Fazer behöll sin ställning som etta inom bageriverksamheten i Ryssland. Koncernen ser en enorm potential i Ryssland, Fazers största bagerimarknad.

I Ryssland utgör bageriverksamheten majoriteten av koncernens verksamhet i landet. Fazer-koncernen har fem bagerier i Ryssland och bedriver också konfektyrförsäljning. Företaget verkar under paraplyvarumärkena Fazer och Hlebnyj Dom.

År 2013 förbättrade Fazer sin ställning som marknadsledare på brödmarknaden och stärkte sin närvaro inom segmentet för produkter med mervärde. Företaget har stora andelar av både den mycket konsoliderade marknaden i St. Petersburg och den splittrade i Moskva.

”Den totala brödmarknaden i Ryssland uppvisar endast en måttlig tillväxt. Konsumenterna visar dock ett allt större intresse för premiumbröd. Dessutom ökar antalet moderna butiker, vilket gör att konsumenterna erbjuds ett allt större urval av bageriprodukter. Dessa trender stöder tillväxten på marknaden”, säger Christoph Vitzthum, Fazers koncernchef.

Moskva – en strategisk tillväxtmarknad

Att öka Fazers närvaro i Moskva är en viktig del av Fazers strategi. Staden har den lägsta arbetslöshetsnivån i hela Europa, 0,5 procent. Genomsnittsinkomsterna per person är 127 procent högre än i övriga Ryssland, och Moskva hade 12 miljoner invånare 2013. Om man inkluderar alla som pendlar till och från jobbet i Moskva är siffran uppe i 20 miljoner.

Starkt resultat trots utmaningar

Fazers bageriverksamhet i Ryssland gick bra trots stora utmaningar under året.
Industrins produktionsvolym minskade något och de fluktuerande mjölpriserna i kombination med ett behov av att hålla priserna nere i de traditionella och sociala brödsegmenten hotade Fazers bageriers finansiella stabilitet. De ovannämnda segmenten utgör cirka 40 procent av den totala brödmarknaden i Ryssland.

Utgifterna ökade ytterligare till följd av inflation i priserna på varor som styrs av nationella monopol, särskilt bränsleåterförsäljare.

Det blir allt vanligare att handeln lanserar egna varumärken i Ryssland, särskilt inom kategorierna traditionellt bröd och djupfrysta produkter. Trots det ökar efterfrågan på nybakat premiumbröd. Försäljningen inom segmentet ökade med 11 procent jämfört med 2012. I Moskva ökade bageriverksamhetens försäljning via den lokala handeln med 32 procent från nivån 2012.

År 2013 sålde Fazer 59 procent mer bake-offprodukter räknat i volym jämfört med året innan, vilket motsvarar en värdeökning på 67 procent.

Inom konfektyr­verk­samheten ökade Fazers försäljning med tvåsiffriga tal jämfört med nivån 2012.

Produktionskompetens

Fazers produktionsanläggningar i Ryssland fortsätter att utmärka sig genom högklassig produktion. Fazer fick tre nya certifikat år 2013, nämligen ISO 9001 för kvalitetsledning samt ISO 22000 och FSSC 22000 som gäller livsmedelssäkerhet. Certifikaten är objektiva bevis på företagets förmåga att ständigt tillverka förstklassiga och säkra produkter.

Under året fick Fazer dessutom en utmärkelse av IQNet, ett internationellt nätverk för certifierings­organ. Vid IQNets internationella forum fick Fazer tillsammans med några utvalda ryska företag erkännande för sitt kvalitetsarbete.

”Vid sidan av Finland och Sverige är Ryssland ett viktigt centrum för produktutveckling och forskning för Fazer”, säger Christoph Vitzthum.

Ett exempel på förbättringar i produk­tionen 2013 är installationen av en ny ugn på bageriet Smolenskaja i St. Petersburg, som ökar produktionskapaciteten.