Fazer för en aktiv dialog med intressegrupperna för att förstå deras förväntningar och utveckla fruktbara, långsiktiga samarbeten.

Till Fazers viktigaste intressegrupper hör aktieägare, kunder, konsumenter, medarbetare, varu- och tjänsteleverantörer, myndigheter och beslutsfattare, olika organisationer och medier. Fokusområden för 2013 i fråga om intressegrupper sammanfattas i olika avsnitt av denna rapport.

”Fazer värdesätter intressegruppernas åsikter och utgår från deras behov i utvecklingen av verksamheten”, säger Ulrika Romantschuk, direktör för kommunikation och varumärkesledning. Hon tillägger att sociala medier och andra digitala kanaler ger Fazer möjligheter att utbyta idéer samt utveckla och hantera intressegruppsrelationerna.

Fazers åtagande till Baltic Sea Action Group

I april 2013 offentliggjorde Fazer sitt åtagande till Baltic Sea Action Group (BSAG), en icke-vinstdrivande stiftelse som sammanför organisationer för att rädda Östersjön. Fazers åtagande till BSAG omfattar fyra delområden: Fazers energistrategi, Fazers bageriverksamhets vision för spannmålsinköp, Fazer Mill & Mixes ansvarsprogram och Fazer Food Services sortiment och miljömål.

Sponsring som ett medel för konkreta åtgärder

Fazer har en lång tradition av sponsrings­verksamhet eftersom koncernen som en ansvarsfull samhällsaktör vill bidra med konkreta åtgärder. År 2013 fortsatte Fazer att stödja sin fadderby Biéby, ett kakaoodlarsamhälle i Elfenbenskusten. I samarbete med organisationen World Cocoa Foundation och programmet Empowering Cocoa Households with Opportunities and Educational Solutions har Fazer byggt den första högstadieskolan i byn. I skolan får ungdomarna också utbildning i kakaoodling för att förbättra deras inkomstmöjligheter, färdigheter och förståelse för hållbar produktion.

  • Till Fazers övriga sponsrings- och samarbetsprojekt hör bland annat följande:
  • Ett 40 år långt samarbete med SOS-Barnbyar som skapar en trygg familjemiljö för barn och unga.
  • Rosa Bandet, en kampanj som stöder bröstcancerforskning och cancerpatienters och deras familjers välbefinnande.
  • Kampanjen Vastuullinen Kesäduuni 2013 (ansvarsfullt sommarjobb) tillsammans med Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland.
  • Ett tvåårigt samarbete med WWF Finland för att främja ansvarsfulla inköp av fisk och skaldjur åren 2012–2013.
  • Programmet AMUR som samlar in medel för att skydda amurleoparden och amurtigern som lever vid gränsen mellan Ryssland och Kina.
  • Kvinnobanken, en fond som stöder projekt för att stärka kvinnors rättigheter, utbildning och ekonomiska välfärd i u-länderna.
  • Friends, en icke-vinstdrivande svensk organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning och andra kränkningar bland barn och unga.

Samarbete med universitet och institut

År 2013 fortsatte Fazer-koncernens forskningsfunktion att samarbeta med externa partner inom flera forsknings- och utvecklingsprojekt. Exempel på dessa är en undersökning av hälsoeffekterna av mörk choklad som genomförs med Helsingfors universitet samt samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Finland för att fastställa kvalitetskriterier för livsmedel med stort kolhydratinnehåll.