Fazer Food Services erbjuder mångsidiga måltidstjänster till företag och industrier samt inom skolor, äldreomsorg, sjukhus och försvar. Fazer är ett ledande måltidstjänstföretag i Norden som driver närmare 1 200 restauranger i Finland, Sverige, Norge och Danmark med omkring 6 000 anställda.

Fazer Food Services har en fortsatt stark ställning med respekterade varumärken som AmicaWilbergwip och Fazer. Fazer Food Services uppnådde nästan sina mål under 2015. Lönsamheten förbättrades från 2014 tack vare fortsatt fokus på högkvalitativ verksamhet och noggrann styrning av råvaru- och personalkostnader. Några av de största utmaningarna under året var att leva upp till kundernas allt högre förväntningar, samtidigt som man tvingades anpassa sig till ett konstant pristryck och hård konkurrens.  

Fazer Food Services verkar på en mycket dynamisk, konkurrenspräglad och föränderlig marknad och kommer att fortsätta att axla en tydlig ledarroll inom företags- och industrisektorn. Affärsområdet vill samtidigt ligga i framkant inom innovationer för att fånga nya möjligheter. 

Strategiska åtgärder i fokus 

Samhället förändras successivt, och traditionell contract catering för företag och industri har minskat i andel på de nordiska marknaderna under senare år. Fazer Food Services förnyar ständigt sitt utbud i denna sektor, men har ökat fokus på den offentliga sektorn samt på att allt mer erbjuda tjänster till mindre och medelstora företag. 

Ett exempel på denna förändring är att Fazer under 2015 testade en ny lösning, All-Day-Food Market, för så kallade business parks. Den framgångsrika implementeringen har resulterat i att Fazer Food Services under 2016 kommer att ta steget in i flera business parks i både Finland och Sverige – optimala lägen med tanke på rådande trender. 

Ett annat nytt koncept är Nordic Balance Café, ett komplement till Fazer Food Services traditionella restauranger, som framgångsrikt lanserades i Finland. Andra innovationer som breddar utbudet är ett antal pilotprojekt omfattande måltidstjänster inom dagvård, äldreomsorg och på sjukhus. 

Också affärsområdets aktiviteter inom den offentliga sektorn är värda att notera. I Sverige gjordes en lyckad etablering inom sjukvårdssektorn, då man i Malmö och Lund implementerade vad som skulle kunna kallas nästa generations måltidstjänster på sjukhus. Den starka utvecklingen på denna marknad förväntas fortsätta under hela 2016. I Finland förvärvades Seniori Ateria, som producerar måltider för seniorer som bor hemma eller på servicehem. I Norge har Fazer Food Services fortsatt sitt framgångsrika arbete med real estate-partnerskap och utveckling av innovativa kundanpassade lösningar.  

Förbättra verksamheten 

Fazer Food Services har tagit initiativ till en fullständig översyn av den kommersiella verksamheten för att förbättra förmågan att behålla kunderna och stärka försäljningen. Affärsområdets närvaro online och sätt att kommunicera med både nuvarande och potentiella kunder har redan förbättrats. Framöver kommer digitala lösningar att förbättra såväl gästupplevelsen i restaurangerna som effektiviteten i restaurangköken. 

En annan operativ framgång värd att notera handlar om medarbetarna, nämligen sommarens program för effektivt ledarskap som implementerades 2014 och fortsatte 2015. Att minska personalinsatser och anpassa menyer under de lugnare sommarmånaderna visade sig vara en framgångsrik åtgärd, som kommer att finjusteras ytterligare inför sommaren 2016.  

Fazer Food Services finns på en mängd olika platser, med olika behov och utmaningar. Alla skulle ha nytta av lärdomar från liknande enheter, som är relevanta för just dem. För att sprida lärdomar där de behövs i organisationen görs för närvarande fortsatta satsningar på att implementera tre operativa modeller. Detta är ett nytt, systematiskt sätt att kopiera en operativ modell från en välfungerande befintlig verksamhet till nya enheter. Utveckling och implementering av modellerna kommer att fortsätta under 2016. 

Hållbarhet, gastronomi, hälsa och säkerhet  

Under året ökade fokus på att mäta mängden svinn ochvidta åtgärder för att minska svinnet i samtliga fyra länder där Fazer Food Services har verksamhet. Affärsområdet vidareutvecklade också sitt koncept Green Buffet, en satsning på måltider som innehåller en större andel grönsaker jämfört med kött. Planeringen av detta initiativ fortsatte, och tanken är att etablera det i större omfattning. 

När det gäller råvaruhantering och att anlita ansvarsfulla leverantörer har Fazer Food Services skärpt sina upphandlingskrav ytterligare. Inköpsfunktionen, som drivs av kundernas krav och av ett åtagande på gräsrotsnivå inom organisationen, arbetar för att kunna köpa ekologiska och lokala råvaror, samtidigt som man tar hänsyn till djurskydd och WWF:s riktlinjer. Fazer fortsätter att arbeta för ökad hållbarhet och större transparens inom området under 2016. 

Säkerheten har också fortsatt prioritet på Fazer Food Services. En minskning av antalet arbetsplatsolyckor under 2016 har hög prioritet inom Fazer Food Services, liksom i den övriga koncernen. 

Det svenska kockteamet Fazer Culinary Team Sweden vann storköksklassen i Culinary World Cup 2014, och hösten 2016 kommer Fazer Culinary Team, från både Finland och Sverige, att tävla i Olympiade der Köche i Erfurt i Tyskland. Tävlingen kallas även kock-OS och är ett utmärkt exempel på hur Fazer Food Services får visa prov på sina kunskaper inom gastronomi. 

”Mat är viktigare än någonsin”, säger Andreas Berggren, VD för Fazer Food Services. ”Världen förändras snabbt, och vi bryr oss allt mer om vad vi konsumerar. Vi är övertygade om att vi kan ha positiv inverkan på våra gästers hälsa, genom att servera en halv miljon välsmakande, hälsosamma måltider varje dag.”