Integreringen av Fazer Food Services Norge och Skandinavisk Mat Invest (SMI) fortsätter 2014, ledd av en ny ledningsgrupp.

Fazer Food Services Norge är känt som det främsta måltidstjänstföretaget i landet med företagsrestauranger inom affärs- och industrisektorn. Företaget har blivit känt för sin fokusering på miljö och kvalitet, sin aktivt deltagande operativa ledning och sitt positiva arbetsklimat. Efter förvärvet av SMI har Fazer blivit ett av de ledande måltidstjänstföretagen i Norge.

År 2013 fokuserade Fazer Food Services Norge på att bli den främsta producenten av måltidstjänster av hög kvalitet i landet och på att behålla sin status som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Även om man förlorade viktiga avtal med avsevärda volymer i början av 2013 kom företaget igen genom proaktiva och systematiska försäljningsinsatser, och nya restauranger öppnades under året. De organisatoriska funktionerna utvecklades genom förändringar i ledningen och långsiktig planering.

En utmaning värd att nämna är svårigheten att rekrytera kompetenta köksmästare. Arbetslöshetsnivån i Norge är mellan 3 och 4 procent, vilket resulterar i en arbetsmarknad där arbetsgivarna tvingas konkurrera om kompetenta medarbetare.

”Trots organisationsförändringen under året var Fazers prestationer i Norge under 2013 imponerande. Det är ett bevis på styrka”, säger Andreas Berggren, VD för Fazer Food Services.

Genom förvärvet av SMI har Fazer Food Services Norge den tredje största marknadsandelen inom affärs- och industrisektorn. SMI:s dotterbolag, det vill säga Wilberg, Maestro F&B och Holmedals Kantineservice, har tillsammans flera årtiondens erfarenhet av att erbjuda kundanpassade lösningar och kvalitetsorienterade, förstklassiga måltidstjänster på den norska marknaden. Dessutom hade de gällande restaurangavtal i Bergen och Stavanger. Bergen är Norges näst största stad och Stavanger den tredje största. Integrationen ger Fazer kapacitet att expandera geografiskt i Norge och utveckla sin affärsmodell.