Fazer strävar efter kontinuerlig förbättring inom råvaruinköp med fokus på säkerhet, ansvarsfullhet och spårbarhet.

Fazer-koncernen övervakar noggrant kvalitet, ursprung och ansvarsfulla rutiner i råvarornas leveranskedjor. Sedan 1990-talet tillämpar Fazer en process där information om leverantörerna samlas in systematiskt innan leverantörer väljs och godkänns. I processen ingår att kvalitetsrevidera leverantörerna. I kvalitetsrevisionerna bedöms leverantörernas verksamhet när det gäller livsmedelssäkerhet, produktion, kvalitet och miljöfrågor. Fazer-koncernen samarbetar med sina leverantörer för att säkerställa att Fazers leveranskedja är ansvarsfull.

”Vårt mål är att upprätthålla ansvarsfull­heten i inköpsprocessen samtidigt som vi expanderar internationellt. Oberoende av om råvarorna är lokalproducerade eller måste skaffas på något annat håll i världen, är det vårt ansvar att sörja för konsumenternas hälsa och säkerhet genom att endast köpa råvaror från säkra källor”, säger Fazer-koncernens inköpsdirektör Jukka Rautavalta.

Bättre riskanalys av råvaror

I många år har Fazer utvecklat ansvaret när det gäller inköp av viktiga råvarukategorier, som palmolja, kakao, fisk och spannmål. År 2012 utvecklade koncernen ytterligare sina insatser på området genom att införa ett verktyg för analys av råvarurisker. Verktyget kompletterar processerna där leverantörer väljs och kvalitetsrevideras och har bidragit till att identifiera de största riskerna när det gäller miljöansvar och socialt ansvar för varje råvarukategori. År 2013 undersökte koncernen resultaten av denna analys och fastställde åtgärder för de råvarukategorier där det behövdes. Arbetet fortsätter 2014.

Fazer stöder ansvarsfull palmoljeproduktion

Fazer stöder hållbar palmoljeproduktion i form av GreenPalm-certifikat. År 2013 omfattades 100 procent av den palmolja Fazer använde av GreenPalm-certifikat för andra året i rad. Detta innebär att för all palmolja som används vid produkttillverkningen betalar Fazer en frivillig premie till en palmoljeproducent som bedriver sin verksamhet enligt RSPO:s (Roundtable on Sustainable Palm Oil) strikta riktlinjer för socialt ansvar och miljöansvar. Fazer fortsätter att utveckla ansvarsfullheten och spårbarheten i sin leveranskedja för palmolja. Koncernen klarade sig bra i WWF:s globala ranking av företag som köper palmolja (Palm Oil Buyers Scorecard) och fick 11 poäng av 12 möjliga år 2013.

Framsteg för kakaostrategin

Enligt Fazers kakaostrategi ska all kakao som Fazer använder ha ett spårbart ursprung och uppfylla kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion senast år 2017. År 2013 ökade koncernen andelen kakao som uppfyller villkoren i ansvarsprogrammen till 40 procent av den totala mängden kakao som Fazer köpt. I denna andel ingår till exempel UTZ-certifierad kakao och spårbart kakaosmör som köpts på basen av av Source Trust-programmet.

Fazers ansvarsfulla kakaoinköp grundar sig på ökad spårbarhet och World Cocoa Foundations principer om människor, vår planet och lönsamhet.

Rekordhöga poäng i kvalitetsrevision av spannmål

I en årlig kvalitetsrevision som genomförs av AIB, en organisation som bedömer livsmedelssäkerhet, har Fazer Mill & Mixes fått utmärkta resultat i internationella jämförelser flera år i rad, och 2013 fick enheten sina högsta poäng genom tiderna. Vid inköp på Fazer Mill & Mixes är spannmålens ursprung och inhemskt innehåll viktiga faktorer. Vetet och havren som används i Finland är till 100 procent finländska. Målet är att öka andelen finländsk råg, till exempel genom kontinuerligt samarbete med föreningen Pro Råg rf, där Fazer är grundande medlem.

Främjande av ansvarsfulla fiskinköp

Fazer Food Services strategi för ansvarsfulla fiskinköp uppdateras årligen. Fazers restauranger i Finland, Sverige och Danmark följer WWF:s rekommendationer för användning av fisk och skaldjur och i Norge används WWF:s rekommendationer som standard. Dessutom har Fazer fastställt specifika mål för fiskinköpen i alla sina verksamhetsländer. I Finland är målet att fördubbla andelen grönlistad fisk, som var 27 procent år 2011 och nådde 39 procent 2013, innan utgången av år 2015. I Sverige är målet att utöka andelen MCS-certifierad fisk, som var 50 procent år 2013. Fazer samarbetade med WWF Finland för att främja ansvarsfulla fisk- och skaldjursinköp 2012–2013.