Fazers resultat för 2013 var tillfredsställande, trots det svåra marknadsläget. Koncernens omsättning ökade med 2,3 procent och nådde rekordsiffran 1 696 miljoner euro. Rörelsevinsten uppgick till 49 miljoner euro.

Jag har haft förmånen att få leda Fazer under det senaste halvåret. Under denna period har jag inspirerats av att se engagemanget och de starka värderingarna som styr vårt dagliga arbete. Vi är ett starkt företag och jag är övertygad om att vi går en ljus framtid till mötes.

Året var utmanande för Fazer då det ekonomiska läget på våra huvudmarknader fortsättningsvis var ansträngt. Konfektyrmarknaden ökade i Ryssland, men gick ned i Finland och Sverige. Framgångarna för handelns egna varumärken och det faktum att efterfrågan på bake-offprodukter ökar på färskbrödets bekostnad gjorde att affärsmiljön var mycket tuff för bageriverksamheten. Konsumenterna höll hårdare i sina pengar och kundföretagen genomförde personalminskningar, vilket påverkade måltidstjänstverksamheten.

När tiderna är utmanande och förändringarna många är det de bästa företagen som klarar sig bra. Utvecklingen under året visar att Fazer har möjlighet att utöka sin verksamhet även under svåra marknadsförhållanden. Bageriverksamheten ökade sin marknadsandel avsevärt i Moskva, som är en växande marknad. Fazers konfektyrvarumärken lanserades inom kexverksamheten och resultaten i både Finland och Sverige överträffade alla förväntningar. Vi gjorde även stora investeringar under året, till exempel förvärvet av Skandinavisk Mat Invest (SMI) i Norge och bygget av en ny havrekvarn i Lahtis i Finland.

Fazers utsikter för 2014 är positiva. Vi kommer att fortsätta att genomföra vår strategi och fokusera på att utnyttja vår starka ställning på huvudmarknaderna i alla våra affärsverksamheter 2014.

Fazers positiva utveckling visar att företaget har stor potential att växa på olika marknader och inom nya segment, produkter och tjänster
–Christoph Vitzthum

Vi ser goda möjligheter att förbättra vår verksamhet och höja effektiviteten i våra interna processer. Vi kommer också att betona arbetssäkerheten och sträva efter att ytterligare förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster. För att dessa satsningar ska lyckas är det viktigt att våra medarbetare är motiverade och vet vad som förväntas av dem.

Fazer har en fantastisk historia, en enastående varumärkesportfölj, utmärkta produkter och en stark ställning på hemmamarknaderna. Det är en stabil grund för fortsatt tillväxt. För att kunna växa måste vi hela tiden förbättra vår verksamhet och förnya oss för att behålla vår ställning som en ledande aktör på våra marknader. Konsumentinsikt och förståelse för trender är basen för framgång. Vårt mål är att vara våra kunders förstahandsval genom att förstå deras behov och utveckla produkter tillsammans med och för dem. I enlighet med vår strategi kommer vi att fortsätta att sträva efter tillväxt på våra huvudmarknader och utvecklas på intressanta nya marknader.

Kvalitet är en konkurrensfördel för Fazer, en som vi tänker hålla fast vid i framtiden. Utmärkt kvalitet är en av våra värderingar och ett av vårt varumärkes fundament. Därför är kvaliteten en sak som vi inte kan ge avkall på. Kvaliteten styr vår dagliga verksamhet och syns i allt det vi gör. Resultatet är att kunder och konsumenter får uppleva Fazer-kvaliteten när de använder våra produkter och tjänster. Genom att hela tiden sträva efter att överträffa kundernas förväntningar håller vi Karl Fazers arv levande.

 Det är en ära för mig att ha blivit anförtrodd uppdraget att leda Fazer-koncernen. Jag vill tacka min företrädare Karsten Slotte för hans insats för Fazer under de senaste 17 åren. Jag vill också rikta ett tack till våra aktieägare, kunder och medarbetare för deras lojalitet, engagemang och insatser. Med hjälp av fortsatt stöd från våra intressegrupper kommer Fazer att vara beredd att möta utmaningar och möjligheter under de kommande åren.

Christoph Vitzthum
Fazers koncernchef