Verkställande direktör och koncernens ledningsgrupp

Verkställande direktör och vice verkställande direktör

Fazers styrelse utnämner, och vid behov avsätter, verkställande direktören som även verkar som koncernchef. I enlighet med finska aktiebolagslagen ansvarar verkställande direktören för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner och för att bolagets bokföring är lagenlig samt att den finansiella förvaltningen sköts på ett korrekt sätt. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och håller styrelsen informerad om Fazers affärsmiljö, till exempel kunder, konkurrens- och marknadsläge samt Fazers ekonomiska situation och utveckling.

Verkställande direktören får stöd av koncernens ledningsgrupp (Fazer Leadership Team, som gick under namnet Group Management Team till 28.2.2021) samt av vice verkställande direktören, som vid behov utses av styrelsen. Christoph Vitzthum är nuvarande verkställande direktör och koncernchef och Jouni Grönroos vice verkställande direktör.

Koncernens ledningsgrupp

Koncernens ledningsgrupp består av verkställande direktören (ordförande), verkställande direktörerna och cheferna för affärsområdena och cheferna för vissa koncernfunktioner. Ledningsgruppens uppgift är att stödja verkställande direktören i hans/hennes uppgifter och förbereda ärenden för styrelsen. Koncernens ledningsgrupp har också till uppgift att till exempel koordinera koncernens olika verksamheter och säkerställa en effektiv verksamhet på koncernnivå. Den nuvarande ledningsgruppen består av Christoph Vitzthum (verkställande direktör och koncernchef, ordförande), Jouni Grönroos (ekonomidirektör och vice verkställande direktör), Jenni Gallagher (EVP, personaldirektör) Markus Hellström (verkställande direktör för Fazer Konfektyr), Sebastian Jägerhorn (EVP, chefsjurist), Mats Liedholm (verkställande direktör för Fazer Lifestyle Foods), Joséphine Mickwitz (EVP, kommunikation och hållbarhet) och Lara Saulo (EVP, chef för Fazer Bageri-affärsområdet & Group Transformation). Andreas Berggren (verkställande direktör för Fazer Food Services) var medlem i ledningsgruppen till den 31 januari 2020 då försäljningen av Fazer Food Services till Compass Group slutfördes och Marko Bergholm (verkställande direktör för Fazer Bageri Finland) till den 28 februari 2021. Markus Hellström tillträdde som medlem i ledningsgruppen den 1 oktober 2020, Joséphine Mickwitz den 9 november 2020 och Jenni Gallagher den första mars 2021.

Christoph Vitzthum
f. 1969
Ekonomie magister
Fazers koncernchef och
verkställande direktör

Jouni Grönroos
f. 1965
Ekonomie magister
Ekonomidirektör och
vice verkställande direktör,
Fazer-koncernen

Jenni Gallagher
f. 1972
Hum kandidat (företagsledning och personaladministration),
Magister (personalledning och –strategi)
Personaldirektör och Executive Vice President, Fazer-koncernen

Markus Hellström
f. 1974 
Diplomingenjör  
Verkställande direktör Fazer Konfektyr och Executive Vice President, Fazer-koncernen

Sebastian Jägerhorn
f. 1969
Juris kandidat
Ekonomie magister
Chefsjurist och Executive
Vice President, Fazer-koncernen

Mats Liedholm
f. 1965
Civilekonom
Verkställande direktör för 
Fazer Lifestyle Foods och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Joséphine Mickwitz
f. 1968
Ekonomie magister 
Kommunikation och hållbarhet och Executive Vice President
Fazer-koncernen

Lara Saulo
f. 1972
Ekonomie magister
Chef för Fazer Bageri-affärsområdet & Group Transformation och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen


Fazer-koncernen har även en utvidgad ledningsgrupp – extended Fazer Leadership Team. I den utvidgade ledningsgruppen ingår utöver medlemmarna i koncernens ledningsgrupp även Aaron Barsness, VP, koncern-marknadsföring för Fazer-koncernen, Marko Bergholm, VD för Fazer Bageri Finland, Klavs Berzins, VD för Fazer Bageri Baltikum, Bengt Erlandsson, chef för Fazer-koncernens inköpsfunktion, Vladimir Kalyavin, VD för Fazer Bageri Ryssland, Petri Kujala, VD för Fazer Bageri Sverige, Tom Lindblad, VD för kommersiella enheter för Fazer Konfektyr och Johan Rosenblom, VD för Fazer Retail.