I Lettland är Fazer känt för kvalitet och ansvar. I tre år i rad har Fazer rankats som ett av de mest ansedda företagen i landet.

Fazer är den näst största aktören på den lettiska färskbrödsmarknaden med en marknadsandel på över 20 procent. Företaget behöll sin ställning 2013 trots att året var utmanande på grund av överkapacitet, stort tryck från de största återförsäljarna och en försäljning som karaktäriserades av låga priser.

Den totala brödmarknaden i Lettland håller på att krympa något i volym, men är stabil värdemässigt. Lågprissegmentet utgör över hälften av marknaden, men mervärdessegmentet inom bröd växer hela tiden. Ett av Fazers fokusområden i Lettland är att öka värdet på bröd genom stark varumärkesprofilering. Fazer har blivit en banbrytare genom att lansera nya format och hälsosamma koncept. Enligt konsumentkvalitetsindexet ligger kvaliteten på Fazers bröd över målnivån jämfört med konkurrenternas nivå.

I slutet av 2013 lanserade Fazer portionsbrödet Select, en ny brödfamilj under paraplyvarumärket Fazer. Select är ett helt nytt koncept för den lettiska marknaden och bygger på internationella recept. Nyheterna fick ett mycket positivt mottagande bland konsumenterna och hjälper Fazer att stärka sin image som innovatör. Goda resultat uppnåddes inom segmentet ljust bröd, där Fazer stärkte sin ledande ställning inom rostbröd och blandlimpor. Även inom segmentet djupfrysta produkter gjorde Fazer framsteg då man vann nya kunder bland de största detaljhandelskedjorna.

Fazers bageri i Ogre är en av föregångarna inom 5S, vilket syns i att fabriken är ren och i ordning. 5S är ett verktyg för att förbättra renligheten och ordningen i produktionsenheter, vilket skapar en trygg och välorganiserad arbetsplats. 

”Organisationsmetoden 5S förbättrar också smidigheten och säkerheten i arbetet. Implementeringen av den stöder alltså våra satsningar på att förbättra medarbetarnas välmående på våra bagerier och övriga verksamhetsställen”, säger Christoph Vitzthum, Fazers koncernchef.

På konfektyrmarknaden är Fazer en stark nischaktör inom premiumchoklad med en marknadsandel på cirka 9 procent inom chokladkakor. Varumärket syns betydligt mindre inom andra konfektyrsegment. Varumärket Fazer är mycket väl känt på konfektyrmarknaden och kvaliteten på Fazers premiumchoklad är hög, vilket utgör en bra grund för utveckling av verksamheten.

År 2013 rankades Fazer fyra bland de mest älskade varumärkena inom kategorin konfektyr och snacks tack vare sin höga kvalitet och utmärkta smak. Trots att konkurrensen var hård på grund av både lokala och internationella aktörer som satsade stort på nyhetslanseringar under året, fick de nyheter som Fazer lanserade under 2013 ett positivt mottagande bland konsumenterna.