Fazer är det ledande bageriföretaget i Finland, St. Petersburg och Moskva och med sina bagerier i Sverige och Baltikum är Fazer Bageri starkt i hela Nordeuropa. Fazer Bageri erbjuder ett brett sortiment av nybakade, förpackade och djupfrysta bröd samt bröd med lång hållbarhet och shop-in-shopverksamhet. Dessutom har företaget bageributiker i Sverige och Finland som inspirerar konsumenter med hantverksbakat och nygräddat bröd av hög klass, bageriprodukter och andra delikatesser.

År 2015 var utmanande för Fazer Bageri. Fokus på konsumentinsikt, starka varumärken och innovativa nyheter i kombination med minskade driftskostnader, hjälpte dock till att hålla resultatet på målnivå. Däremot ökade råvarukostnaderna mer än väntat.

Devalveringen av rubeln hade en avsevärd effekt på Fazers råvarukostnader i Ryssland. Den försvagade också konsumenternas köpkraft, vilket ledde till en förskjutning i konsumtionen från premiumbröd till bröd i mellanprisklass. Prispressen på bagerimarknaden ökade också i Finland. Stora handelskedjor började konkurrera med pris, och lönsamheten inom kategorier som bröd påverkades följdaktligen.

Ändå saknades inte ljuspunkter under året. I Sverige ökade försäljningen av förpackat bröd, en kategori som tidigare minskat. Detta förstärktes av Fazer Bageris starka produktnyheter och utökade utbud av ekologiska bröd, vilket särskilt svenska konsumenter uppskattar. Det vände för shop-in-shop-verksamheten i Finland som nu uppvisar lönsam tillväxt.

De tidigare offentliggjorda stängningarna av Fazers bagerier i Tallinn i Estland och i Ulvsby och Hyvinge i Finland slutfördes 2015. Samarbetsförhandlingar på koncernens bageri i Vanda ledde till en minskning av personalstyrkan med 40 personer.

Strategisk förbättring med målet att bli kategoriledare

I det rådande ekonomiska klimatet formar konsumentbeteendet och den hårda priskonkurrensen marknaden för Fazer Bageris produkter. Tillväxten på bagerimarknaden är liten, men det finns dock möjligheter, och affärsområdets strategi har finslipats för att fokusera på dessa.

Fazers mål är att vara kategoriledare inom bageriverksamheten, med ett produktsortiment som är oemotståndligt för konsumenterna och därför oersättligt för kunderna.

För det krävs vissa nyckelinvesteringar, och för att nå målen prioriterar Fazer Bageri bestående lönsamhet på sina hemmamarknader, särskilt i Sverige och Baltikum. En justering av produktportföljen på dessa marknader gjordes 2015 för att identifiera de kategorier som ska vara i fokus framöver. Dessa beslut är fortsatt utgångspunkten för Fazer Bageris verksamhet 2016.

Under 2015 lyckades affärsområdet mycket bra med implementeringen av sitt bake-off-koncept i Ryssland. Fazers mål är att hitta ytterligare möjligheter för djupfrysta bageriprodukter i Ryssland där marknaden för närvarande växer i snabb takt. Det kan eventuellt kräva en ökning av kapaciteten, och alternativ för att göra detta möjligt utreds. På marknaden för djupfryst i Finland råder däremot mycket stark konkurrens. För att

säkerställa konkurrenskraften prioriteras därför effektivitet och Fazers fortsatta möjligheter att tillverka lokala storsäljare.

Goda framsteg gjordes även inom det strategiska området front-end-utveckling, det vill säga att bli bäst i mötet med konsument och shopper. Flera viktiga rekryteringar gjordes, och ett antal projekt lanserades för att stärka Fazer Bageris försäljning.

Moderna konsumenter är hälsomedvetna Fazer Bageri förlitar sig på konsumentinsikter för att styra produktutvecklingen och säkerställa ett ständigt aktuellt produktutbud. År 2015 var lanseringen av flera nya produkter inom kategorin hälsa och välbefinnande det bästa beviset på Fazers känsla för konsumenttrender och starka roll som innovatör inom detta område.

Ett utmärkt exempel är Fazer Rotfruktsbröd som lanserades i Sverige under året. Det innehåller naturligt näringsrika rotfrukter, vilket tillsammans med den snygga förpackningen har fått hälsomedvetna konsumenter att upptäcka brödet.

Ett annat bra exempel är de bröd som lanserats under namnet Health Energy i Ryssland. Produktserien består av fem bröd som vart och ett betonar tydliga hälsorelaterade egenskaper och råvaror.

Tillgången på finländsk råg säkrad, fokus på säkerhet

Konsumentinsikten har visat på betydelsen av lokala råvaror och därför har det varit ett viktigt mål för Fazer Bageri att säkra tillgången på finländskt rågmjöl för affärsområdets produkter i Finland. Eftersom råg har odlats i relativt liten skala i Finland har det inte varit någon lätt uppgift. Tack vare idogt arbete i hela värdekedjan under flera års tid, kunde Fazer år 2015 trygga sin tillgång på finländskt rågmjöl till långt in på 2017.

Ett annat fokusområde för hela koncernen 2015 var säkerhet på arbetsplatsen. Fazer Bageri har en lång historia när det gäller att förbättra säkerheten, men trots det är målet ständig förbättring inom detta område. År 2015 minskade frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro (LT AF, lost time accident frequency) med 25 procent.

En så god utveckling skulle inte vara möjlig utan ständigt fokus på säkerheten. ”Bagerimarknaden har i vissa avseenden aldrig varit mer utmanande än nu. Vi fortsätter dock att lyssna på vad konsumenternas beteende berättar för oss”, säger Petri Kujala, VD för Fazer Bageri. ”Genom att fokusera på det relevanta kan vi identifiera möjligheterna och åstadkomma tillväxt på längre sikt.”