Stark fokusering på försäljning och betoning på kvalitet och smak bidrog till ett framgångsrikt år för Fazer i Sverige.

Fazers verksamhet i Sverige består av bageri- och konfektyrverksamhet, caféer, bageributiker och måltidstjänster.

År 2013 koncentrerade sig bageriverksamheten på att förbättra lönsamheten och växa på en brödmarknad som kännetecknades av förändringar i konsumtionsvanorna och en nedgång i efterfrågan på förpackat färskt bröd. Trots konkurrenternas offensiva kampanjer och prissättning lyckades Fazer behålla sin starka marknadsställning.

Inom bageriverksamheten låg fokus på organisatoriska förändringar inom försäljning och distribution samt på att förbättra produktkvaliteten och implementera koncernens gemensamma arbetssätt – Fazer Way in Production – på bagerierna. Avfallet minimerades genom insatser för att minska den mängd bröd som återförsäljarna returnerar.

Fokus låg också på lansering av nyheter, däribland bageriprodukter under Fazers starka konfektyrvarumärken. Ett exempel på detta är Mariannebollen, en konditoriprodukt som är en kombination av den välkända svenska Delicatobollen och klassiska Marianne-mintchockladkarameller. Den bästsäljande nyheten 2013 var Lingonkusar, ett vete- och rågbröd med bär och frön.

”Vid lansering av nya produkter på marknaden har vi lyckats med att strategiskt utnyttja att vi finns så nära de svenska konsumenterna och att vi har goda relationer till handeln”, säger Christoph Vitzthum, Fazers koncernchef.

År 2013 koncentrerades satsningarna inom konfektyrverksamheten på att förbättra distributionen och stärka Karl Fazer-chokladkakornas ställning. Fazers konfektyrverksamhet lyckades öka marknadsandelen inom chokladkakor, och verksamheten växte kraftigt tack vare stark fokusering på försäljning.

Försäljningen av Karl Fazer-chokladkakor ökade avsevärt och målen överskreds med god marginal. Pick & Mix-försäljningen ökade också kraftigt. Geisha-kampanjen som stödjer Rosa Bandet-insamlingen anordnades för fjärde gången med stor framgång. De nya Geisha-chokladkexen sålde slut och överträffade alla förväntningar.

Även inom café- och bageributiks­verksamheten lyckades man öka försäljningen och lönsamheten genom att förbättra effektiviteten och lägga ned olönsamma enheter. Caféerna fick ett nytt, modernt utseende och äldre enheter renoverades enligt det nya konceptet Bistro A. Tre nya Gateau-bageributiker öppnades och antalet återförsäljare ökade med 23 stycken.

Fazer Food Services Sverige stärker sin marknadsställning

Inom måltidstjänstverksamheten var de huvudsakliga målen för året att förbättra lönsamheten och upprätthålla tillväxten. De största satsningarna gjordes på att stärka fokuseringen på mat, skapa de bästa smakupplevelserna och expandera på områden utanför lunchsegmentet, så som måltidstjänster, take away och produktförsäljning.

År 2013 slutfördes integreringen av Scandinavian Facility Management AB (SFAB) i Fazer Food Services Sverige, efter förvärvet av företaget 2012. Utvecklingen stärker Fazers marknadsposition och öppnar dörrar till nya kundsegment. Försäljningen ökade trots en nedgång på måltidstjänstmarknaden i Sverige.

Under året testades varumärket Fazer med framgång inom måltidstjänst­verksamheten. Dessutom öppnade den nya premiumrestaurangen NOGA, ett matkoncept som under dagen är en lunchrestaurang och under kvällen en smakstudio. Båda satsningarna fick positiv feedback från matgäster och andra viktiga intressegrupper.

”Fazer Food Services Sverige gör systematiska satsningar på att förbättra kvaliteten. Under de senaste åren har det svenska teamet förbättrat både kund- och gästnöjdheten genom att tillämpa nya arbetssätt, skapa och implementera bästa möjliga arbetssätt i matlagningen, lansera gemensamma koncept och fokusera på att bli nummer ett inom måltidstjänster”, säger Andreas Berggren, VD för Fazer Food Services. 

Fazer Food Services Sverige nådde alla sina miljömål för 2013 och fortsatte att utveckla miljöledningssystemet enligt standarden ISO14001. Andelen ekologiska livsmedel som serveras i restaurangerna utökades, liksom användningen av grönsaker. Ytterligare 9 restauranger blev kravmärkta, och det totala antalet är nu uppe i 15.

Företaget fick bästa betyg för sitt engagemang i hälsa och välbefinnande 2013. En annan höjdpunkt under året var att Fazers kökschef Vibeke Frisk korades till Årets Skolkock 2014.