer RetailAaron Barsness, VP, koncern-marknadsföring för Fazer-koncernen, Bengt Erlandssonchef för Fazer-koncernens inköpsfunktion och Tom Lindblad, VD för kommersiella enheter för Fazer Konfektyr.