Fazer-koncernens rörelsevinst var 49,0 miljoner euro och koncernens finansiella ställning är fortsatt stark.

Koncernens omsättning uppgick till 1 695,7 miljoner euro, en ökning på 2,3 procent från 2012.

Affärsverksamhetens kassaflöde var 115,3 miljoner euro.

Koncernens räntebärande nettoskulder minskade och uppgick till 33,3 miljoner euro vid utgången av året.

Koncernens soliditet ökade till 58 procent.

Fazer förvärvade SMI, ett norskt företag som från november till december 2013 hade en omsättning på 8,7 miljoner euro.

Vid utgången av 2013 hade Fazer 15 595 anställda, vilket innebär en ökning på 0,3 procent från året innan.

Christoph Vitzthum utnämndes till koncernchef för Fazer-koncernen från och med 1.10.2013.

I enlighet med sitt beslut att avgå året då han fyller 60 lämnade koncernchef Karsten Slotte företaget i oktober 2013. 

Andreas Berggren utnämndes till VD för affärsområdet Fazer Food Services i augusti 2013.