Fazer Cafés är Fazers premiumcafékedja i Finland. Caféerna fungerar som plattform för koncernens produkter och fokuserar på att erbjuda förstklassiga konsumentupplevelser. Med sitt moderna cafékoncept har Fazer som mål att varje café ska inspirera konsumenterna med samma högklassiga produkter och utmärkta service. Nöjda kunder är sedan länge grunden för Fazers caféverksamhet.

Fazer Cafés hade ett starkt år 2015, trots att marknadsläget var ogynnsamt och konsumenternas köpkraft försvagades. Affärsenheten nådde sina mål både när det gäller antalet nyöppnade caféer och lönsam tillväxt. 

Genom att bygga på sin främsta styrka, konsumentdialogen, fokuserar Fazer Cafés nu på tillväxt och ytterligare etableringar. Tillväxten kommer att drivas av intensifierad marknadsföring och fortsatt tonvikt på service.  

Service är en viktig särskiljande faktor på Fazer Cafés. Under år 2015 fortsatte utbildningarna för att utveckla entreprenörsandan bland chefer och inspirera medarbetare genom programmet Smile Host. Satsningarna är på god väg och feedback från kunderna har redan visat positivt resultat. 

Cafékonceptet stärks 

Fazer Cafés koncept uppdaterades i enlighet med strategin för varumärket Fazer som uppdaterades 2015. Caféerna fungerar också som skyltfönster för hela Fazers utbud och är varumärket Fazers mest konkreta beröringspunkt med konsumenterna. 

Under året öppnades två nya Fazer Caféer, och därmed får konsumenter i städerna Åbo och Tammerfors i Finland ta del av Fazers smakupplevelser och cafékoncept. Båda etableringarna genomfördes effektivt och med goda resultat. 

Konceptets flexibilitet syntes även vid sommarevenemanget SuomiAreena i Björneborg, i form av ett Fazer pop up-café som kunde stoltsera med ett komplett caféutbud. 

Digitalisering och konsumentdialog  

Dialogen med konsumenterna är av stor vikt för Fazer Cafés, vilket bevisas av två mycket effektiva digitala plattformar som båda har en viktig roll. Affärsenhetens satsningar på marknadsföring och på att behålla kunderna stöds av mobilplattformen MyFazer. Feedback på caféerna samlas in och analyseras med hjälp av gränssnitt för surfplattor. 

”Fazer Cafés är framgångsrikt”, säger Ulrika RomantschukSenior Vice President, Kommunikation & Varumärken och ansvarig för Fazer Cafés-verksamheten. ”Det är resultatet av ett starkt koncept och de läxor vi har lärt oss under implementeringen. Nästa fas i vår utveckling är tillväxt och differentiering genom utmärkt service.”